Kallelse till Styrelsemöte Tid: 19:00 – 21:00

Transcription

Kallelse till Styrelsemöte Tid: 19:00 – 21:00
KALLHÄLLS SCOUTKÅR
Box 2078, 176 02 Järfälla, Plusgiro 54 26 90-3, Org. Nr. 813200-5128
Kallelse till Styrelsemöte
Tid:
Datum:
Plats:
19:00 – 21:00
2016-01-13
Lokalen på Bonäsvägen 18
§1. Mötet öppnas
§2. Val av justerare
§3. Kåraktuellt
§4. Genomgång av Trello – OBS! Anmäl i förväg vilka punkter ni vill följa upp.
§5. Kassörens punkt
§6. Utdrag ur polisregister
§7. Val av avdelningsansvariga och avdelningskassörer
§8. Hyra av bygdegården
§9. Kompost
§10. Gardiner och dukar
§11. Renovering av övervåningen
§12. Materiel – vad finns var?
§13. Kursbidrag
§14. Inköp av förbrukningsmateriel
§15. Nästa möte
§16. Övriga frågor – Anmäl gärna i förväg.
§17. Mötet avslutas
Välkomna!
Önskar Styrelsen

Similar documents