Prodaja avtopralnice na Celovški cesti 228

Comments

Transcription

Prodaja avtopralnice na Celovški cesti 228
Preverjanje interesa za nakup avtopralnice
na Celovški cesti 228 v Ljubljani
Družba Avtotehna d.d., Litijska cesta 259, 1261 Ljubljana Dobrunje (v nadaljevanju:
Družba), obvešča javnost, da začenja postopek za preverjanje interesa potencialnih
kupcev avtopralnice ob Petrolovem bencinskem servisu na Celovški cesti 228, 1000
Ljubljana.
Družba je za ekskluzivnega finančnega svetovalca pri prodaji izbrala družbo Deloitte
d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana.
V omenjenem postopku namerava Družba preveriti interes za nakup avtopralnice
kot delujoče enote skupaj s pripadajočo opremo in pripadajočim zemljiščem (v
nadaljevanju: Predmet prodaje ali Transakcija).
Avtopralnica je locirana na eni najbolj prometnih mestnih vpadnic, poleg bencinskega
servisa in avtomobilskega salona ter predstavlja visokodonosno poslovno priložnost s
potencialom za rast.
Potencialni kupci naj izrazijo interes, ki naj vsebuje predstavitev kupca in razloge za
interes za Predmet prodaje ter način financiranja omenjene Transakcije. Interes je
potrebno izraziti do 31. januarja 2016 na elektronski naslov [email protected] in
[email protected]
V primeru morebitnih vprašanj glede Transakcije se, prosimo, obrnite na družbo Deloitte
d.o.o., in sicer na enega izmed naslednjih kontaktov:
• Savo Lovšin, manager, e-naslov: [email protected], tel.: +386 1 3072 867
• Gašper Smolič, svetovalec, e-naslov: [email protected], tel.: +386 1 3072 834
Pomembno sporočilo: Trenutno se predvideva, da bo rok za oddajo zavezujočih ponudb za Predmet prodaje 22. februar
2016. O točnem datumu bodo potencialni kupci naknadno obveščeni. Družba Deloitte d.o.o. je za namen preverjanja interesa pripravila predstavitveni dokument glede Predmeta prodaje. Ta dokument je namenjen izključno preverjanju interesa
in ne predstavlja javne ponudbe oziroma posledično obveznosti družbe za prodajo Predmeta prodaje.