Leta 1997 je Evropska skupnost sprejela direktivo o

Comments

Transcription

Leta 1997 je Evropska skupnost sprejela direktivo o
Q TECHNA, Institut za zagotavljanje
in kontrolo kakovosti d.o.o.
Cvetkova ulica 27
1000 Ljubljana
Tel.: +386 (0)1 42 04 390
Faks: +386 (0)1 42 04 383
Podružnica Krško
CKŽ 135E
8270 Krško
Tel.: +386 (0)7 49 12 470
Faks: +386 (0)7 49 12 482
[email protected]
www.qtechna.si
Q TECHNA d.o.o. organizira usposabljanje:
»PRIPRAVLJALNI PRAKTIKUM RT«
Veliko podjetij pošilja nove kontrolorje na usposabljanje RT 1 brez predhodnih izkušenj. Ker
so predhodnje izkušnje zahtevane s standardom SIST EN ISO 9712:2012, v Q Techni
organiziramo pripravljalni dvodnevni tečaj za radiografijo. Usposabljanje je namenjeno vsem
začetnikom pred prijavo na tečaj za Radiografsko preiskavo nivo 1.
Na uposabljanju boste dobili osnovne informacije o radiografski kontroli, naučili se boste
ravnanja z RT opremo in opravili preskušanja na različnih vzorcih.
To usposabljanje je lahko tudi podlaga za dokazovanje predhodno zahtevanih izkušenj za
prijavo na RT 1 certificiranje, katere so zahtevane s standardom SIST EN ISO 9712:2012.
Usposabljanje zajema:
-
-
-
PRVI DAN
Tehnike snemanja po standardu
Praktična postavitev izvorov sevanja pri različnih tehnikah snemanja
Izračun potrebne razdalje FOKUS-FILM
Izbira števila filmov glede na tehniko snemanja
Izbira kvalitete filmov in kontrolnikov (IKS)
Izbira parametrov snemanja (rentgen/izotop)
DRUGI DAN
Rokovanje z eksponažnimi napravami (RTG/Izotop) in varnost
Praktične vaje - snemanje RT posnetkov
Spoznavanje temnice in razvijanje radiogramov
Rokovanje z iluminatorjem
Rokovanje z denzitometrom in kalibracija
Usposabljanje se bo odvijalo 21. in 22.01.2016 (od 8:00 do 15:00) v prostorih
izobraževalnega centra Q Techne v Krškem.
Število udeležencev je omejeno (maks. 6 oseb), po končanem usposabljanju pa bo vsak
udeleženec prejel potrdilo o udeležbi. Vsak udeleženec mora pred pričetkom dvodnevnega
treninga na [email protected] posredovati tudi kopijo potrdila o opravljenem
izpitu iz varstva pred sevanji ter podpisano izjavo o varnosti (v prilogi), s sabo pa imeti
mesečni dozimeter (TLD).
Cena usposabljanja je 249,00 EUR + 22 % DDV. Za drugega in vsakega nadaljnjega
prijavljenega udeleženca iz istega podjetja je cena 189,00 EUR + 22 % DDV po osebi.
Stroške usposabljanja je potrebno pred začetkom le tega poravnati na transakcijski račun
podjetja Q TECHNA d.o.o., odprt pri NLB d.d. št. 02980-0016674363, s pripisom
»Pripravljalni RT praktikum«.
Prijave zbiramo do 20.01.2016.
Zadnji rok za odjavo je pet delovnih dni pred začetkom usposabljanja. V tem primeru vam
kotizacijo povrnemo v celoti.
V primeru odjave po tem roku zaračunavamo administrativne stroške (40% kotizacije). Pri
neudeležbi usposabljanja brez predhodne odjave zadržimo kotizacijo v celoti. Odjava mora
biti poslana v pisni obliki.
Za dodatne informacije kontaktirajte Izobraževalni center na tel. št. 07/49 12 484/509 ali
pišite na elektronski naslov [email protected]
Prisrčno vabljeni!
Rebeka Topolnik
Vodja izobraževalnega centra Q Techna d.o.o.

Prijavnica za usposabljanje »Pripravljalni RT praktikum«, poslati na naslov:
Q Techna d.o.o., , Cvetkova ulica 27, 1000 Ljubljana, faks: 07/ 49 12 482 ali po elektronski pošti
[email protected]
Podatki udeleženca:
Ime in priimek:
e-mail:
Telefon:
Podatki delodajalca:
Naziv:
Naslov:
Davčni zavezanec: DA
☐
NE ☐
Telefon:
e-mail:
Datum:
Odgovorna oseba:

Podpis:
IZJAVA O VARNOSTI
Ime in priimek: ________________________________________ izjavljam, da sem
seznanjen z vsemi zahtevami za varno delo in še posebej za delo z viri ionizirajočega
sevanja. Hkrati se tudi obvezujem, da bom v okviru usposabljanja upošteval vse te
zahteve.
Datum:________________
Podpis:________________________