Kråkebolla nytt Mai

Comments

Transcription

Kråkebolla nytt Mai
Kråkebolla nytt Mai
Evaluering:
Månedens prosjekt – våren og 17.mai
I april måned har vi prøvd å være enda mer
ute. Det har vært godt for barna å få
variasjon på hvor de er når de er ute. På
formiddagene har vi vært en del ute på
fremsiden av barnehagen. Da har vi tatt frem
sykler, biler, spann og spade.
Vi snakker litt om hva som skjer i naturen om
våren. Her skal vi sammen med barna undre oss
over ting vi ser når vi er ute.
På ettermiddagene har vi begynt å bruke
barnehagens bakside enda mer. Vi opplever at
barna finner mer roen når de er på den siden
på ettermiddagen. Det er mer flyt i leken ute i
tillegg til at leken varer lengre.
Leken:
Barna er utrolig gode til å leke sammen, og vi
har begynt å se at flere av barna har funnet
hverandre både inne og ute. Enda er det noen
som setter mest pris på å leke for seg selv.
Men dette kommer til å endre seg etter hvert
som barna modnes mer, får mer lekeerfaringer
og blir enda tryggere på hverandre.
Samlingsstundene:
Vi ser at barna er glade i å ha samlingsstunder.
Da får de tid til å koble av og lade opp ny
energi. I samlingene har vi tatt utgangspunkt i
barnas interesser. Vi ser at barna er spesielt
glade i bevegelsessanger. Her kommer det
frem både latter og ulike bevegelser. Et
eksempel på dette er når vi synger ”hode,
skulder, kne og tå”. Da står alle oppreist på
gulvet og flere av barna har nå begynt å kjenne
igjen bevegelsene til sangen.
En mandag i april gikk vi tur opp i skogen, vi
fant en liten sti som vi fulgte. Det var både
utfordrende og litt vell spennende for de
fleste. Men etter å ha komt oss gjennom stien,
tok vi en pause på et lite fjell der det
tilfeldigvis var en søleputt. Den ble svært
interessant for barna. Vi voksne fant frem
pinner til dem og dette gjorde at barna kunne
gå inn i en lek som om de var på ”fisketur”.
Fiskene som egentlig var gress var svært
spennende. Dette viser hvordan vi er med på å
undre oss over det vi finner sammen med
barna.
Vi kommer også til å jobbe videre med å se på
hvilke fugler, innsekter og blomster vi kan få
øye på nå? Ettersom det nærmer seg 17.mai
finner vi frem både sanger og
formingsaktiviteter knyttet til temaet for
denne måneden.
Satsingsområde: Sosial kompetanse i lek
Barnet skal: få en venn, holde på en venn og
være en venn
Som en rød tråd gjennom barnehagehverdagen
er ”VENNSKAP” noe vi vektlegger hver dag.
Gjennom samtaler mellom store og små,
samlinger, lek, spill, bøker og sanger skal barna
veiledes av voksne til å få sosial kompetanse.
De skal også kunne utvikle empati, kunne
turtaking og få følelsen av at ”en hører til”.
Vennskap er det beste utgangspunktet for
fysisk og psykisk helse. Det er gjennom lek og
læring at barna får denne kompetansen. For at
barna skal få kjenne på det å oppleve mestring
må de gjøre seg egne erfaringer både på godt
og vondt.
De voksne skal legge til rette for dette ved å:
Gi barna mye tid og rom for lek.
Legge til rette for lekemiljø som stimulerer til
rollelek og små hverdagslige aktiviteter.
Legge til rette for små lekegrupper.
Være veiledende og støttende i leken.
Grupper på tvers:
Mål: Barna skal bli kjent med andre barn på
deres alder på kryss av avdelingene.
(Kråkebolla/Sjøstjerna).
Innhold: Musikk, mat, forming og tur.
I løpet av en måned skal alle barna være innom
alle disse aktivitetene.
Vi observerer gode relasjoner, og barn som
synes dette er nytt og spennende. Her kommer
det jubelrop når vi skal i grupper
Barna baker og koser seg og er veldig fornøyde
når de kan vise frem sitt eget produserte
brød
På musikkgruppa gjør vi litt forskjellig. Barna
synger, lytter til ulike musikksjangre og
beveger seg etter musikken. Av og til tar vi
frem en stor fallskjerm som barna er med på å
holde i.
Turgruppa har variert ved å gå på tur i skogen,
på skolen og de har vært på besøk på SFO.
Formingsgruppa prøver seg ut med forskjellige
materialer. Nå er det felles gruppebildet
fredig laget og henger til utstilling på
kjøkkenet. Formingsgruppa tar også turen ut i
skogen for å samle inn nye materialer som de
kan bruke.
Tur:
Sang, regle og eventyr:
Mål: Barna skal oppleve glede av å bevege seg
ute. Vi fokuserer på at barna skal klare å gå
selv, og da trenger de god tid.
Månedens bok:
Vi har fått en fuglebok på avdelingen med
bilder og lyd til hver fugl. Denne kommer vi til
å ta med oss ut på tur fremover.
Vi ser at turen er til stor glede for barna. De
yngste trives like godt som de eldste. Det er
nå enda mer variasjon på hvor turene legges.
Noen dager er det tur til skogen som gjelder,
da går alle selv. Her jobber vi litt med å la
barna få ta og føle på det de finner i skogen. I
tillegg til at vi trener litt mer på dette å bli
litt skitne på hendene, da dette er noe ikke
alle er like komfortable med. En annen dag kan
turen gå til en lekeplass i nærmiljøet, lengden
avgjør om alle går eller ikke. Tar vi en tur ned
til risnes er det vogner som gjelder. Da er
målet vårt å komme oss frem til plassen og
heller utfolde oss der.
Sanger vi synger er:
 Alle fugler
 Blomstersmå
 Ja vi elsker
 Tenk at nå er dagen her
 Barnehagesangen
Månedens mål: påkledning
Ukeplan:
Hovedmål:
Barna skal få en opplevelse av at dette er en
sosial ramme uten stress, få trene seg på å bli
mer selvstendige og lære nye begreper
Delmål:
Benevne klesplagg som barnet skal ha på
Øve på å prøve selv
De store kan kle på seg selv og få prøve seg på
å hjelpe de små
Mandag: Turdag
Tirsdag: Grupper på tvers
Onsdag: Grupper på avdelingen. 1 åringene inne
og 2 åringene ute (i disse dager er hele gruppa
ute)
Torsdag: Grupper på avdelingen. 2 åringene
inne og 1 åringene ute. (i disse dager er hele
gruppa ute)
Fredag: Sang, dans og drama
Dette er noe dere også kan øve på hjemme
Praktiske ting:
Viktige datoer:
Nå begynner det å bli litt varmere i været.
Dere kan derfor begynne å tenke på å ta med
klær som: Vårdress, joggesko og tynnere lue.
Sjekk også at regntøy og støvler er i orden og
er tilgjengelig i hyllene. Nå som solen titter
oftere frem kan det også være greit å ha en
solkrem liggende i hylla.
1.05 barnehagen stengt (offentlig høytidsdag)
14.05 barnehagen stengt (Kr.Himmelfartsdag)
15.05 barnehagen stengt (planleggingsdag)
25.05 barnehagen stengt (2. pinsedag)
Sjekk gjerne i skapet på badet om det er nok
klesskift liggende.
27.05 Aktivitetsdag. Mer info kommer
15.05 Madelen 3 år
Vi ønsker også at dere tar med yttertøy og
rydder i hyllene til barna hver fredag. Det er
fordi rengjøringspersonellet ønsker å vaske i
hyllene.
Hilsen Kråkebolla
Jeanett, Astrid, Lise, Janne og Kine