Tømmekalender Alta 2016

Comments

Transcription

Tømmekalender Alta 2016
INFORMASJON
Tømmekalender
Adm./kontor:Postboks 2220, 9508 Alta
Besøksadr.: Amtmannsnesveien 101
Telefon:
78 44 47 50
Henting av husholdningsavfall i Alta kommune
desember 2015
uke ma
49
50
51
52
53
7
14
21
28
januar 2016
ti
on
to
fr
lø
sø
uke ma
1
8
15
22
29
2
9
16
23
30
3
10
17
24
31
4
11
18
25
5
12
19
26
6
13
20
27
53
1
2
3
4
4
11
18
25
februar 2016
uke ma
ti
5 1 2
6 8 9
7 15 16
8 22 23
9 29
13
14
15
16
17
4
11
18
25
on
to
fr
lø
sø
uke ma
3
10
17
24
4
11
18
25
5
12
19
26
6
13
20
27
7
14
21
28
9
10
11
12
13
7
14
21
28
22
23
24
25
26
6
13
20
27
ti
on
to
fr
lø
sø
uke ma
5
12
19
26
6
13
20
27
7
14
21
28
1
8
15
22
29
2
9
16
23
30
3
10
17
24
17
18
19
20
21
22
2
9
16
23
30
31
32
33
34
35
1
8
15
22
29
on
to
fr
lø
sø
uke ma
7
14
21
28
1
8
15
22
29
2
9
16
23
30
3
10
17
24
4
1
18
25
5
12
19
26
26
27
28
29
30
uke ma
3
10
17
24
31
4
11
18
25
on
to
fr
lø
sø
uke ma
2
9
16
23
30
3
10
17
24
31
4
11
18
25
5
12
19
26
6
13
20
27
7
14
21
28
35
36
37
38
39
ti
4
11
18
25
on
5
12
19
26
to
6
13
20
27
lø
sø
7
14
21
28
2
9
16
23
30
3
10
17
24
31
OBS! Abonnenten må bringe dunken fram til kjørbar vei (0–5m)
innen kl. 07.00 på tømmedag for å ha krav på renovering. Hvis
abonnenten går fri for poser kan nye også hentes på Vefas.
Se vår hjemmeside www.vefas.no eller følg oss på facebook for
informasjon ang. renovasjon, kildesortering, råd og tips osv.
TØMMERUTER – SE BAKSIDEN
Full oversikt over gatenavn finnes på www.vefas.no
Stengelsmoen avfallsanlegg
ti
on
to
fr
lø
sø
1
8
15
22
29
2
9
16
23
30
3
10
17
24
31
4
11
18
25
5
12
19
26
6
13
20
27
ti
on
to
fr
lø
sø
3
10
17
24
31
4
11
18
25
5
12
19
26
6
13
20
27
7
14
21
28
1
8
15
22
29
ti
on
to
fr
lø
sø
5
12
19
26
6
13
20
27
7
14
21
28
1
8
15
22
29
2
9
16
23
30
3
10
17
24
31
september 2016
ti
oktober 2016
39
40
41
42
43
44
fr
1
8
15
22
29
Telefon: 78 44 47 50
Åpningstider: Mandag–fredag 08.15–15.00,
torsdag 08.15–18.00.
Ekstra langåpent:
torsdag 12. mai og torsdag 19. mai kl. 08.15-20.00
VÅR/HØSTRYDDING
OG MILJØRUTE
VIL BLI ANNONSERT
juli 2016
ti
august 2016
uke ma
6
13
20
27
to
Henting av avfall i PARTALLSUKER
Henting av avfall i ODDETALLSUKER
mai 2016
juni 2016
uke ma
5
12
19
26
on
mars 2016
april 2016
uke ma
ti
E-post:
[email protected]
Hjemmeside:www.vefas.no
Åpningstider:Man–fre 08.00–15.30
5
12
19
26
ti
on
to
fr
lø
sø
6
13
20
27
7
14
21
28
1
8
15
22
29
2
9
16
23
30
3
10
17
24
4
11
18
25
november 2016
fr
lø
sø
uke ma
7
14
21
28
1
8
15
22
29
2
9
16
23
30
44
45
46
47
48
7
14
21
28
ti
on
to
fr
lø
sø
1
8
15
22
29
2
9
16
23
30
3
10
17
24
4
11
18
25
5
12
19
26
6
13
20
27
2017
er for 2016!
alend
r
Tømmeki novembe
kommer
Innkjøring helligdager
des. 2015 og 2016
DESEMBER 2015
• Langfjordruta 23. desember kjøres mandag 21. desember
mellom kl. 20.00-23.30
• Torsdag 24. desember kjøres mandag 21. desember
• Fredag 25. desember kjøres tirsdag 22. desember
• Torsdag 31. desember kjøres tirsdag 29. desember
JANUAR 2016
• Fredag 1. januar kjøres tirsdag 29. desember
• Uke 1 kjøres både partall og oddetalls ruter
MARS 2016
• Mandag 21. mars kjøres torsdag 17. mars
• Onsdag 23. mars kjøres mandag 21. mars
• Langfjordruta onsdag 23. mars kjøres tirsdag 22. mars
• Torsdag 24. mars kjøres mandag 21. mars
• Fredag 25. mars kjøres tirsdag 22. mars
• Mandag 28. mars kjøres tirsdag 29. mars
MAI 2016
• Langfjordruta onsdag 4. mai, kjøres tirsdag 3. mai
• Torsdag 5. mai kjøres onsdag 4. mai
• Fredag 6. mai kjøres mandag 9. mai
• Mandag 16. mai kjøres torsdag 12. mai
• Tirsdag 17. mai kjøres onsdag 18. mai
INFORMASJON
Renovasjonsruter i Alta kommune
Renovasjonsruter partallsuker
Renovasjonsruter oddetallsuker
Mandag
Altaveien 152–320, AMTMANNSNES, BUKTA, ELVEBAKKEN,
Mandag:
Fjellveien, Komsa Terasse, Komsahøyden, Komsaveien,
Øyra
Tirsdag
ALTAFJORDEN ØST, KVIBY, ÅRØYA
Onsdag ALTAVEIEN 382-478, LANGFJORDEN, LATHARI, RAFSBOTN,
RUSSELUFT, SAGA, TRANSFARELV, TVERRELVDALEN
Tirsdag:
Torsdag Alkeveien, Altaveien 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 57, 59,
Onsdag:
61,68,70,72,88 94, 96/98, 100, ,126,128, Apanesveien,
PLASTBekkefaret, Borchgrevinkhøyden, Breverud, BreverudMATAVFALL
RESTAVFALL
EMBALLASJE
myra, Breverudsvingen, Falkeveien, Fjellvåkveien, Furuly,
Torsdag:
Furuåsen, Gakoriveien, Granåsbakken, Granåsveien,
Heitmannsåsen,
Holtenalleen,Bleier,
Holtenbakken,
Holtenjordet,
Frukt
og
bind
Plastfolie
Holtenveien, Holtet, Hubroveien,
Idrettsveien,
grønnsakrester
og lignende
Plastposer
Kongsvikveien, Monsbakken, Myrsnipeveien, Måsesvingen,
Rester
av
Rypeveien,
Skogforvalterveien, Skoleåsen, Spoveveien,
bakevarer
Spurvekroken, Spurveveien, Svaneveien,
Ternesvingen,
Plastflasker
Konvolutter
m/vindu
Thomasbakkveien
4,6,8,
10,
29-31,
Trosteveien,
Ugleveien,
Teposer
Vertshushagen, Vesterhaugveien, Ørneveien
Kaffegrut/-filter
Plastkanner
Lær, gummi,
garn,
hyssing
Fredag
Altaveien 20, 22, 25, 29, 34–36,
40, 44,
46, 48, Bjørnemyra,
Ekornsvingen, Follumsvei, Gaupeveien, Gymnasveien,
HusholdningsPlastbeger
papir
Harebakken, Holstbakkveien, Holstlia,
Jerveveien,
Kulepenner
Plastbeger/Servietter
Kinoveien, Kobbeveien, Kongleveien, Kvileskogen,
Fredag:
bokser
Kvilesletta, Løkkeveien, Markveien,
Minkveien, Myrbakken,
Aske – dobbel
Mårsvingen, Nylandsbakken, Nøkkelstien,
Oterfaret,
pose
Rester av fisk
Plastemballasje
ogRevestien,
skalldyr Røyskattsvingen, Sandfallveien, Saraveien,
Selbakken, Skogly, Skogstadveien, Skoleveien, Snømusstien,
fra matvarer
Klær
Ulveveien, Veidebakken, Yrkesskoleveien,
Øverbygdveien,
Åsen, Åslia, Åsveien
Kjøttrester
ARONNES, Elgfaret, Elgknausen, Elvestrand,
Kautokeinoveien 15–40, Knausen, Prestegårdsveien,
Reistadberget, Reistadhaugen, Reistadlia, Reistadskogen,
Reistadstien, Reistadsvingen, Skoddevarre, Spikergjerdet,
Thomasbakken, Thomasbakkveien 57–95, Thomasbrinken,
Thomasjordet, Thomaskroken, Thomassletta.
HVA SKAL VI SORTERE HVOR?
Blomsterrester
Gjenstander av plast som ikke
går under emballasje.
Innpakningspapir og bøker
m/hard perm.
NB! Skylles!
Altaveien 326–370, KRONSTAD, KAISKURU, RAIPAS,
HOLMEN.
KARTONG
PAPIR
Alma Halses Vei, Altaveien 65, 67, 69, 83, 85, 87, 95, 97, 99,
119, Bakkeveien, Baldersvei, Bekoskogen, Bergstien,
Bossekopveien,
Breidablikk,
Brønnveien, Fogdebakken,
Kartong
for pizza,
Fogdeveien,frokostblanding,
Frøyas Vei, Grensebakken, Gimle, Granshagen,
katte-/hundefor
Karl Johnsensvei,
Kirkebakken, Kirkeveien, Kjeldsbergveien,
Skoesker
Kjelkeveien, Lunden, Malmveien, Marienlund,
Maskinsvingen, Midtbakkveien, Moreneveien,
Myrsethveien, Myrveien, Nordre Ringvei,
Odins Vei,
Aviser
Eggkartonger
Skajaluftveien, Skiferveien, Skiveien, Sorenskriverveien,
Magasin
Strandveien, Talviksvingen, Tollevikbergan,
Tollevikveien,
Tors Vei, Trudvang,
Valhallveien,
Vannveien,
Juice- og melkeReklame
kartong
Øvre Tollevikveien.
Kartong for
Brosjyrer
pudding, sauser
Altaveien 4 og
10, EIBY, GARGIA, Jøraholmen,
og saft
Kautokeinoveien 46–83, KVENVIK, KÅFJORD,
Skrivepapir
MATHISDALEN, SALTVIK, SKILLEMOEN, Sorrisniva,
TALVIK, ØVRE ALTA, Øvre Stengelsen.
Kartong for vaskeog skyllemidler,
vaskepulver etc.
NB! Skyll kartongene!
«Bølgepappsekken»:
Bølgepapp, bølgepapp/
pappesker. Til jul kan
denne sekken benyttes
til julepapir.
Bølgepappsekken
settes ved dunken!
Fagtrykk Idé as
OBS! – skru korken av
flasker og kanner. Legg
dem deretter i samme pose.
Sko
Ingen renovasjon.
KILDESORTERINGSGUIDE PÅ NETT | WWW.SORTERE.NO
MILJØRUTA
TJENESTER
Miljøruta tar imot farlig avfall som:
Maling, spillolje, batterier, syrer,
vaskemidler, medisinrester,
spraybokser og småelektrisk avfall.
Vi utfører mange tjenester:
Tankvask, tankkontroller, gassmålinger,
olje- og bensinutskillere, sandfang,
spillolje, offshore-avfall og miljøavtaler.
Tlf: 78 44 00 66 Fax: 78 44 06 25. Postboks 2178 , 9508 Alta – www.fgas.no
Vi tilbyr komplette avfallsløsninger
Tlf. 78 44 47 50 – Faks 78 44 47 51
E-post: [email protected]
SERVICESENTERET
RETURKARTONGLOTTERIET!
LES MER PÅ
www.grontpunkt.no
Poser kan
hentes hos oss
når dere går
fri!
– spør oss!
Alta rådhus, postboks 1403, 9506 Alta
Telefon 78 45 50 00
E-post: [email protected]
Web: www.alta.kommune.no
Åpningstider: 08.00–16.00 (08.00–15.00)

Similar documents