Åbent hus arrangementer 2016

Comments

Transcription

Åbent hus arrangementer 2016
Åbent hus arrangementer 2016
På ug.dk vil du løbende kunne se, hvor og hvornår der er åbent hus arrangementer:
https://www.ug.dk/arrangementer
Under 'Arrangementer' kan afgrænse dine søgeresultater efter uddannelsestyper og finde en oversigt over uddannelser med
åbent hus arrangementer i hele Danmark.
Datoer for de enkelte uddannelsessteder:
Oversigten nedenfor er inddelt i universitetsuddannelser, professionsbacheloruddannelser, erhvervsakademiuddannelser og
andre uddannelser (politi, forsvar). OBS: Ikke alle uddannelsessteder er med på listen.
Links til de enkelte uddannelsessteders åbent hus arrangementer. Gå ind på deres hjemmeside for nærmere oplysninger og
program.
1
Universitetsuddannelser
Tidspunkt
Sted
Supplerende
Hold øje med kalenderen på www.kadk.dk
Arkitektskolen, Designskolen,
Konservatorskolen
https://kadk.dk/aabent-hus
Overvejer du at søge ind på arkitekt-, design- eller
konservatoruddannelsen? Hvert forår holder KADK Åbent Husarrangementer i København og på Bornholm, hvor du kan
komme forbi og høre præsentationer om KADK og vores
uddannelser. Du kan også møde studievejledere og studerende
fra KADK.
ÅBENT HUS PÅ KADK
Du er altid velkommen til at kontakte os via
Studieadministrationen med spørgsmål om vores uddannelser.
Uanset hvilken af uddannelserne du overvejer. Du kan desuden
besøge skolerne til Kulturnat og to gange om året på skolernes
afgangsudstillinger i København og på Bornholm.
Hold øje med kalenderen her på kadk.dk eller få nyheder i din
indbakke ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev, sociale medier
mv.
2
Torsdag 25. februar
CBS Copenhagen Business School
Torsdag 12. maj
http://www.cbs.dk/uddannelse/bachel
orud dannelser/aabent-hus-bachelor
COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL ÅBNER DØRENE
Hvert forår holder CBS flere Åbent Hus-arrangementer, hvor du
kan komme forbi og høre præsentationer om CBS og vores
uddannelser. Du kan også møde studievejledere og studerende
fra CBS.
PROGRAM
Du Kan se programmet for de to events her:
Se programmet for den 25/2 her:
Se programmet for den 12/5 her:
Åbent Hus Februar 2016
Åbent Hus Maj 2016
STED:
Copenhagen Business School
Solbjerg Plads 3
2000 Frederiksberg
Kolding 25. februar
Syddansk Universitet SDU
Esbjerg 26. og 27. februar
http://www.sdu.dk/Uddannelse/Optage Syddansk Universitet holder åbent hus på alle campusser i
lse/Bacheloruddannelser/moed_sdu.as slutningen af februar 2016. Du er inviteret.
Her kan du se, hvornår vi holder Åbent Hus i de enkelte
px
campusbyer:
Odense 27. februar
Slagelse 27. februar
Sønderborg 27. februar
Programmet opdateres løbende, så hold øje med siden:
http://www.sdu.dk/Uddannelse/Optagelse/Bacheloruddannels
er/moed_sdu.aspx
3
Campus i Aalborg:
Onsdag den 2. marts kl. 10-17
Campus i København:
Onsdag den 2. marts kl. 13-17
Ålborg Universitet AAU i Ålborg,
København og Esbjerg
http://www.aabenthus.aau.dk/
Campus i Esbjerg:
Fredag den 26. februar kl. 8-15 og
Lørdag den 27. februar kl. 10-15
9. marts 13-18
Til åbent hus kan du opleve:
Oplæg om uddannelser, hvor du kan høre nuværende
studerende fortælle om hverdagen på deres eget studie.
Studievejledere og studerende, der svarer dig på alle de
spørgsmål, du måtte have - hvad end de handler om
studieliv, bolig eller budget.
Studerende, der viser rundt i uddannelsernes lokaler og
laboratorier.
Det Informationsvidenskabelige
Akademi (Danmarks Biblioteksskole)
http://studier.ku.dk/bachelor/informati
onsvidenskab-ogkulturformidling/besoeg/aabent-hus
Åbent Hus
Kom helt tæt på studiemiljøet, når vi inviterer til åbent hus i uge
10. Til åbent hus kan du høre oplæg og få en snak med
studievejledere om indholdet på uddannelsen, studievalg,
studieformer, udlandsophold, fremtidige
beskæftigelsesmuligheder, optagelsesregler osv.
Åbent hus på informationsvidenskab og kulturformidling
Åbent hus på informationsvidenskab og kulturformidling er en
del af et samlet åbent hus på hele Det Humanistiske Fakultet,
hvor du har mulighed for at besøge knap 50 forskellige
humanistiske bacheloruddannelser.
Hvornår skal du komme?
Der vil være oplæg på informationsvidenskab og
kulturformidling på følgende tidspunkter:



13.30-14.30
15.00-16.00
16.30-17.30
4
Kom i god tid før oplægget (min. et kvarter før), da der vil være
en fælles afhentning.
Ud over at besøge uddannelsen har du mulighed for at besøge
basaren, der er åben under hele arrangementet. Her kan du
snakke med studievejledere om praktik og karriere,
udlandsophold, optagelse, specialpædagogisk støtte mm.
Hvor foregår det?
Det Humanistiske Fakultet
Københavns Universitet Amager (KUA)
Karen Blixens Vej 4
2300 København S
Samlingssted: Torvet, KUA 2, ved hovedindgangen.
Tirsdag den 1. marts 2016
og
tirsdag den 3. maj 2016
kl. 12-16
Roskilde Universitets Center RUC
http://www.ruc.dk/uddannelse/studieog-karrierevejledning-paa-ruc/se-voresarrangementer-her/aabent-husbacheloruddannelser/
Til åbent hus kan du blandt andet høre oplæg om de enkelte
bacheloruddannelser og optagelsesregler. De forskellige oplæg
afholdes flere gange, så du kan sammensætte et program
tilpasset netop dine ønsker og behov.
Du kan også møde repræsentanter fra RUC's
bacheloruddannelser og fag, hvor du kan spørge til det faglige
indhold, studiemiljø, undervisningen etc., ligesom Studie- og
Karrierevejledningen står klar til at svare på generelle
spørgsmål om optagelse, adgangskrav, uddannelsesstruktur etc.
Der er ingen tilmelding, du dukker bare op. Der er
uddannelsesmesse i Studenterkantinen i bygning 01.
5
3. marts 2016
Danmarks Tekniske Universitet DTU
http://www.aabenthus.dtu.dk/
Uge 9 og 10 2016
Til Åbent Hus kan du besøge uddannelserne på deres stande,
høre oplæg med DTU's studievejledere og unge,
færdiguddannede ingeniører, og tage på rundvisning med en
uddannelse, du er særligt interesseret i.
Københavns Universitet
Til Åbent Hus kan du snakke med studerende og vejledere, høre

Åbent Hus: 2. marts

Åbent Hus: 3. marts

Åbent Hus: 4. marts

Åbent Hus: 9. marts
25., 26. og 27. februar 2016
http://studier.ku.dk/bachelor/besoegku/aabent-hus/
om uddannelserne, prøve en forelæsning og få en rundvisning.
Du kan også få information om optagelse i kvote 1 og kvote 2.
Aarhus Universitet AU og øvrige
videregående uddannelser i Aarhus
141 uddannelser i Aarhus holder åbent hus over 3 dage.
www.udays.dk
29. februar 2016
Kl. 15-19
IT-Universitetet
http://www.itu.dk/Uddannelser/Studiel
iv/Besoeg-ITU
Du kan møde studerende og studievejledere, som er klar til at
svare på dine spørgsmål, og du kan høre oplæg, som vil give
dig et dybere indblik i de enkelte uddannelser, deres
fagligheder og karrieremuligheder. Der er oplæg for alle
uddannelserne samt en workshop for hvordan man skriver en
motiveret ansøgning. Programmet for åbent hus vil være at
6
finde her fra starten af februar.
Når du deltager i Åbent Hus, får du et indtryk af, hvordan det er
at studere på IT-Universitetet, og hvor mange forskellige typer
af studerende, der er på universitetet. Du er velkommen til at
gå rundt på universitetet for at mærke stemningen og se
nærmere på vores flotte bygning, auditorier og faciliteter.
Ved åbent hus kan du besøge boder, hvor du let kan tale med
studievejledere og studerende og få svar på dine spørgsmål. De
kan bl.a. sætte dig ind i uddannelsernes faglige indhold,
fremtidige beskæftigelsesmuligheder, optagelsesregler,
studiemiljøet og mulighederne for udlandsophold.
Du kan høre oplæg om vores uddannelser. Her kan du bl.a.
høre studievejledere og studerende fortælle om hverdagen som
studerende på IT-Universitetet, om uddannelsernes indhold,
adgangskrav, optagelse og om at læse en uddannelse på
engelsk.
Hvor
Atrium på IT-Universitetet, Rued Langgaards Vej 7, 2300 kbh S
7
Professionsbacheloruddannelser
Tidspunkt
Sted
Supplerende
København
Danmark Medie og Journalisthøjskole,
Kom til Åbent Hus i Aarhus eller København. Mød studerende og
undervisere og hør mere om vores uddannelser.
Tirsdag 23. februar
kl. 17-20
(Emdrupvej 72, København NV)
http://www.dmjx.dk/uddannelser/studie
vejledning/aabent-hus
Aarhus
Torsdag den 25. februar
Programmet offentliggøres her på siden i starten af januar
2016:
http://www.dmjx.dk/uddannelser/studievejledning/aabenthus
kl. 17-20
(Olof Palmes Allé 11, Aarhus N)
Fysioterapeut:
UCSJ Sjælland
University College Sjælland holder informationsmøder både i
Roskilde: 29. februar 2016
Kl. 17-19
www.ucsj.dk
forbindelse med vores ti forskellige grunduddannelser og i
forbindelse med muligheden for efter- og videreuddannelse.
Se tid og sted for de enkelte arrangementer:
Næstved: 1. marts 2016
Kl. 17-19
http://ucsj.dk/det-sker/informationsmoeder/
Leisure Management:
Roskilde: 29. februar 2016
Kl. 17-19
Nykøbing: 3. marts 2016
Kl. 17-19
Lærer:
Roskilde: 29. februar 2016
8
Kl. 17-19
Vordingborg: 2. marts 2016
Kl. 17-19
Pædagog:
Roskilde: 29. februar 2016
Kl. 17-19
Slagelse: 2. marts 2016
Kl. 17-19
Vordingborg: 2. marts 2016
Kl. 17-19
Nykøbing F: 4. marts 2016
Kl. 17-19
Socialrådgiver:
Roskilde: 29. februar 2016
Kl. 17-19
Nykøbing F: 3. marts 2016
Kl. 17-19
Sygeplejerske:
Roskilde: 29. februar 2016
kl. 17-19
Næstved: 1. marts 2016
kl. 17-19
9
Slagelse: 2. marts 2016
kl. 17-19
Nykøbing: 3. marts 2016
kl. 17-19
Administrationsbachelor:
Næstved: 1. marts 2016
Kl. 17-19
Ergoterapeut:
Næstved: 1. marts 2016
Kl. 17-19
Bioanalytiker:
Næstved: 1. marts 2016
Kl. 17-19
Ernæring og sundhed:
Sorø: 1. marts 2016
Kl. 19-21
1., 2. og 3. marts 2016:
Metropol København
Administrationsøkonom:
Tagensvej 86, 2200 Kbh N
2. marts 2016
Kl. 15-18
http://www.phmetropol.dk/Optagelse/St
udie+og+karrierevejledningen/Aabent+hus
Tirsdag, onsdag og torsdag i uge 9 i februar giver vi dig
mulighed for at mærke dig frem, inden du sætter dit
afgørende X.
Oplevelsen er selvfølgelig gratis for dig, og du behøver ikke at
tilmelde dig på forhånd.
10
Bachelor of Global Nutrition and Health :
Pustervig 8, 1126 København K
2. marts 2016
15-18
Bioanalytiker:
Sigurdsgade 26, 2200 København N
3. marts 2016
Kl. 15-18
Ergoterapeut:
Sigurdsgade 26, 2200 København N
3. marts 2016
Kl. 15-18
Ernæring og Sundhed :
Pustervig 8, 1126 København K
2. marts 2016
Kl. 15-18
Fysioterapeut :
Sigurdsgade 26, 2200 København N
3. marts 2016
Kl. 15-18
Jordemoder:
Sigurdsgade 26, 2200 Kbh N
3. marts 2016
Kl. 15-18
Katastrofe- og Risikomanager:
Sigurdsgade 26, 2200 København N
3. marts 2016
Kl. 15-18
11
Laborant:
Sigurdsgade 26, 2200 Kbh N
3. marts 2016
Kl. 15-18
Lærer:
Nyelandsvej 27, 2000 Frederiksberg
2. marts 2016
Kl. 17-20
Meritlærer:
Nyelandsvej 27, 2000 Frederiksberg
2. marts 2016
Kl. 17-20
Natur- og kulturformidler :
Nyelandsvej 27, 2000 Frederiksberg
2. marts 2016
Kl. 17-20
Professionsbachelor i laboratorie-, fødevare- eller
procesteknologi:
Sigurdsgade 26, 2200 Kbh N
3. marts 2016
Kl. 15-18
Professionsbachelor i offentlig administration:
Tagensvej 86, 2200 Kbh N
2. marts 2016
Kl. 15-18
Radiograf:
Sigurdsgade 26, 2200 København N
2. marts 2016
12
Kl. 15-18
Socialrådgiver:
Kronprinsesse Sofies Vej 35, 2000 Frederiksberg
1. marts 2016
Kl. 15-18
Socialrådgiver – Hillerød:
Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød
1. marts 2016
Kl. 17.00-19.00
Sygeplejerske:
Tagensvej 86, 2200 Kbh N
2. marts 2016
Kl. 15.00-18.00
UCC København
Læreruddannelsen:
Campus Carlsberg
1. marts kl. 19-21
Linnésgade 2, 1361 København K
https://ucc.dk/om-ucc/kontakt/aabenthus
UCC holder åbent hus i marts 2016. Her kan du blive klogere
på din fremtid. Undervisere, studerende og studievejledere
står klar til at fortælle meget mere om UCC’s uddannelser og
svare på dine spørgsmål. Vi glæder os til at møde dig!
Bornholm
1. marts kl. 17-18.30
Snorebakken 66, 3700 Rønne
Pædagoguddannelsen:
Campus Nordsjælland
1. marts kl. 17-19
Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød
Campus Carlsberg
3. marts kl. 17-19
13
Pasteursvej 49, 1799 København V
Bornholm
1. marts
kl. 17-18.30
Snorebakken 66, 3700 Rønne
Sygeplejerskeuddannelsen:
Bornholm
1. marts
kl. 17-18.30
Snorebakken 66, 3700 Rønne
Campus Nordsjælland
1. marts
kl. 17-19
Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød
Fysioterapeutuddannelsen:
Campus Nordsjælland
1. marts
kl. 17-19
Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød
Psykomotorikuddannelsen:
Campus Nordsjælland
1. marts
kl. 17-19
Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød
14
Tegnsprogstolkeuddannelsen
Campus Carlsberg
3. & 7. marts
kl. 9-15
Ejbyvej 35, 2740 Skovlunde
Aarhus
3. & 7. marts
kl. 9-15
Ceresbyen 24, bygning E, 8000 Aarhus C
Tekstilformidleruddannelsen:
Campus Carlsberg
2. marts
kl. 16-19
Frederiksborggade 32, 1, 1360 København K
Uge 8
UC Lillebælt
Svendborg:
http://ucl.dk/uddannelser/studievejledni
ngprofessionsbacheloruddannelser/aabent-

hus/
23. februar kl. 19-21:
Pædagoguddannelsen i Svendborg, Baagøes Allé
8B, Svendborg
Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg, Baagøes
Allé 8B, Svendborg
Jelling:


Åbent hus-arrangementet er en af dine muligheder for at få et
indblik i, hvordan det er at være studerende på den aktuelle
uddannelse.
Du kan komme og høre om:
Uddannelsens opbygning og indhold
Livet som studerende på uddannelsen
Optagelseskriterier
Karrieremuligheder
Vores studievejledere kan du også møde til åbent husarrangementet. De tager meget gerne en uddybende snak
med dig om dine muligheder for optagelse på uddannelsen,
adgangskrav mv.
23. februar kl. 19-21:
15
Læreruddannelsen i Jelling, Vejlevej 2, Jelling
Pædagoguddannelsen i Jelling, Vejlevej 2, Jelling
Vejle:
25. februar kl. 15-19:
Socialrådgiveruddannelsen i Svendborg, Vestre
Engvej 51C, Vejle
Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg, Vestre
Engvej 51C, Vejle
Odense:
27. februar kl. 10-15:
Administrationsbacheloruddannelsen i Odense,
Tolderlundsvej 5, Odense C
Bioanalytikeruddannelsen i Odense,
Blangstedgårdsvej 4, Odense SØ
Ergotereapeutuddannelsen i Odense,
Blangstedgårdsvej 4, Odense SØ
Fysioterapeutuddannelsen i Odense,
Blangstedgårdsvej 4, Odense SØ
Læreruddannelsen på Fyn (Odense),
Middelfartvej 180, Odense SØ
Pædagoguddannelsen i Odense, Rømersvej 3,
Odense V
Radiografuddannelsen i Odense,
Blangstedgårdsvej 4, Odense SØ
Socialrådgiveruddannelsen i Odense,,
Tolderlundsvej 5, Odense C
Sygeplejerskeuddannelsen i Odense,
Blangstedgårdsvej 4, Odense SØ
16
Erhvervsakademiuddannelser
Tidspunkt
Sted
Supplerende
Næstved
23. februar 2016
Kl. 17-19
Femøvej 3, Næstved
Erhvervsakademi Sjælland
Følgende uddannelser vil være til stede i Næstved:
Finansøkonom, Handelsøkonom, Autoteknolog,
Bygningskonstruktør, Byggetekniker, Datamatiker, Innovation
og Entrepreneurship.
http://www.easj.dk/aabent-hus/
Du vil kunne møde undervisere, studievejleder og studerende
fra alle uddannelserne og få svar på de spørgsmål du måtte
have i forhold til et studie her på Erhvervsakademi Sjælland.
***
***
Roskilde
1. marts 2016
15. november 2016
Maglegårdsvej 8
Bakkesvinget 67
Elisagårdsvej 5
Bemærk, at der er tre adresser på EASJ Roskilde:



***
Køge
3. marts 2016
Kl. 17-19
På Maglegårdsvej 8 kan du høre om laborant-,
ernæringsteknolog-, fødevareteknolog- og
procesteknologuddannelserne (se program her).
På Bakkesvinget 67 kan du høre om
markedsføringsøkonom og bachelor i international
handel og markedsføring.
På Elisagårdsvej 5 kan du høre om datamatiker og
Bachelor i webudvikling.
***
Vi informerer om Administrationsøkonom, Logistikøkonom,
Multimediedesign, Serviceøkonom og Top-up uddannelsen Dkoncept.
17
24. februar 2016
Kl. 12-18
Guldbergsgade 29N
Københavns Erhvervs Akademi KEA
http://www.kea.dk/da/topmenu/aabenthus/
23., 24. og 25. februar 2016
Copenhagen Business Academy
https://www.cphbusiness.dk/ansoegere
/åbent-hus-og-informationsmoeder/
KEA holder åbent hus. Drømmer du om en uddannelse inden
for DESIGN, BYG, DIGITAL eller TEKNIK? Så kom forbi og få et
indblik i KEA-livet og få en snak med KEAs studerende,
undervisere og studievejledere. Du kan også se konkrete
eksempler på studieprojekter i form af udstillinger og
produktpræsentationer. Vi glæder os til at møde dig!
Her kan du høre om Cphbusiness og alle vores
fuldtidsuddannelser, undervisningsformen, praktik,
internationale muligheder, herunder studie og praktik i
udlandet og meget mere.
Du kan møde studievejledere, studerende og vores
internationale kontor, som er klar til at fortælle dig om
uddannelserne og besvare dine spørgsmål.
Samtidig er der mulighed for at tale med
optagelsesvejledningen, så du kan blive klar til at søge ind.
Se datoer og tidspunkter for uddannelser i de forskellige
afdelinger.
Vejle:
27. februar
kl. 11-14
Boulevarden 25
Odense:
27. februar
kl. 11-14
Nonnebakken 9
Erhvervsakademi Lillebælt
Odense og Vejle
https://www.eal.dk/events/?searchkey=
&types=&pagetypes=event-page&
Kom og mød en masse EAL-studerende, hils på vores
uddannelser med studiestart til september, få hjælp af vores
studievejledere, hør hvilke internationale muligheder du har
som studerende på EAL og meget mere.
Vejle https://www.eal.dk/events/abent-hus-i-vejle/
Odense: https://www.eal.dk/events/abent-hus-i-odense/
18
30. januar 2016
13-16
2. marts 2016
19-21
Farmakonom
https://www.pharmakon.dk/aktuelt/20
15/09/åbent-hus-2016
Lørdag den 30. januar 2016, kl. 13 - 16
Det vil være muligt at høre indlæg af ca. ½ times varighed,
stille spørgsmål om uddannelsen og se skolen. Selve indlægget
om uddannelsen kan høres kl. 13.15. Der vil være
studievejledere og nuværende farmakonomelever til stede,
som vil svare på eventuelle spørgsmål.
Onsdag d. 2. marts 2016, kl. 19 - 21
Aftenen starter med et indlæg af ca. ½ times varighed.
Herefter er der mulighed for at stille spørgsmål om
uddannelsen og se skolen. Der vil være studievejledere og
nuværende farmakonomelever til stede, som vil svare på
eventuelle spørgsmål.
Begge arrangementer afholdes på Farmakonomskolen
(Pharmakon), Milnersvej 42, 3400 Hillerød.
Andre uddannelser
Løbende
Politiet
Politiet holder løbende jobinformationsmøder. Følg med på
siden:
http://politiskolen.dk/jobbet/arrangementer
Løbende
Forsvaret
Der er forskellige måder at møde forsvaret på:
http://www2.forsvaret.dk/UDDANNELSESSITE/MOEDOS/Page
s/Moedosforside.aspx
OBS: Ikke alle uddannelsessteder er med på listen.
19

Similar documents