1 izvajalec - Slovenske železnice

Comments

Transcription

1 izvajalec - Slovenske železnice
Slovenske železnice, d.o.o.
Služba za pravne zadeve in kadre
Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana
Tel.: 01 / 29 14 513
Faks: 01 / 29 14 824
E-pošta: [email protected]
Številka:
Signatura:
Datum:
Obvestilo 8/16
20103-1/2016-8
360.7
13. 01. 2016
OBVESTILO
V družbi SŽ, d.o.o., Notranja revizija, objavljamo potrebo po zaposlitvi delavca na
naslednjem delovnem mestu :
NOTRANJI REVIZOR I(M/Ž)
( 1 izvajalec)
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat (m/ž), so:
- visokošolska strokovna ali univerzitetna izobrazba ekonomske ali pravne smeri,
- pridobljena revizorska licenca za notranjega revizorja,
- usposobljenost za delo z računalniškimi programi MS Office (Word, Excel – zahtevno),
- štiri leta ustreznih delovnih izkušenj (zaželeno na področju notranje revizije).
Prednost bodo imeli kandidati z znanji, veščinami:
- znanje angleškega jezika na višjem nivoju.
Mesto nastopa dela: Ljubljana.
Delovno razmerje se sklene za nedoločen čas s štirimesečnim poskusnim delom.
Rok za oddajo vlog je 23.1.2016. Vloge posredujte na elektronski naslov [email protected] oziroma na naslov: Slovenske železnice, d.o.o., Služba za pravne zadeve in kadre,
Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, s pripisom »za razpis«.
Kontakt za morebitne dodatne vsebinske informacije je g. Marko Kerin (01/2914 572)
oziroma za kadrovske informacije ga. Olga Arnčnik (01/2914 138).
Mirko Zorenč
vodja službe
Družba z omejeno odgovornostjo registrirana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani
Matična številka: 5142733000
Osnovni kapital: 205.274.421,23 EUR
Identifikacijska številka za DDV: SI18190995
Opozorilo – soglasje za zbiranje osebnih podatkov
S prijavo na objavo za prosto delovno mesto kandidat:


dovoljuje družbi, da vzpostavi, zbira, vodi, uporablja, obdeluje in shranjuje osebne podatke v svojih zbirkah osebnih podatkov in
druge podatke o kandidatu z namenom povabila na razgovor v primeru nadaljnjih kadrovskih potreb,
je seznanjen, da lahko kadarkoli zahteva, da družba preneha uporabljati zbrane osebne podatke za namen povabila na razgovor v
primeru nadaljnjih kadrovskih potreb.
Varovanje osebnih podatkov
Družba se zavezuje varovati zbrane osebne podatke fizičnih oseb. Z namenom preprečitve nepooblaščenega dostopa do teh podatkov ali
njihovo razkritje, ohranjanje natančnosti osebnih podatkov in z namenom zagotovitve njihove ustrezne uporabe, uporabljamo ustrezne
tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje osebnih podatkov, ki jih določa Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov skladno z
Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
2