K&H Oppgave i Keramikk

Transcription

K&H Oppgave i Keramikk
Kunst og Håndverk
Skoleåret 2015-2016
9-Trinn
PRODUKT DESIGN
LADESTASJON til mobiltelefonog/eller ipad/nettbrett
av keramikk!
Oppgaven: Lage en ladestasjon til Ipad/nettbrett
og/eller modiltelefon i keramikk.
1.
2.
3.
4.
5.
Lag en papputgave av mobiltelefon og nettbrett (eller bare en av delene) med ladelednigen satt i.
Lag en plantegning over hva du skal designe i keramikk.
Lag en prototyp (modell) av det du skal lage i keramikk av papp (bruk plantegningen i produksjonen).
Lag en skisse (tegn gjerne flere, men kun en leveres til vurdering) av mønsteret du skal dekorere keramikken med.
Lag klar Produktet ditt til brenning (dette kan ta litt tid og den skal tørke en stund før den brennes).
Mål
Læreplan i kunst og håndverk: KV1-01
PRODUKT DESIGN
-Designe produkter ut fra kravspesifikasjon for form og funksjon.
-Beskrive ulike løsningsalternativer i design av et produkt ved hjelp av skisser.
-Lage funksjonelle bruksgjenstander og vurdere kvaliteten på eget håndverk.
Overordnede mål for timene:
•Få erfaring av å designe egne gjenstander.
•Lære om forarbeide i Produkt Design: skisse, arbeidstegning og modell.
•Lære litt om Kuneiform (Kileskrift) ,runer og mønsterbygging.
•Få erfaring fra å jobbe direkte i forskjellige materialer med forskjellig verktøy.
Kjennetegn på måloppnåelse:
•Forarbeide: Lage en plantegning, en mønsterskisse og en prototyp.
•Tenke annerledes slik at du kommer på en original løsning.
•Utvikle gode tekniske ferdigheter med leiren slik at produktet blir bra formmessig.
•Utvikle et produkt som utfyller en kravspesifikasjon for bruk.
•Gjøre alle delene ferdige.
•Levere i tide.
Vurderingskriterier for oppgaven: Produkt i keramikk.
Kompetansenivå
Høy
Middels
Grunnleggende
Forarbeide:
Plantegning
av produkt:
Forarbeide:
Skisser av mønster:
Forarbeide:
Prototyp i papp:
Ferdig produkt:
Tekniske ferdigheter:
Bruker plantegningen på en
avansert og kreativ måte.
Bruker plantegningen på en
god og forklarende måte.
Har plantegning.
Har en ide om designet.
Skissene har et avansert
mønsterdesign.
Tydelig modell som samsvarer
med plantegningen.
Meget gode ferdigheter med
godt håndverk. Produktet er
nøyaktig laget.
Spennende detaljrikt motiv
med mange mønster
elementer.
Avansert Form.
Produktet fungerer.
Tar imot veiledning og
gjør nytte av den.
Reflektert og god vurdering
av kvaliteten på arbeid og
produkt.
Skissene har et godt
mønsterdesign.
God modell som ligner på
plantegningen.
Flere gode ferdigheter.
Produktet viser teknikk og er
godt gjort.
Godt motivvalg med gode
mønster elementer.
Har skisser.
Har litt mønster design.
Har modell.
Ligner litt på plantegningen.
Har ferdigheter.
Har ideer.
Lettvinte løsninger.
Har design.
Har mønster elementer.
God form.
Produktet virker godt.
Trenger litt hjelp, men,
arbeider godt.
Godt begrunnet, men
mangler litt refleksjon.
Har form.
Produktet har en funksjon.
Trenger mye hjelp.
Ferdig produkt:
Mønster motiv:
Ferdig produkt:
Formspråk
Selvstendighet:
Egenvurdering:
Mangler refleksjon og
begrunnelser på eget arbeid.