MI (motiverende intervju) til barn

Comments

Transcription

MI (motiverende intervju) til barn
Ved psykolog Pål Fylling Helland og uroterapeut
Susanne Eidset
MI-Spirit til barn
Få barnet i «førersetet» ved å:
 Be om tillatelse til å snakke om emnet
 Hvordan har barnet det med sin væting
 Be om tillatelse til å informere
 Deretter spørre hvordan de
oppfatter det som er blitt fortalt
Barnet i kontroll av situasjonen
Pia på 9 år
 Litt væting på dag og væting hver natt.
 Fulgt av helsesøster fra hun var 6
 Vært hos flere forskjellige leger
 Nektet å komme til flere leger
 Ville ikke noe, ingenting fungerte,
 Stor konflikt mellom mor og datter
 Her er det motstand og ambivalens
Videre
 Jobbe med det hun erkjente som problem.
 Be om lov til å informere.
 Hva tenker du om det?
 Hvordan kan hun bruke denne informasjonen?
Hvordan det gikk.
 Pia fant sin egen måte å gjøre treningen på
 Etter hvert fikk hun resultat og da ble hun mer
motivert
 Avsluttet etter 7 måneder, da en jente som var helt tørr
både på dag og på natt.
Ambivalensutforskning
 Uforske fordeler og ulemper med en atferd
 Hva er det som er bra med ….?
 Hva er det som er mindre bra med …..?
Tvillinger med nattevæting
 12 år gamle
 Ikke interessert i å gjøre en jobb for å bli kvitt problemet
 Varierende vått, fra 1-2 dager i uken til nesten hver natt
Disse to har dette felles og dermed ikke så farlig
 Bestevenner vet om problemet
 Blir sjelden våt utenom bleien
 Prøvd alarm, alle våknet utenom dem
 Ambivalens

Skalering
Hvor viktig er det for dem å bli kvitt problemet
På en skala fra
 0-10
 Ikke viktig
Ikke
viktig
Veldig
viktig
Kan jeg få forklare litt..
 Hva tenker dere om dette?
 De svarer, jeg reflekterer,
 Kommer frem til det de skal jobbe med til neste gang.
Neste besøk
 Kjempeivrige for å fortelle
 De har klart å gjennomføre det meste av det vi avtalte
sist
 Hvor klar er dere for å trene med alarm
 100%
Lise 10 år
 Avføringsuhell på dag og dagvæting, tørr natt
 Blir sint, såret og fortvilet når voksne minner henne på
hva hun må gjøre
 Å bli fortalt gang på gang hva man skal gjøre skaper
motstand
Møte henne der hun er
Hva er det som er mest plagsomt
Lise 10 år
 Ved skalering så er hun på 10 på hvor viktig det er å være
tørr
 Samtidig klarer hun ikke forlate leken for å tisse
Oppsummering:
 Du vil veldig gjerne være tørr, og du kjenner at du skal
tisse, samtidig så er det kjempeviktig for deg å ikke gå fra
leken så da holder du deg også blir du våt.
Be om lov:
 Kan jeg fortelle hva andre barn har gjort for å få dette til ?
Informasjon i dialog


Mye informasjon som gis i blir ikke fanget opp.
Å informere i dialog kan øke sjansen for at
budskapet fanges opp.
1.
Utforske
Valider det pasienten sier ved bekreftelse eller refleksjon
2.
Tilføre
Kort informasjonssnutt, 1 minutt
3.
Utforske
Øvelse: Informasjon i dialog
 To Roller:
 En spiller pasient
 Hjelper som skal informere om …
 Oppskrift:
1. ”Er det greit at jeg forteller deg litt om…”?
2. ”Hva vet du fra før om …”?
3. Oppsummere det pasienten har fortalt
4. INFORMASJON (Maks 1 min)
5. ”Hva tenker du om dette?”
6. Evt mer INFORMASJON.
Avtale mellom Lotte og meg
 Dagbok for den ene tingen vi ble enige om

Ukentlig oppfølging i en periode
 Utvide med en ting hver gang
 Noen ganger gå tilbake til noe vi vet hun kan mestre
Lea 10 år nattevæting
 MI for å utforske hvor viktig er det å bli tørr på natt
 Veldig viktig- 9
 Hvor villig til å jobbe med alarm- kun 3
 Utforske
 Reflektere
 Utforske
 Reflektere
Jente 9 år, Maria
 Dag og nattevæting samt residiverende UVI-er
 Ikke så bekymret for litt våte bukser, det synes jo ikke
 Ikke bekymret for UVI- det gjør ikke vondt
 Ikke bekymret for natt, for mor/far tar henne opp før de
legger seg og da blir det sjelden vått i sengen


Utsetter det å gå på do
 Blir litt våt mange ganger hver dag
 Enkelte ganger slik at det synes, da tar hun jakken rundt livet.
Drikker lite
Mitt mål: bli kvitt UVI-er
 Utforske /reflektere hvordan har hun det når hun har
UVI
 Det blir mer vått…
 Deretter ber jeg om lov å si noe om hva som kan hjelpe
slik at hun ikke får UVI
 Hva tenker hun om dette
 Hva tenker hun at hun kan jobbe med ?
 Hvordan skal hun jobbe med dette?
 For Maria er det viktig å ha synlige resultat


Drikkeflaske som er liten nok til at den kan drikkes opp
Føre skjema
Maria; oppfølging
 Jobbe med drikke og klarer dette
 Neste gang ros for dette
 Hun mestrer det hun er villig til å jobbe med.
 Hvordan vil hun jobbe videre?
 En del faste dotider
 Klarer dette til neste gang, samtidig ikke klart å drikke
 Viktig da hva hun har fått til, bygge på det.

Ikke bruke MEN.
Ved oppfølging
 Meny
 Kan du fortelle litt om
hos
venner
hjemme
meg
aktivitet
Skole
hvordan det har gått
med tissingen siden sist
du var hos meg?
 Hvordan er det å følge
faste tissetider?
 Hvordan får du til å …

Similar documents