Prøvetakningsutstyr - oppslag, Medisinsk mikrobiologi SSK

Comments

Transcription

Prøvetakningsutstyr - oppslag, Medisinsk mikrobiologi SSK
Medisinsk serviceklinikk
Sørlandet sykehus HF
Notat - Oppslag
Prøvetakningsutstyr - oppslag, Medisinsk mikrobiologi SSK
Side 1 av 2
Dokument ID:
Godkjent dato:
Gyldig til:
Dato endret:
II.MSK.MedMik.2.A-6
27.10.2011
27.04.2012
27.10.2011 0.09
Revisjon:
Medisinsk serviceklinikk\Avd. for medisinsk mikrobiologi SSK\Pasienter/brukere\Laboratoriehåndbok
DISTRIBUSJONSLISTE: Tarifold i ekspedisjonen, Laboratoriehåndboken, epost/brev til rekvirenter, NOKLUS, Prøvemottak SSK,
Preanalytisk SSA, Med. service SSF
ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: Ny topp- og bunntekst, endret distribusjonsliste
NB! Husk å lese på glasset, stol ikke kun på fargen på korken, da det kan være glass som er ganske like.
Prøvetakningsutstyr har holdbarhetsdato, ikke bruk utgått utstyr.
Borsyreglass
Varenr. SSHF: 100290
Glass med borsyre skal kun brukes til bakteriologisk dyrkning av urin.
Borsyra gjør at bakterietallet holder seg tilnærmet konstant under transport. Fyll urin
opp til avmerket strek og vend glasset noen ganger så borsyra løses.
NB! Har man veldig lite urin så tøm ut borsyra og bruk det som "henger" igjen" på
veggene.
Oppbevares i kjøleskap.
eSwab
Varenr. SSHF:
Tykk pensel (rosa): 125233
Tynn pensel (blå) : 122870
Brukes til

all bakteriologisk dyrkning, bortsett fra urin og fæces

påvisning av DNA/RNA ved PCR, bortsett fra spinalvæske og fæces, som
sendes i egnet steril beholder.
Vanligvis brukes tykk pensel, mens tynn pensel kan brukes til prøvetaking fra for
eksempel nasofarynks, øre og uretra.
Oppbevares i kjøleskap.
Pensel til påvisning av Chlamydia trachomatis
Varenr. SSHF: 100827
Chlamydia trachomatis fra underlivsprøver, evt øye undersøkes med PCR teknikk.
Dette krever et helt spesielt transportmedium, med blå kork, som vist på bildet.
Transportmediet kan også brukes til påvisning av Mycoplasma genitalium hos kvinner.
Oppbevares i romtemperatur.
Sterilt glass uten tilsetning
Varenr. SSHF: 110069
Transportglass for

ekspektorat

urin til Chlamydia trachomatis og Mycoplasma genitalium

fæces fra eksterne rekvirenter til undersøkelse mhp Clostridium difficile
toksin, rota-/adenovirus, norovirus og Helicobacter pylori antigen.

hud-, hår-, og neglprøver til dermatofyttundersøkelse.

Væske fra normalt sterile områder til dyrkning (eks. pleura- og leddvæske)
Fæces uten tilsetning kan også sendes for undersøkelse mhp. tarmparasitter og
Cryptosporidium/Giardia hurtigtest, men her anbefaler vi bruk av Para-Pak® pga
holdbarhet under transport.
Oppbevares i kjøleskap.
[]
Utarbeidet av:
Fagansvarlig:
Godkjent av:
Kvalitetskoordinator
Sissel Francke
Kvalitetskoordinator
Sissel Francke
<ikke styrt>
Verifisert av:
Sørlandet sykehus HF
Prøvetakningsutstyr - oppslag, Medisinsk mikrobiologi SSK
Dokument-id:
II.MSK.MedMik.2.A-6
Utarbeidet av:
Fagansvarlig:
Godkjent dato:
Kvalitetskoordinator
Kvalitetskoordinator
27.10.2011
Sissel Francke
Sissel Francke
Medisinsk serviceklinikk\Avd. for medisinsk mikrobiologi SSK\Pasienter/brukere\Laboratoriehåndbok
Godkjent av:
<ikke styrt>
Cary Blair medium
Varenr. SSHF: 120647
Cary Blair medium til dyrkning av patogene tarmbakterier, og påvisning av
Enterohemorragisk E. coli (EHEC).
Brukes av eksterne rekvirenter.
Glasset kan til nød også brukes til Clostridium difficile og Cryptosporidium/Giardia
hurtigtest, men vi må da ha to glass hvis det også er rekvirert vanlig dyrkning.
Oppbevares i kjøleskap.
Para-Pak® formalin
Varenr. SSHF: 120646
Transportmedium for undersøkelse mhp tarmparasitter og Cryptosporidium/Giardia
hurtigtest.
Brukes av eksterne rekvirenter.
Dette glasset kan ikke brukes til noen andre undersøkelser i fæces.
Oppbevares i kjøleskap.
Sterilt glass med skje
Varenr. SSHF: 100289
Universalcontainer med skje brukes bare til fæcesprøver fra inneliggende pasienter.
Det er viktig at glasset kommer til mikrobiologisk laboratorium innen 24 timer hvis det
skal brukes til vanlig dyrkning eller parasitt-undersøkelse.
Oppbevares i kjøleskap.
”Second choice”- medium for bakteriologisk dyrkning
Kullpensel med Amies gel
Varenr. SSHF:
Tykk pensel (sort): 100828
Tynn pensel (orange): 100829
Kan brukes til all bakteriologisk dyrkning, bortsett fra urin og fæces, men vi anbefaler
bruk av eSwab (over), da disse har bedre gjenfinning av bakterier.
Oppbevares i kjøleskap.
Side: 2
Av: 2
Revisjon:
0.09

Similar documents