Vuoden 2016 Kelan kustantamat kurssit Ruissalossa

Comments

Transcription

Vuoden 2016 Kelan kustantamat kurssit Ruissalossa
Kuntoutuskeskuksen KELAN kuntoutus vuonna 2016
(Ruissalon Kylpylän ja Naantalin Kylpylän toimipisteissä)
Kaikkien kuntoutuskurssien ja yksilökuntoutusjaksojen tavoitteena on työ- /opiskelu- ja /tai toimintakyvyn turvaaminen /parantaminen
sekä arjen aktiivisuuden lisääntyminen
Yksilölliset Kelan kuntoutuspalvelulinjat




Yleislinja (Ruissalon Kylpylä, Naantalin Kylpylä)
Kohderyhmänä aikuiset, joilla on sairaus tai vamma, josta aiheutuu kuntoutustarve
Neurologinen linja (Ruissalon Kylpylä, Naantalin Kylpylä)
Kohderyhmänä aikuiset, joilla on neurologinen sairaus tai vamma, josta aiheutuu kuntoutustarve
Tules-Reuma linja (Ruissalon Kylpylä, Naantalin Kylpylä)
Kohderyhmänä aikuiset joilla on tuki ja liikuntaelin- tai reumasairaus, josta aiheutuu kuntoutustarve
Työkykyä ylläpitävän ja valmentavan kuntoutuksen palvelulinja TYK (vain Ruissalon Kylpylä)
Kohderyhmänä aikuiset, joilla on työkyvyttömyyden uhka tai ansiomahdollisuudet olennaisesti heikentyneet eikä työpaikan tai työterveyshuollon toimenpiteet ole riittäviä
Kuntoutuskurssit kurssinumeroittain + ensimmäisen jakson alkamisaika:
IKKU-kurssi (Ruissalon Kylpylän toimipiste 5+5+5 vrk, 1 kotikäynti)
- Kohderyhmänä työelämästä poissaolevat, ikääntyneet monisairaat
- Tavoitteena toimintakyvyn ja aktiivisuuden/osallisuuden parantaminen
– Kurssiin sisältyy läheisen osallistumismahdollisuus 2 vrk

63253 – 15.8.2016

63254 – 21.11.2016
AVH-kurssit (Ruissalon Kylpylän toimipiste 5+5+5 vrk)
- Kohderyhmänä aivoverenkiertohäiriön sairastaneet aikuiset
- Kurssiin sisältyy läheisen osallistumismahdollisuus 5 vrk

62787 – 14.3.2016

62788 – 11.4.2016

62789 – 6.6.2016

62790 – 22.8.2016

62791 – 26.9.2016

62792 – 14.11.2016

62793 – 12.12.2016
MS-sopeutumisvalmennuskurssit ja avokuntoutuskurssi (Ruissalon Kylpylän toimipiste)
Huom! Kelalta tulossa myös
uusi avomuotoinen työkykyä
ylläpitävä Kiila-kuntoutusmuoto
keväällä 2016.
-Sopeutumisvalmennuskurssi (5 vrk)
-Avokuntoutuskurssi (15 avopäivää + 1 kotikäynti)
-Kohderyhmänä MS-tautia sairastavat työelämässä olevat tai työelämästä poissa olevat aikuiset

62605 – 4.4.2016

62607 – 10.10.2016

62316
TULES-kurssit (Naantalin Kylpylän toimipiste 5+5+5 vrk)
Kohderyhmänä tuki- ja liikuntaelinsairauksia sairastavat työelämässä olevat tai työelämästä poissaolevat aikuiset

63186 – 7.3.2016

63187 – 9.5.2016

63188 – 12.9.2016

63189 – 14.11.2016
TULES-kurssit (Ruissalon Kylpylän toimipiste 5+5+5 vrk)
Kohderyhmänä tuki- ja liikuntaelinsairauksia sairastavat työelämässä olevat tai työelämästä poissaolevat aikuiset






63173 - 29.2.2016
63174 – 18.4.2016
63175 – 23.5.2016
63181 – 8.8.2016
63182 – 3.10.2016
63185 – 7.11.2016
Kursseille ja yksilölliseen kuntoutukseen hakeutuminen
Kuntoutukseen haetaan toimittamalla lääkärin B-lausunto sekä kuntoutushakemus Kelaan. Kuntoutushakemuslomakkeita saa Kelan toimistoista tai
Kelan internet-sivuilta http://www.kela.fi/kuntoutus
Kurssien sisältö ja esitteet
Tarkka kurssisisältökuvaus / esitteet ilmestyvät Kuntoutuskeskuksen nettisivuille tammikuussa. Osoite www.ruissalo.fi/esitteet
Kurssiajanvaraukset ja tiedustelut Ruissalosta:
Kurssisihteeri puh. 02-445 4562