13 - Hattfjelldal Kommune

Comments

Transcription

13 - Hattfjelldal Kommune
OFFENTLIG POSTJOURNAL HATTFJELLDAL KOMMUNE
Sakspapir, notat og inn- og utgående brev, PostMottak, for perioden:
13.01.2015 - 13.01.2015
Side 1
14/1143-12
13.01.2015
Fagforbundet v/Bente Sørmo;
Delta v/Marit Sirijord;
Nito v/Børge Odden
1-FE-411
RÅD-SAD-ANNE
Sakstittel
Tilsetting – 100 % stilling som
vedlikeholdskoordinator
Dokumenttittel
Arkivsak/doknr.
Dok.dato
Avsender
14/1144-2
12.01.2015
Gunnar W. Edvardsen
Arkivkode
1-FE-411;
2-FA-U01
RÅD-SAD-ANNE
§ 25 Unntak for tilsetjingssaker
m.m.
Sakstittel
Tilsetting – 100 % stilling som daglig leder ved
Hattfjelldal vekst
Dokumenttittel
Søknad på stilling daglig leder
Arkivsak/doknr.
Dok.dato
Mottaker
Arkivkode
Saksansv.
Utvidet søkerliste – 100 % stilling som
vedlikeholdskoordinator
U
Saksansv.
I
Arkivsak/doknr.
Dok.dato
Mottaker
11/1260-20
13.01.2015
Samediggi
Sakstittel
Nytt digitalt nødnett
Arkivkode
Saksansv.
1-FA-N62
RÅD-NT-BJHA
Dokumenttittel
Endringsmelding ang. omplassering av
basestasjon for nødkommunikasjon på gnr 25, bnr
1 i Susendal i Hattfjelldal kommune.
Arkivsak/doknr.
Dok.dato
Avsender
15/39-1
12.01.2015
Oddbjørn Værdalshaug
Sakstittel
Produksjonstilskudd i jordbruket 01.01.15
Arkivkode
Saksansv.
1-FA-V13
RÅD-NT-LNO
U
Dokumenttittel
Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket
01.01.15
I
Arkivsak/doknr.
Dok.dato
Mottaker
11/1260-21
13.01.2015
Nordland Fylkeskommune
Sakstittel
Nytt digitalt nødnett
Arkivkode
Saksansv.
1-FA-N62
RÅD-NT-BJHA
Dokumenttittel
Endringsmelding ang. omplassering av
basestasjon for nødkommunikasjon på gnr 25, bnr
1 i Susendal i Hattfjelldal kommune.
U
Arkivsak/doknr.
Dok.dato
Mottaker
Arkivkode
Saksansv.
14/1145-17
13.01.2015
Fagforbundet v/Bente Sørmo;
Delta v/Marit Sirijord;
Utdanningsforbundet v/Kjell Vidar
Norheim;
Norsk Sykepleierforbund v/Helene
Slettbakk
1-FE-411
RÅD-SAD-ANNE
Sakstittel
Tilsetting – 70 % stilling som veileder ved NAVkontoret
Dokumenttittel
Utvidet søkerliste – 70 % stilling som veileder ved
NAV-kontoret
OFFENTLIG POSTJOURNAL HATTFJELLDAL KOMMUNE
Sakspapir, notat og inn- og utgående brev, PostMottak, for perioden:
13.01.2015 - 13.01.2015
Side 2
§ 25 Unntak for tilsetjingssaker
m.m.
U
Arkivsak/doknr.
Dok.dato
Avsender
14/1159-6
13.01.2015
Hege Almås
Arkivkode
Saksansv.
1-FE-613
RÅD-SAD-MAHA
Sakstittel
Leie av leiligheter i Montenegro
Dokumenttittel
Søknad av leiligheter i Montenegro
I
Arkivsak/doknr.
Dok.dato
Avsender
14/301-16
10.01.2015
Harald Bech
Arkivkode
Saksansv.
1-GBNR-53/3
RÅD-NT-RAHA
Sakstittel
Fradeling av hyttetomt
Dokumenttittel
Vedr. klage på vedtak FS-067/14
I
Arkivsak/doknr.
Dok.dato
Avsender
12/708-37
12.01.2015
***
Arkivkode
Saksansv.
1--***-***
RÅD-HBU-AESO
§13 Opplysningar underlagde
teieplikt.
Sakstittel
Spesialpedagogiske tiltak
Dokumenttittel
Ang. foreslått møte
I
Arkivsak/doknr.
Dok.dato
Avsender
15/40-1
12.01.2015
Allskog SA
Arkivkode
Saksansv.
1-FA-V70
RÅD-NT-JIH
Sakstittel
Melding om hogst i vernskog 2015
Dokumenttittel
Hogst i vernskog
I
Arkivsak/doknr.
Dok.dato
Mottaker
14/547-5
13.01.2015
Statskog SF
Arkivkode
Saksansv.
1-GBNR-77/1
RÅD-NT-RAHA
Sakstittel
Deling og oppmåling
Dokumenttittel
Matrikulering av punktfeste gnr 77 bnr 1
U
Arkivsak/doknr.
Dok.dato
Avsender
13/737-116
13.01.2015
Ellen Schjølberg
Arkivkode
Saksansv.
1-FA-K01
RÅD-NT-JIH
Sakstittel
Forslag til endringer i forskrift for bruk av
motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag
Dokumenttittel
Uttalelse scooterløyper fra Hytteeiere
Harvassdalen
11/1011-104
Sakstittel
I
Arkivsak/doknr.
OFFENTLIG POSTJOURNAL HATTFJELLDAL KOMMUNE
Sakspapir, notat og inn- og utgående brev, PostMottak, for perioden:
13.01.2015 - 13.01.2015
Side 3
Dok.dato
Avsender
13.01.2015
Fylkesmannen i Nordland
Arkivkode
1-FE-233;
2-FA-V50
RÅD-NT-BJHA
Saksansv.
Kommunale veterinærtjenester
Dokumenttittel
Kommunale veterinærtjenester 2014 rapportering til Fylkesmannen innen 10. februar
2015
I
Arkivsak/doknr.
Dok.dato
Mottaker
15/29-2
13.01.2015
Stine Moe
Arkivkode
Saksansv.
1-FE-465
RÅD-SAD-HOHJ
Sakstittel
Permisjon fra fast undervisningsstilling
Dokumenttittel
Permisjon fra undervisningsstilling
U
Arkivsak/doknr.
Dok.dato
Avsender
12/287-39
13.01.2015
Grane Næringsutvikling AS
Arkivkode
Saksansv.
1-FA-U01
RÅD-NT-BJHA
Sakstittel
Regionalpark som utviklingsstrategi i Vefsna
regionen.
Dokumenttittel
Møtereferat
I
Arkivsak/doknr.
Dok.dato
Mottaker
10/939-86
13.01.2015
Arcon prosjekt as
Arkivkode
1-FE-614;
2-TI-&30
RÅD-SAD-SSK
Saksansv.
Sakstittel
Planlegging av service-/forretningsbygg forprosjekt.
Dokumenttittel
Underskrevet kontrakt
U
Arkivsak/doknr.
Dok.dato
Avsender
14/1144-3
13.01.2015
Morten Østli
Arkivkode
1-FE-411;
2-FA-U01
RÅD-SAD-ANNE
§ 25 Unntak for tilsetjingssaker
m.m.
Saksansv.
Sakstittel
Tilsetting – 100 % stilling som daglig leder ved
Hattfjelldal vekst
Dokumenttittel
Søknad stilling som daglig leder Hattfjelldal Vekst
AS
I
Arkivsak/doknr.
Dok.dato
Mottaker
14/3-20
13.01.2015
Fylkesmannen i Nordland
Arkivkode
1--***-***;
2--***-***
RÅD-SAD-SISØ
Saksansv.
U
Sakstittel
Tilskudd flykninger 2014
Dokumenttittel
Søkt tilskudd til opplæring av barn og unge som
søker om opphold i Norge - høst 2014

Similar documents