Počivališča 2016

Comments

Transcription

Počivališča 2016
Servisne površine ob avtocestah
DOBRENJE
OMV
AVSTRIJA/AUSTRIA
Kranjska Gora
JESENICE
Petrol - BS
Bovec
TEPANJE
Petrol
VOKLO
Petrol
Kamnik
KRANJ
Tolmin
Žalec
Trojane
Vodice
POVODJE
Domžale
ITALIJA/ITALY
Idrija
AJDOVŠČINA
JADRANSKO
MORJE
Jagodje
Lucija
DRAGONJA
Izola
BARJE
Petrol
Vrhnika
Logatec
MLAKE
Petrol
LOM
Petrol
Grosuplje
Ormož
ZIMA
SAP
OMV
ZALOKE
Petrol
PODSMREKA
Petrol
Ivančna
Gorica
RAVBARKOMANDA
OMV/Petrol - bife
Trebnje
Pluska
Ponikve
GRIČ
GRM
MOKRICE
Petrol
Lešnica
Hrastje
NOVO
Kronovo
STARINE
Petrol
GRIČ
Petrol
OBREŽJE
MOKRICE
OMV
Ribnica
LEGENDA/LEGEND
STUDENEC
Metlika
Kočevje
DIVAČA
Škofije
KOPER
PINCE
Petrol/MOL
HRVAŠKA/CROATIA
DUL
Petrol
POSTOJNA
CELJE
Litija
Vipava
Divača
PINCE
MMP Gruškovje
LUKOVICA
OMV/Petrol
LJUBLJANA
FERNETIČI
FERNETTI
GRABONOŠ
OMV/Petrol
Laško
Trbovlje
Šentvid
POVIR
Petrol
Dolga vas
Vučja vas
LOPATA
Petrol/OMV, Plesnik
Podtabor
FERNETIČI
OMV
PTUJ
DRAVSKO POLJE
OMV
RADOVLJICA
OMV
Tržič
LIPCE
VOGRSKO
OMV/Petrol
Beltinci
Gorišnica
POLSKAVA
Vrba
MLAKE
Petrol
LORMANJE
Petrol
Ljubelj
JESENICE
Petrol - BS
VRTOJBA
Sp. Senarska
SLIVNICA
Petrol
Slovenj Gradec
DOLINSKO
LORMANJE
MOL
Pesnica
OSKRBNI CENTER-MB
Petrol - BS
Dravograd
predor
Karavanke
MURSKA SOBOTA
Petrol - BS/Petrol
ŠENTILJ
/ Y
A AR
SK NG
AR U
DŽ H
MA
Rest areas
Črnomelj
Ilirska Bistrica
KOZINA
Petrol
počivališče
rest area
obstoječa počivališča
existent rest areas
pogodbeno oddana počivališča, ki še niso zgrajena
rest areas in construction
JELŠANE
PETRINA
predvidena počivališča, ki še niso pogodbeno oddana
expected rest areas

Similar documents