08. september 2015

Comments

Transcription

08. september 2015
Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal
Fra:
08.09.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
08.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 05/01254-AB-31 Underskrevet avtale om utvidet tjeneste / arbeidstid for leger
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
01.07.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 05/04031-AB-31 Underskrevet avtale om utvidet tjeneste / arbeidstid for leger
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
24.08.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 06/00384-AB-11 Avtale om sporadiske vakter
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Runa Evensen
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Bemanningsenheten
Dok. dato:
26.06.2014
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 06/01416-AB-26 Oppsigelse
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
28.07.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 06/01497-AB-7 avtale om sporadiske vakter
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Susann Eriksson
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Bemanningsenheten
Dok. dato:
04.11.2014
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 06/03644-AB-16 Avtale om sporadiske vakter - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Olaug Gjengedal Nordstrand
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Bemanningsenheten
Dok. dato:
09.10.2014
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal
Fra:
08.09.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
08.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 07/02736-AB-9 Underskrevet avtale om utvidet tjeneste / arbeidstid for leger
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
01.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 09/00913-AB-18 Avtale om sporadiske vakter
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Ravnit Kaur Sharma
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Bemanningsenheten
Dok. dato:
29.08.2014
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 10/00444-AB-5 Avtale om sporadiske vakter
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Christina karlsson
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Bemanningsenheten
Dok. dato:
04.11.2014
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 06/01209-B-6 Avtale om sporadiske vakter
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Gøril Nonstad
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Bemanningsenheten
Dok. dato:
02.09.2014
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 06/01354-B-22 Avtale om sporadiske vakter
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Elisabeth Figenschou
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Bemanningsenheten
Dok. dato:
04.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 06/02191-B-51 Innkalling til dialogmøte
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
NAV Drammen
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Forhandlinger og arbeidsrett
Dok. dato:
02.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal
Fra:
08.09.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
08.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 07/01623-B-57 Fungering i stilling som psykologspesialist - forlengelse
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Marianne Fjugstad-Hansen
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
27.08.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 07/02105-B-15 Bekreftet fast ansettelse om kontorleder
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Forhandlinger og arbeidsrett
Dok. dato:
07.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 07/02169-B-18 Bekreftet fast ansettelse som ambulansearbeider
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
06.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 07/03645-B-35 Tilsagn om tilskudd til forebyggings- og tilretteleggingstilskudd IA
virksomheter og BHT-honorar
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
NAV Tiltak Buskerud
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Forhandlinger og arbeidsrett
Dok. dato:
02.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 08/01174-B-18 Innkalling til møte 07.10.15
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Forhandlinger og arbeidsrett
Dok. dato:
04.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 08/01569-B-13 Helseopplysninger
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
13.07.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal
Fra:
08.09.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
08.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 08/02328-B-32 Innkalling til dialogmøte
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Nav Sande
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
03.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 09/00495-B-19 Tjenestebevis
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Sykehuspartner
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Bemanningsenheten
Dok. dato:
08.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 09/00682-B-20 Avtale om sporadiske vakter
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Camilla Hanssen
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Bemanningsenheten
Dok. dato:
13.01.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 09/00908-B-11 Avtale om sporadiske vakter
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Veronica Lindtvedt
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Bemanningsenheten
Dok. dato:
07.11.2014
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 09/01062-B-19 Avtale om sporadiske vakter
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Kari-Anne Lie Bogen
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Bemanningsenheten
Dok. dato:
18.06.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 10/00036-B-18 Avtale om sporadiske vakter
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Ida Albjerk
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Bemanningsenheten
Dok. dato:
05.08.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal
Fra:
08.09.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
08.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 03/00093-K-38 Oppsigelse
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
22.08.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 03/00781-K-50 Avtale om sporadiske vakter
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Erlend Skraastad
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Bemanningsenheten
Dok. dato:
30.09.2014
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 03/01184-K-31 Søknad om redusert stilling som overlege i ortopedi ved Kongsberg sykehus
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Kir/Ort/ØNH avdeling KS
Dok. dato:
08.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 03/01973-K-33 Avtale om sporadiske vakter
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Cathrine Terrac Berglind
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Bemanningsenheten
Dok. dato:
04.06.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 05/00080-K-18 Avtale om sporadiske vakter
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Rune Fjeld Braathen
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Bemanningsenheten
Dok. dato:
18.11.2014
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 07/00080-K-44 Avtale om sporadiske vakter
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Anne Hege Kile
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Bemanningsenheten
Dok. dato:
11.08.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal
Fra:
08.09.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
08.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 08/00896-K-24 Tilbud om vikariat i stilling som lege i spesialisering - forlengelse
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Marthe Hval Burud
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
31.08.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 10/00011-K-24 Avtale om sporadiske vakter
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Inger Lise Bergh
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Bemanningsenheten
Dok. dato:
15.05.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 06/00149-R-14 Avtale om sporadiske vakter
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Anne Rishovd Moen
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Bemanningsenheten
Dok. dato:
04.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 06/00149-R-15 Innvilgelse av alderspensjon fra KLP
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
KLP
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
04.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 07/01089-R-34 Bekreftet midlertidig økning av stillingsbrøk som spesialfysioterapeut
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
04.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 09/00386-R-26 Fungering i stilling som overlege
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Anders Svindland
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
01.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal
Fra:
08.09.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
08.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 10/00162-24 Innkalling til dialogmøte
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
NAV Ringerike
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Forhandlinger og arbeidsrett
Dok. dato:
02.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 10/01577-53 Ledige stillinger - 3. kvartal 2015
Sak:
Undersøkelse om ledige stillinger - Statistisk sentralbyrå
Avsender:
Statistisk sentralbyrå
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
02.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
220
Dok.:
Utgående internt produsert, 11/00065-8 Forespørsel fra Forsikringsselskap vedrørende tap av bunad
Sak:
Tap av eiendeler Bærum sykehus
Mottaker:
DNB Skadeforsikring v/ Frank Jørgensen Wold
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Medisinsk avdeling BS
Dok. dato:
04.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
430
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 11/01354-4 Tjenestebevis
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Sykehuspartner
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Bemanningsenheten
Dok. dato:
08.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 11/01769-11 Viser til henvendelse vedrørende reservasjon mot rituell omskjæring Avskjermet
Sak:
Rituell omskjæring av gutter
Avsender:
Fylkesmannen i Buskerud
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Medisin og helsefag
Dok. dato:
27.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
329
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 11/02249-3 RKL - fagnettverk medikasjon og pasientregistreringer (kurve)
Sak:
Programorganisering Medikasjon og Kurve
Avsender:
Benedicte Børge-Ask (HSORHF)
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Medisin og helsefag
Dok. dato:
07.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
420
Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal
Fra:
08.09.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
08.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 11/02445-9 Avtale om sporadiske vakter
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Karin Lundqvist
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Bemanningsenheten
Dok. dato:
31.10.2014
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 11/02739-6 Avtale om sporadiske vakter
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Pia Sturk
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Bemanningsenheten
Dok. dato:
27.11.2014
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 11/02806-5 Søknad om nye nasjonale tjenester 2016
Sak:
Nye nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten
Avsender:
Helse Sør-Øst RHF
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Medisin og helsefag
Dok. dato:
07.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
322
Dok.:
Utgående internt produsert, 11/03174-15 Avtale om sporadiske vakter
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Karine Hvalrygh
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Bemanningsenheten
Dok. dato:
11.12.2014
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 11/03560-6 Avtale om sporadiske vakter
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Karin Andersen
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Bemanningsenheten
Dok. dato:
04.11.2014
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 11/04152-9 Avtale om sporadiske vakter
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Ingrid Margaretha Engström
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Bemanningsenheten
Dok. dato:
31.10.2014
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal
Fra:
08.09.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
08.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 11/04351-8 Endret møtetidspunkt for dialogmøte
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
NAV Modum
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
04.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 12/00852-18 Bekreftet midlertidig økning av stillingsbrøk som sykepleier
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
05.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 12/01474-18 Tjenestebevis
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Sykehuspartner
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Bemanningsenheten
Dok. dato:
08.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 12/01495-23 Avtale om sporadiske vakter
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Tonje Myrnes Meen
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Bemanningsenheten
Dok. dato:
13.11.2014
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 12/02246-8 Avtale om sporadiske vakter
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Aslaug Mustvedt Østerud
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Bemanningsenheten
Dok. dato:
06.11.2014
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 12/02426-10 Avtale om sporadiske vakter
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Marit Berg
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Bemanningsenheten
Dok. dato:
08.09.2014
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal
Fra:
08.09.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
08.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 12/02820-9 Fungering i stilling som avdelingssykepleier
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Gjertrud Fabienne Wendt
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
31.08.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 12/03439-7 Avtale om sporadiske vakter
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Tamara Dahl (Jordmor)
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Bemanningsenheten
Dok. dato:
12.03.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 12/03877-5 Avtale om sporadiske vakter
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Karin Zizala
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Bemanningsenheten
Dok. dato:
04.11.2014
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 13/00638-8 Underskrevet avtale om utvidet tjeneste / arbeidstid for leger
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
31.08.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 13/01335-11 Avtale om sporadiske vakter
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Anita Zaremba
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Bemanningsenheten
Dok. dato:
11.12.2014
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 13/01339-9 Avtale om sporadiske vakter
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Christina Glomsaker
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Bemanningsenheten
Dok. dato:
05.12.2014
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal
Fra:
08.09.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
08.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 13/01851-9 Underskrevet avtale om utvidet tjeneste / arbeidstid for leger
Sak:
Peronalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
01.07.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 13/01920-7 Avtale om sporadiske vakter
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Tonje Smedsrud Uglem
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Bemanningsenheten
Dok. dato:
20.08.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 13/02112-9 Avtale om sporadiske vakter
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Zabi Mirzai
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Bemanningsenheten
Dok. dato:
04.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 13/02468-15 Tjenestebevis
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Sykehuspartner
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Bemanningsenheten
Dok. dato:
08.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 13/02517-7 Tilbud om engasjement som prosjektarbeider - forlengelse
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Suzanne Moore
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
03.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 13/02925-11 Tilbud om vikariat i stilling som assistent - forlengelse
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Hans Martin Sylte
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
02.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal
Fra:
08.09.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
08.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 13/03092-10 Underskrevet avtale om utvidet tjeneste / arbeidstid for leger
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
01.07.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/00124-7 Underskrevet avtale om utvidet tjeneste / arbeidstid for leger
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
31.08.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/00500-5 Underskrevet avtale om utvidet tjeneste / arbeidstid for leger
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
31.08.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 14/00825-5 Avtale om sporadiske vakter
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Gunilla Monbäck
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Bemanningsenheten
Dok. dato:
09.09.2014
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/00825-12 Underskrevet tilbakebetalingsavtale
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
19.08.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 14/00850-8 Viser til brev 18.03.2015 vedtak 19.01.2015 i NPE-sak 2014/00861 - Avskjermet
Sak:
Pasient - Avskjermet
Mottaker:
[email protected]
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Ringerike sykehus
Dok. dato:
04.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
432
Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal
Fra:
08.09.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
08.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/00916-16 Kopi av brev fra nabo vedrørende jakt på private eiendommer i
nærmiljøet/Vettre
Sak:
Bygg 22999 fellesmappe området Blakstad
Avsender:
Bente Ask og Dag Christensen
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Dok. dato:
04.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/01335-7 Underskrevet avtale om utvidet tjeneste / arbeidstid for leger
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
31.08.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 14/01384-9 Tilbud om vikariat i stilling som lege i spesialisering - forlengelse
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Caroline Erstad
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
02.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/01384-10 Bekreftet forlengelse av vikariat som lege i spesialisering - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
05.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/01969-3 Underskrevet avtale om utvidet tjeneste / arbeidstid for leger
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
01.07.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/02014-6 Vedlegg til helseopplysninger
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
08.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Eiendomsforvaltning og utvikling
Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal
Fra:
08.09.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
08.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/02038-9 Bekreftet fast ansettelse som sykepleier
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
02.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 14/02087-1 Avtale om sporadiske vakter
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Rebeca Deø Hoyo Marquina
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Bemanningsenheten
Dok. dato:
28.05.2014
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/02101-10 Bekreftet vikariat som sykepleier
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
04.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 14/02383-1 Avtale om sporadiske vakter
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Anette Pedersen
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Bemanningsenheten
Dok. dato:
26.06.2014
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 14/02384-1 Avtale om sporadiske vakter
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Sigita Zvirbile
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Bemanningsenheten
Dok. dato:
26.06.2014
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 14/02386-1 Avtale om sporadiske vakter
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Marie Merckoll Berg
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Bemanningsenheten
Dok. dato:
26.06.2014
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal
Fra:
08.09.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
08.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 14/02393-1 Avtale om sporadiske vakter
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Eskil Mossige Kjølstad
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Bemanningsenheten
Dok. dato:
26.06.2014
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/02412-100 Høring - Rett til opphold i sykehjem
Sak:
Høringer 2014-2015
Avsender:
Postmottak HOD
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Medisin og helsefag
Dok. dato:
07.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
008
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/02412-101 Invitasjon til høringskonferanse
Sak:
Høringer 2014-2015
Avsender:
Erik Kathrud
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Medisin og helsefag
Dok. dato:
08.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
008
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/02844-7 Underskrevet avtale om utvidet tjeneste / arbeidstid for leger
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
24.08.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 14/02848-382 Tilbud om hospitering
Sak:
Avtale om hospitering 2015
Mottaker:
Shoresh Afnan
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
31.08.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 14/02848-386 Tilbud om hospitering
Sak:
Avtale om hospitering 2015
Mottaker:
Janicke Gulbrandsen
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
02.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal
Fra:
08.09.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
08.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/02848-394 Bekreftet avtale om hospitering - Avskjermet
Sak:
Avtale om hospitering 2015
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
06.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/02866-6 Bekreftet avtale om sporadiske vakter som assistent
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
13.08.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 14/02973-1 Avtale om sporadiske vakter
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Anna Maria Ostrowska
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Bemanningsenheten
Dok. dato:
02.09.2014
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 14/02973-2 14-02973-1 Avtale om sporadiske vakter
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Anna Maria Ostrowska
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Bemanningsenheten
Dok. dato:
02.09.2014
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 14/02987-1 Avtale om sporadiske vakter
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Benedicte Stang
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Bemanningsenheten
Dok. dato:
03.09.2014
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 14/03221-1 Avtale om sporadiske vakter
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Line Grøsli-Solumshengslet
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Bemanningsenheten
Dok. dato:
23.09.2014
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal
Fra:
08.09.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
08.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 14/03327-2 Avtale om sporadiske vakter
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Mette Rygh
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Bemanningsenheten
Dok. dato:
14.10.2014
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/03649-2 Bekreftet fast ansettelse som sykepleier
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
03.07.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/04089-3 Underskrevet avtale om utvidet tjeneste / arbeidstid for leger
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
31.08.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 14/04282-9 Tilbud om vikariat i stilling som psykolog - forlengelse
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Lillian Amundsen Ihlen
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
31.08.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/04320-428 Forespørsel om arbeid
Sak:
Åpne søknader 2015
Avsender:
Iwona Rypniewska
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Dokumentsenteret Vestre Viken HF
Dok. dato:
06.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 14/04320-429 Vedrørende din forespørsel om arbeid
Sak:
Åpne søknader 2015
Mottaker:
Iwona Rypniewska
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Dokumentsenteret Vestre Viken HF
Dok. dato:
08.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal
Fra:
08.09.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
08.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00006-32 Reiseutgifter for pasientreise fra hjemmet til fysioterapeut i nabokommunen Avskjermet
Sak:
2015 Pasientreiser - Reiser ut av egen bokommune/helseregion
Mottaker:
Solbergmoen Legehus
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Pasientreiser
Dok. dato:
04.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
416
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00014-13 Uteblitt/forsinkelse på drosje - Faktura på gebyr der pasient ikke har møtt til
behandling
Sak:
2015 Pasientreiser - Dialog transportør
Mottaker:
Kongsberg Tur og Transport AS
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Pasientreiser
Dok. dato:
04.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
416
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00023-85 Anmodning om kopi av journal - Avskjermet
Sak:
Innsyn i pasientjournal - Medisinsk diagnostikk
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Avdeling for bildediagnostikk
Dok. dato:
04.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00024-137 Anmodning om kopi av journal - Avskjermet
Sak:
Innsyn i pasientjournal - BUPA
Avsender:
If Risikovurdering person
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
BUPA Postfordeling
Dok. dato:
07.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00028-13 Anmodning om kopi av journal - Avskjermet
Sak:
Innsyn i pasientjournal - Bærum DPS
Avsender:
Asker og Bærum politidisktrikt
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Bærum DPS
Dok. dato:
04.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00031-89 Svar på anmodning om kopi av journal
Sak:
Innsyn i pasientjournal - ØNH - Drammen sykehus
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Øre, nese og hals
Dok. dato:
04.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
423
Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal
Fra:
08.09.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
08.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00036-116 Anmodning om kopi av journal - Avskjermet
Sak:
Innsyn i pasientjournal - avdeling for gynekologi og fødselshjelp - Bærum sykehus
Mottaker:
Kjartan Moe c/o Forskningssenter for fødselshjelp og kvinnesykdommer
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Avdeling for gynekologi og fødselshjelp BS
Dok. dato:
04.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00036-117 Anmodning om kopi av journal - Avskjermet
Sak:
Innsyn i pasientjournal - avdeling for gynekologi og fødselshjelp - Bærum sykehus
Mottaker:
Molde Kommune, Helsestasjon
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Avdeling for gynekologi og fødselshjelp BS
Dok. dato:
04.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00037-150 Anmodning om opplysninger - Avskjermet
Sak:
Innsyn i pasientjournal - Barne- og ungdomsavdelingen - Drammen sykehus
Avsender:
If Risikovurdering person
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Barne- og ungdomsavdeling
Dok. dato:
21.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00037-151 2 gangs påminnelse - Avskjermet
Sak:
Innsyn i pasientjournal - Barne- og ungdomsavdelingen - Drammen sykehus
Avsender:
SpareBank1 Livsforsikring
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Barne- og ungdomsavdeling
Dok. dato:
02.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00038-166 Anmodning om kopi av journal - Avskjermet
Sak:
Innsyn i pasientjournal - medisinsk avdeling - Bærum sykehus
Avsender:
Codan Forsikring
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Medisinsk avdeling BS
Dok. dato:
02.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00043-166 Anmodning om kopi av journal - Avskjermet
Sak:
Innsyn i pasientjournal - ortopedisk avdeling - Bærum sykehus
Avsender:
Eika Forsikring AS, Skadeavdelingen
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Ortopedisk avdeling BS
Dok. dato:
07.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
423
Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal
Fra:
08.09.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
08.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00045-285 Kopi av journal - Avskjermet
Sak:
Innsyn i pasientjournal - ortopedisk avdeling - Drammen sykehus
Mottaker:
DNB Livsforsikring ASA B
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Avdeling for Ortopedi og Akuttmottak
Dok. dato:
04.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00045-286 Kopi av journal - Avskjermet
Sak:
Innsyn i pasientjournal - ortopedisk avdeling - Drammen sykehus
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Avdeling for Ortopedi og Akuttmottak
Dok. dato:
04.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00045-295 Anmodning om kopi av journal - Avskjermet
Sak:
Innsyn i pasientjournal - ortopedisk avdeling - Drammen sykehus
Avsender:
Crawford & Company AS
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Avdeling for Ortopedi og Akuttmottak
Dok. dato:
07.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00051-100 Svar på anmodning om kopi av journal - Avskjermet
Sak:
Innsyn i pasientjournal - fødselstidspunkt, blodtype og diverse utsendelser fra journal - Vestre Viken
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Dokumentsenteret Vestre Viken HF
Dok. dato:
04.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00051-104 Anmodning om fødselstidspunkt - Avskjermet
Sak:
Innsyn i pasientjournal - fødselstidspunkt, blodtype og diverse utsendelser fra journal - Vestre Viken
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Dokumentsenteret Vestre Viken HF
Dok. dato:
08.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00051-106 Anmodning om opplysninger på diverse pasienter til OUS
Sak:
Innsyn i pasientjournal - fødselstidspunkt, blodtype og diverse utsendelser fra journal - Vestre Viken
Avsender:
OUS Rikshospitalet, Blodsykdommer
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Dokumentsenteret Vestre Viken HF
Dok. dato:
01.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
423
Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal
Fra:
08.09.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
08.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00054-53 Synergimelding 31585 - Holdninger
Sak:
Generelle avviksmeldinger - Synergi - Drammen sykehus
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
NRH
Dok. dato:
08.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
431
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00060-247 Invitasjon til møte - ATT: Administrerende direktør Vestre Viken HF Drammen
Sak:
Invitasjoner - legemiddelindustrien Vestre Viken
Avsender:
MAMU (Madeleine Magnusson)
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Barne- og ungdomsavdeling
Dok. dato:
07.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
274
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00060-248 Invitasjon Tema Mamma i Oslo 7. okt.
Sak:
Invitasjoner - legemiddelindustrien Vestre Viken
Avsender:
Melaas, Hanne
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Kirurgisk avdeling DS
Dok. dato:
07.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
274
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00060-249 Invitasjon til "Trombose fra topp til tå", Drammen, 16.09.15
Sak:
Invitasjoner - legemiddelindustrien Vestre Viken
Avsender:
Cegedim Norway AS
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Medisinsk avdeling DS
Dok. dato:
07.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
274
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00060-250 Invitasjon til "Trombose fra topp til tå", Drammen, 16.09.15
Sak:
Invitasjoner - legemiddelindustrien Vestre Viken
Avsender:
Cegedim Norway AS
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Prehospitale tjenester
Dok. dato:
07.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
274
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00060-251 Invitasjon til "Trombose fra topp til tå", Drammen, 16.09.15
Sak:
Invitasjoner - legemiddelindustrien Vestre Viken
Avsender:
Cegedim Norway AS
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Ringerike sykehus
Dok. dato:
07.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
274
Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal
Fra:
08.09.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
08.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00060-252 Invitasjon til "Trombose fra topp til tå", Drammen, 16.09.15
Sak:
Invitasjoner - legemiddelindustrien Vestre Viken
Avsender:
Cegedim Norway AS
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Medisinsk avdeling KS
Dok. dato:
07.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
274
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00060-253 Invitasjon til Novo Nordisk Pediatrimøte 2015, Oslo, 02.11.15
Sak:
Invitasjoner - legemiddelindustrien Vestre Viken
Avsender:
Cegedim Norway AS
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Barne- og ungdomsavdeling
Dok. dato:
03.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
274
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00070-175 Hospitering høst 2016
Sak:
Søknad om hospitering/praksissplass 2015
Avsender:
Ida Andersen
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Utdanning
Dok. dato:
08.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00070-176 Hospitering høst 2016
Sak:
Søknad om hospitering/praksissplass 2015
Avsender:
Ida Andersen
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Utdanning
Dok. dato:
08.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00070-177 Summer internship
Sak:
Søknad om hospitering/praksissplass 2015
Avsender:
Anna Jach
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Utdanning
Dok. dato:
07.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00091-282 Helseopplysninger - Avskjermet
Sak:
Hospitering - Ambulansetjenesten 2015
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
07.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
277
Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal
Fra:
08.09.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
08.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00091-283 Hospitering
Sak:
Hospitering - Ambulansetjenesten 2015
Avsender:
Liss-Cathrin Moen
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Ambulansetjeneste
Dok. dato:
08.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
277
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00232-9 Melding om dødsfall
Sak:
Forsikring 2015 – Gruppeliv
Mottaker:
Protector Forsikring ASA
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
27.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
156
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00425-1 Avtale om sporadiske vakter
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Joan Daugaard
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Bemanningsenheten
Dok. dato:
04.02.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00683-18 Tilsagn om tilskudd til forebyggings- og tilretteleggingstilskudd IA virksomheter
og BHT-honorar
Sak:
Tilsagn tilretteleggingstilskudd VVHF – systemrettede tiltak 2015
Avsender:
NAV Tiltak Buskerud
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Forhandlinger og arbeidsrett
Dok. dato:
31.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
200
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00725-7 Bekreftet forlengelse av vikariat som lege i spesialisering
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
04.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01071-5 Obligatoriske kurs
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Sarita Sunder
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Bemanningsenheten
Dok. dato:
04.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal
Fra:
08.09.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
08.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/01075-2 Svar på henvendelse
Sak:
Avvik AMK 2015
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
AMK
Dok. dato:
18.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
431
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/01157-5 Tilbud om vikariat i stilling som assistent
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Christoffer Holmen
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
27.08.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01157-6 Bekreftet vikariat som assistent
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
07.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/01382-6 Sakkyndig vurdering - Avskjermet
Sak:
Pasientsak - Avskjermet
Mottaker:
NPE
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Ringerike sykehus
Dok. dato:
04.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
432
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/01554-1 Avtale om sporadiske vakter
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Ulla Juul Jørgensen
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Bemanningsenheten
Dok. dato:
24.04.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01567-6 Underskrevet avtale om utvidet tjeneste / arbeidstid for leger
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
31.08.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal
Fra:
08.09.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
08.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/01668-25 Tilbud om fast stilling som psykologspesialist - korrigert avtale
Sak:
Psykologspesialist ARA Seksjon for avgiftning og utredning, Bærum - st. ref. 2614779083
Mottaker:
Hannah Plau
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
03.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01676-4 Underskrevet avtale om utvidet tjeneste / arbeidstid for leger
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
31.08.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01732-2 Tilsagn om tilskudd til arbeidspraksis i ordinær virksomhet
Sak:
Arbeidspraksis - Avskjermet
Avsender:
NAV Tiltak Buskerud
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Forhandlinger og arbeidsrett
Dok. dato:
02.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
216
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/01815-2 Avtale om sporadiske vakter
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Håkon Løver
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Bemanningsenheten
Dok. dato:
24.06.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01882-5 Bekrefte fast ansettelse som assistent
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
06.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/01911-33 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sykepleiere Kirurgisk sengepost - Bærum sykehus st. ref. 2645428848
Sak:
Sykepleiere Kirurgisk sengepost - Bærum sykehus - st. ref. 2645428848
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
08.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal
Fra:
08.09.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
08.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/01911-34 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sykepleiere Kirurgisk sengepost - Bærum sykehus st. ref. 2645428848
Sak:
Sykepleiere Kirurgisk sengepost - Bærum sykehus - st. ref. 2645428848
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
08.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/01911-35 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sykepleiere Kirurgisk sengepost - Bærum sykehus st. ref. 2645428848
Sak:
Sykepleiere Kirurgisk sengepost - Bærum sykehus - st. ref. 2645428848
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
08.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/01911-36 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sykepleiere Kirurgisk sengepost - Bærum sykehus st. ref. 2645428848
Sak:
Sykepleiere Kirurgisk sengepost - Bærum sykehus - st. ref. 2645428848
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
08.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/01911-37 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sykepleiere Kirurgisk sengepost - Bærum sykehus st. ref. 2645428848
Sak:
Sykepleiere Kirurgisk sengepost - Bærum sykehus - st. ref. 2645428848
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
08.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01918-3 Bekreftet avtale om sporadiske vakter som assistent
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
23.08.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02143-5 Tjenestebevis
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Sykehuspartner
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
08.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal
Fra:
08.09.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
08.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02177-6 Bekreftet midlertidig ansettelse som assistent
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
04.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02323-4 Søknad og CV - Kongsberg - st. ref. (2693062043)
Sak:
Kongsberg - st. ref. 2693062043
Avsender:
Rada Risticevic
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
13.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02323-5 Svarbrev, søknad mottatt - Kongsberg - st. ref. 2693062043
Sak:
Kongsberg - st. ref. 2693062043
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
13.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02341-9 Lønnsansiennitetsberegning
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Christine Høigilt
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
04.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02471-4 Journaldokumentasjon - Avskjermet
Sak:
Pasientsak - Avskjermet
Mottaker:
Norsk Pasientskadeerstatning NPE
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Ringerike sykehus
Dok. dato:
04.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
432
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02517-8 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Overlege Drammen sykehus, Kirurgisk avdeling,
Øyeseksjon - st. ref. 2708485049
Sak:
Overlege Drammen sykehus, Kirurgisk avdeling, Øyeseksjon - st. ref. 2708485049
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
08.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal
Fra:
08.09.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
08.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02587-21 Søknad og CV - Fast stilling som spesialsykepleier / sykepleier / vernepleier i
Klinikk for psykisk helse og rus, Psyk. avd Blakstad - st. ref. (2710253239)
Sak:
Fast stilling som spesialsykepleier / sykepleier / vernepleier i Klinikk for psykisk helse og rus, Psyk. avd Blakstad Akuttseksjon
A - st. ref. 2710253239
Avsender:
Anette Svendsrud
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
08.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02587-22 Svarbrev, søknad mottatt - Fast stilling som spesialsykepleier / sykepleier /
vernepleier i Klinikk for psykisk helse og rus, Psyk. avd Blakstad Akuttseksjon A - st. ref. 2710253239
Sak:
Fast stilling som spesialsykepleier / sykepleier / vernepleier i Klinikk for psykisk helse og rus, Psyk. avd Blakstad Akuttseksjon
A - st. ref. 2710253239
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
08.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02587-23 Søknad på stilling som helsefagarbeider
Sak:
Fast stilling som spesialsykepleier / sykepleier / vernepleier i Klinikk for psykisk helse og rus, Psyk. avd Blakstad Akuttseksjon
A - st. ref. 2710253239
Avsender:
Anette Svensrud
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
30.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02704-11 Tilbud om vikariat i stilling som sykepleier
Sak:
Sykepleier Habiliteringssenteret, NRH avdeling, Drammen sykehus - st. ref. 2731452492
Mottaker:
Zara Yandarova
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
04.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02752-2 Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. (2743338406)
Sak:
Sykepleier I4 - Ringerieke sykehus - st. ref. 2743338406
Avsender:
Vibeke Normann
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
10.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02825-70 Søknad med vedlegg
Sak:
Kokk 100% stilling - Seksjon matforsyning Ringerike Sykehus - st. ref. 2754672753
Avsender:
Ragnhild Pröhl
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
04.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal
Fra:
08.09.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
08.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02825-71 Søknad og CV - Kokk 100% stilling - Seksjon matforsyning - st. ref. (2754672753)
Sak:
Kokk 100% stilling - Seksjon matforsyning Ringerike Sykehus - st. ref. 2754672753
Avsender:
Ragnhild Pröhl
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
08.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02825-72 Svarbrev, søknad mottatt - Kokk 100% stilling - Seksjon matforsyning Ringerike
Sykehus - st. ref. 2754672753
Sak:
Kokk 100% stilling - Seksjon matforsyning Ringerike Sykehus - st. ref. 2754672753
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
08.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02952-1 Tilbud om vikariat i stilling som lege i spesialisering
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Gijsbert Nijenhuis
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
01.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02953-1 Tilbud om vikariat i stilling som psykolog
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Rune Greger Nicolaysen
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR service /drift
Dok. dato:
01.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02954-4 Bekreftet avtale om sporadiske vakter som assistent
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Bemanningsenheten
Dok. dato:
02.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02954-5 Helseopplysninger
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Bemanningsenheten
Dok. dato:
02.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Vestre Viken helseforetak - Offentlig journal
Fra:
08.09.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
08.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02999-2 Viser til brev 230715 - Avskjermet
Sak:
Pasientsak - Avskjermet
Avsender:
Slependen Legesenter AS
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Ortopedisk avdeling BS
Dok. dato:
01.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03011-1 Anmodning om rapport - Avskjermet
Sak:
Pasientsak - Avskjermet
Avsender:
Ringerike kommune, Helse og Velferd, Barnevernstjenesten
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Ringerike sykehus
Dok. dato:
03.07.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
403
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03015-1 Svar på varsel om alvorlig hendelse - ordinær varselhåndtering og ingen
tilsynsmessig oppfølging
Sak:
Varsel om alvorlig hendelse - Avskjermet
Avsender:
Helsetilsynet
Journaldato:
08.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Anestesi, intensiv og operasjon BS
Dok. dato:
07.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
302

Similar documents