פון ש"פנ פ"הכל זכות נעמט אי יךאו נטער

Comments

Transcription

פון ש"פנ פ"הכל זכות נעמט אי יךאו נטער
‫נאמען‬
‫אדרעס‬
‫‪appointments‬‬
‫ביהמ"ד‬
‫מסיבה‬
‫‪greeting‬‬
‫‪$100‬‬
‫‪q‬‬
‫‪QUARTER‬‬
‫‪$180‬‬
‫‪q‬‬
‫‪HALF‬‬
‫‪$250‬‬
‫‪q‬‬
‫‪FULL‬‬
‫‪$360‬‬
‫‪q‬‬
‫נפ"ש‬
‫‪q‬‬
‫‪bronze‬‬
‫‪$500‬‬
‫‪q‬‬
‫‪SILVER‬‬
‫‪$720‬‬
‫‪q‬‬
‫‪GOLD‬‬
‫‪$1,000‬‬
‫‪q‬‬
‫‪chai‬‬
‫‪$1,800‬‬
‫‪q‬‬
‫‪DIAMOND‬‬
‫‪$2,500‬‬
‫‪q‬‬
‫‪SPONSOR‬‬
‫‪$5,000‬‬
‫‪q‬‬
‫‪platinum‬‬
‫‪$10,000‬‬
‫‪q‬‬
‫‪PARTNER‬‬
‫‪$18,000‬‬
‫‪q‬‬
‫‪BENEFACTOR‬‬
‫‪$25,000‬‬
‫‪q‬‬
‫‪MASTER BUILDER‬‬
‫‪$50,000‬‬
‫‪$18 monthly‬‬
‫‪SUNDAY | FEBRUARY 7, 2016 | ATERES AVROHOM‬‬
‫זונטאג פ' תרומה‪ ,‬כ"ח שבט תשע"ו ׀ באולם עטרת אברהם‬
‫עמד הדי‬
‫נע‬
‫ר‬
‫‪q‬‬
‫‪$430‬‬
‫__________‪ ___ Monthly Payments of $‬‬
‫‪ $__________ One time Payment‬‬
‫‪for office use:‬‬
‫ע"י__________________________________‬
‫פאסט‬
‫ארויסגערופען‬
‫אריינגערופען‬
‫‪Donations are tax deductible to the extent allowed by law.‬‬
‫מ‬
‫בפיקוח‬
‫הרה"ג ר' יחיאל מיכל שטיינמעטץ שליט"א‬
‫‪Text of Ad‬‬
‫דומ"ץ סקווירא ב"פ‪ ,‬ורב המוסד‬
‫‪Deadline for journal ads Tuesday February 2, 2016‬‬
‫דינסטאג פרשת משפטים‬
‫הרבנים הגאונים חברי הוועד‪:‬‬
‫הרה"ג כקש"ת רבי שרגא האגער שליט"א‬
‫אדמו"ר מ'קאסוב ודומ"ץ וויזניץ‬
‫נעמט אייך אונטער‬
‫לכה"פ זכות‬
‫פון נפ"ש‬
‫הרה"ג רבי צבי היילפרין שליט"א‬
‫דומ"ץ וויען ב"פ‬
‫הרה"ג רבי אברהם צבי וואזנער שליט"א‬
‫אב"ד קהל יטב לב סאטמאר מאנסי‬
‫הרה"ג רבי משה מנחם ווייס שליט"א‬
‫דומ"ץ פאפא ב"פ‬
‫הרה"ג רבי חיים יעקב טויבער שליט"א‬
‫קנין‬
‫דומ"ץ באבוב‬
‫‪18‬‬
‫‪$‬‬
‫הרה"ג רבי חיים דוד כ"ץ שליט"א‬
‫לחודש‬
‫דומ"ץ קהל יטב לב סאטמאר ב"פ‬
‫‪ $430‬לשנתיים‬
‫כמנין נפ"ש‬
‫הרה"ג רבי שלום פסח לאנגזאם שליט"א‬
‫דומ"ץ בקהל מחזיקי הדת בעלזא‬
‫הרה"ג רבי משה פויגעל שליט"א‬
‫רב דחסידי גור ברוקלין‬
‫‪BONEI OLAM 246 Lynch Street #1A, Brooklyn, NY 11206 • TEL 718-475-1440‬‬
‫‪FAX 718-475-1443 • EMAIL [email protected]‬‬
‫הרב שלמה באכנער הי"ו‬
‫מייסד ומנהל המוסד‬
‫בס"ד‬
‫כתר שם טוב‬
‫נזר עושה חסד‬
‫מו"ה יצחק געלבשטיין‬
‫נזר בוני עולם‬
‫מו"ה יעקב שוויממער‬
‫הי"ו‬
‫נזר הטוב ו‬
‫המטיב‬
‫הי"ו‬
‫מו"ה שלמה פעדער‬
‫מו"ה משה גלאנצער‬
‫הי"ו‬
‫נזר תורת חסד‬
‫‪ievement A‬‬
‫‪al Ach‬‬
‫‪war‬‬
‫‪edic‬‬
‫‪d‬‬
‫‪M‬‬
‫מו"ה אברהם יהודה מנחם הכהן שווארטץ‬
‫‪Dr. Afshin Shahkoohi, MD‬‬
‫הי"ו‬
‫מייסד חבורת "ישראל ואורייתא"‬
‫– ‪­­– Family Medicine‬‬
‫נזר עולם חסד‬
‫יבנה‬
‫מו"ה הערש אלימלך כ"ץ‬
‫מארח הדינער‬
‫מו"ה יוסף אויש‬
‫הי"ו‬
‫נזר בונה ומקים‬
‫מו"ה זלמן לייב ביעדערמאן‬
‫הי"ו‬
‫וועד הנהלה ד'וויליאמסבורג‬
‫הי"ו‬
‫ר' אברהם יודא באנדא • ר' דוד שמחה סימקאוויטש • ר' יהושע וואלף גרינפעלד‬
‫ר' יוסף אויש • ר' ישראל יעקב הירש • ר' מאיר זעליג ריספלער • ר' מרדכי יוסף פערל‬
‫ר' נטע וואלף הירש • ר' פישל דייטש • ר' שלמה וועבער • ר' שמחה פריעדמאן‬
‫נזר הבונים‬
‫אברכים העריסאן‬
‫דסאטמאר‬
‫ר' ראובן קאליש‬
‫אלכסנדר‪-‬ראסס‬
‫ר' יוסף קאהן‬
‫ר' סיני יהודא גראס‬
‫אור אליעזר‬
‫באבוב‬
‫ר' אליעזר שפיטצער‬
‫ר' נפתלי יוסף בלוי‬
‫אור ישראל אלימלך‬
‫דסאטמאר‬
‫באבוב‪45‎-‬‬
‫ר' אלעזר קליין‬
‫ר' פנחס פילאפף‬
‫ר' מרדכי אהרן‬
‫ליבערמאן‬
‫ר' יחזקאל נויאוויטש‬
‫בית יוסף צבי‬
‫דושינסקיא‬
‫הרב מנחם מענדל‬
‫ראבינאוויטש‬
‫בית משה אהרן‬
‫פשעווארסק‬
‫ר' יואל וויינשטאק‬
‫הרב אברהם יהושע‬
‫אשר ווייסבלום‬
‫בית נחום דוב‬
‫דסאטמאר‬
‫באלחוב‬
‫ר' יואל פישער‬
‫ר' אייזיק ליפא שווארטץ‬
‫בית יצחק ספינקא‬
‫בוענאס איירעס‬
‫ר' גדליה מעכלאוויטש‬
‫איחוד התלמידים‬
‫דסאטמאר‪-‬וואלאבאוט‬
‫ר' יואל ב"ר אברהם‬
‫לעבאוויטש‬
‫בית ישראל דיערעש‬
‫ר' משה בראך‬
‫ר' יצחק דוב גרינוואלד‬
‫ביקסאד‬
‫איחוד התלמידים‬
‫דסאטמאר‪-‬מארסי‬
‫ר' ישעי' קרויס‬
‫בית שמואל‬
‫ר' חנני' הירש‬
‫ר' יואל פאלאטשעק‬
‫בית אברהם‬
‫בית שמואל צבי‬
‫ספינקא‬
‫ר' יצחק טובי' פריעדמאן‬
‫ר' אברהם יצחק גליק‬
‫אלכסנדר‪-‬פרענקלין‬
‫בית יואל‪-‬בנין‬
‫עסטרייכער‬
‫ר' משה אברהם‬
‫לעפקאוויטש‬
‫ר' אנשיל טירנויער‬
‫ברך משה דסאטמאר‬
‫ר' יקותיאל אהרן רובין‬
‫ר' אברהם לעווי‬
‫טאהש‪-‬ספענסער‬
‫ברסלב‪-‬ראטלידזש‬
‫ר' משולם פייש‬
‫פעלבערבוים‬
‫גאלאנטא‬
‫יט"ל דסאטמאר‪-‬הופער‬
‫ר' בערל וואגשאהל‬
‫יט"ל דסאטמאר‪-‬‬
‫סאוט ‪8‬‬
‫ר' מרדכי הערש גרין‬
‫ר' יונה קאהן‬
‫ר' שלמה זלמן ארנשטיין‬
‫ר' יושע מייזעלס‬
‫יט"ל דסאטמאר‪-‬ראדני‬
‫סטראזניץ‬
‫ר' אברהם הערש פילאפף‬
‫ר' שלמה שבתי‬
‫קעסטענבוים‬
‫ר' יהושע וואלף‬
‫גרינפעלד‬
‫ר' יהוסף (יאסעלע)‬
‫פריעד‬
‫ר' אברהם פאלאטשעק‬
‫הרב שמואל אבא אשכנזי‬
‫ר' יואל ברי"פ ווייס‬
‫ר' יואל ראזענפעלד‬
‫ר' זלמן גאלדשטיין‬
‫ר' שלמה הערש‬
‫דברי יואל דסאטמאר‪-‬‬
‫עקשטיין‬
‫העריסאן‬
‫ישמח משה דסאטמאר‬
‫ר' יצחק בער ווירצבערגער‬
‫ר' ליפא פריעדמאן‬
‫ר' דוד שטערן‬
‫יאקאב‬
‫הירצקא‬
‫ר'‬
‫ר' שלמה הערש‬
‫דינוב‬
‫עקשטיין‬
‫יט"ל דסאטמאר‪-‬ליע‬
‫ר' בעריש יונגרייז‬
‫דמשק אליעזר‬
‫ר' פנחס גוטמאן‬
‫ויואל משה דסאטמאר‬
‫ראסס‬‫ר' יואל געלב‬
‫זלאטשוב‬
‫ר' וואלף בער שטעסל‬
‫ר' אברהם שלמה באנדא‬
‫בעלזא‬
‫חוסט‬
‫ר' הערשל קאטה‬
‫טאהש‪-‬ווילסאן‬
‫ר' נפתלי הערש לאנדא‬
‫נייטרא‬
‫פריימאן‬
‫קול משה (טעמפלער)‬
‫ר' ישראל דוד שטערן‬
‫גארדענס‬
‫ר' יואל בער ב"ר אברהם‬
‫וואלף שטויבער‬
‫ר' יעקב יודא לאנדא‬
‫יט"ל דסאטמאר‪-‬‬
‫מירטעל‬
‫ר' יואל ברד"ש גליק‬
‫ר' יוסף בנציון שווארטץ‬
‫ר' יואל לויפער‬
‫ר' יואל ב"ר י"ל ווייס‬
‫ר' מנחם קליין‬
‫כולל בית משה קאלוב‬
‫צאנז קלויזענבורג‬
‫הרב יהושע שנעבאלג‬
‫ר' אלי פנחס‬
‫הערשקאוויטש‬
‫ר' בנימין איידליס‬
‫צמח צדיק וויזניץ‪-‬‬
‫ראסס‬
‫סיגוט‬
‫סקווירא‬
‫ר' יעקב יוסף קאליש‬
‫סקולען‬
‫ר' יצחק הערש‬
‫פארטוגאל‬
‫ר' אברהם שלמה דייטש‬
‫ר' אליעזר זוסיא יאקאב‬
‫ר' משה יואל גערטנער‬
‫מונקאטש‬
‫פאפא‬
‫ר' בנימין פערלשטיין‬
‫ר' שלמה דוד קאהן‬
‫ר' יואל קאלמאן‬
‫מחנובקא בעלזא‬
‫ר' יוסף גרינוואלד‬
‫ר' מנחם אברהם‬
‫ר' דוד בר"פ דייטש‬
‫גרינוואלד‬
‫ר' יהושע דייטש‬
‫ר' חזקי קאלמאן‬
‫נועם אלימלך‬
‫ר' לוי יצחק שטראססער ר' יעקב חיים גאלדבערגער‬
‫ר' בן ציון איצקאוויטש‬
‫ראחמיסטריווקא‬
‫ר' יוסף ארי' כ"ץ‬
‫ר' אליעזר זוסיא יאקאב‬
‫צמח צדיק ויזניץ‪-‬‬
‫ווילסאן‬
‫שפע חיים צאנז‬
‫ר' מאיר ראזענבערג‬
‫ר' שמעון יחזקאל כ"ץ‬
‫צעהלים‬
‫עדת יראים וויען‬
‫קראלי‬
‫ר' עוזר חיים‬
‫גרינפעלד‬
‫ר' נפתלי טעסלער‬
‫תהילת יואל דסאטמאר‬
‫ר' ישראל וואלף טייטלבוים‬
‫תולדות צבי ספינקא‬
‫ר' זלמן לייב שפיטצער‬
‫קאשוי‬
‫תורת חיים וויזניץ‬
‫ר' מיכאל יודא קאהן‬
‫ר' ברוך שטיינמעטץ‬
‫ר' שמואל מאיר בראנדמארק‬
‫ר' דוד קורנהויזר‬
‫ר' נפתלי הערש‬
‫פריעדמאן‬
‫תפארת משה‬
‫וועד הפועל‬
‫ר' יצחק דייטש • ר' מרדכי דייטש • ר' מנחם האפמאן • ר' יודא ווערצבערגער • ר' פנחס ווערצבערגער • ר' יואל יאקאב‬
‫ר' שמעון לאנדא • ר' יושע הערש פריעדמאן • ר' יואל מרדכי פערלשטיין • ר' יואל משה שטעסל • ר' יואל בר"ח שפיטצער‬
‫קדושת יו"ט‬
‫דסאטמאר‬
‫ר' לייבי וויינבערגער‬
‫הי"ו‬

Similar documents