dražbeni razglas .---. -_.._-

Comments

Transcription

dražbeni razglas .---. -_.._-
~
!zvršite!j
IVKOVIC GORAN, univ. dipl. prav.
Breznikova ulica 15,1230 Domžale
Tel.: (01) 7248424, Fax.: (01) 7248423
Okrajno sodišče v Celju
Ljubljanska cesta la
3000 Celje
št. sodišča: VL 11/155930
Št. izvršitelja: IZV 2011/03830
Št. upnika: 113038
Datum: 19.01.2016
DRAŽBENI
RAZGLAS
V izvršilni zadevi upnika Zavarovalnica Maribor d.d., ki ga zastopa , proti dolžniku Vasiljevič Nuiovski Vera,
zaradi izterjave 445,68 EUR s p.p., vas obveščamo, da se bo dne 11.02.2016 ob 12:00 uri, na naslovu:
Tlaka 28, 3342 Gornji grad, vršila prva javna dražba, naslednjih predmetov z ocenjeno vrednostjo:
Zap.št. Opis predmeta
Vrednost
EUR
5.000,00
1 OSEBNOVOZILO VW GOLF 1.4, LETNIK 1999, REG.ŠT: LJ TH-652 VIN:
~ZZZlJZYVV451992
• Prodaja poteka po sistemu videno - kupljeno
• Stroški in davki bremenijo kupca
}
Informacije pomočnik izvršitelja; g. Ado Kundih, 070 581 788
Kupci so dolžni kupnino izplačati takoj po dražbi oziroma kasneje, če se tako dogovori z izvršiteljem.
Poslano:
- upniku
- dolžniku
- Okrajno sodišče v Celju, oglasna deska
Uradne ure:
.---.
PONEDEUEK
-_ .._--_
....
09:00 - 11:00;
SREDA 09:00 - 17:00;
_._------_._._----------_
..
PETEK 09:00 - 13:00
_-_ _-_ __ ._-_.-_._-----_
..
..
..
_----