RD Alu Prodeks d.o.o.-Zupan Miran s.p.3

Comments

Transcription

RD Alu Prodeks d.o.o.-Zupan Miran s.p.3
Zoran Kuret Marolt – Izvršitelj, Kolodvorska cesta 2, 1290 Grosuplje Tel.: 01 7810086,7810080 Fax. 01
7810085
TRR SI56 0310 8100 0482 346 pri SKB d.d.
Izvršitelj je davčni zavezanec. ID številka za DDV: SI57887454
Izvršitelj Zoran Kuret Marolt, imenovan s sklepom Okrajno sodišče v Krškem, v izvršilni zadevi
VL 10309/2015
Zap. številka spisa pri izvršitelju
IZV 2015/00240
OKLIC JAVNE DRAŽBE
(prvič)
Dolžnik: ALU PRODEKS d.o.o.,
Upnik: AVTO STORITVE, MIRAN ZUPAN s.p.,
Dne 25.01.2016 ob 11:00 uri, bodo na naslovu Krmelj 2b, 8296 Krmelj na prvi javni
dražbi dražene naslednje premičnine:
premičnina:
Osebno vozilo Fiat Multipla 1.6 16v, registrska številka: LJ HS096, številka šasije:ZFA18600002069407
Ocenjena vrednost:
750,00 EUR
prodajna vrednost:
750,00 EUR
Vse premičnine si interesenti lahko ogledajo na naslovu Krmelj 2b, 8296 Krmelj
dne 25.01.2016, ob 11:00 uri.
Zarubljena premičnina se prodaja po načelu »videno – kupljeno«, morebitnih napak se
ne more reklamirati.
Kupnina se plača takoj. Premičnina se prevzame v stanju kot je na dražbi.
Grosuplje, 18.01.2016
Žig
Izvršitelj Zoran Kuret Marolt