teräsputkipaalutuksen edut infrarakentamisessa

Comments

Transcription

teräsputkipaalutuksen edut infrarakentamisessa
TERÄSPUTKIPAALUTUKSEN EDUT
INFRARAKENTAMISESSA
– SUUNNITTELIJAN NÄKÖKULMA
Johdanto ja sisältö
• ”Teräsputkipaalun kustannuskilpailukyky heikko, jos…:
• Tutkitaan ainoastaan tunnuslukua € / kN, Rdmax
• Ei tunnisteta tai hyödynnetä tuotteen potentiaalia
kokonaisuutena hankkeessa
• Suuriläpimittaiset teräsputket lyöntipaaluina
• Porapaalutus erityiskohteissa
• Yhteenvetoa
Suuriläpimittaiset putket lyöntipaaluina
•
•
Suhteellisen nopea asentaa, kalustoa hyvin
saatavilla
Tavoitekapasiteetti luotettavasti
varmennettavissa (PDA-mittaukset)
• Lyönti rajoittaa
•
PTL 3
Liittorakenteisuus
• Normaalivoima ja momenttikapasiteetti
• Vaurionsietokyky, suolarasitus
• Korroosiosuoja
•
•
Suuri vaakakuormituskapasiteetti
• Maan syrjäytyminen ja tiivistyminen
lyötäessä
Ehjyyden ja suoruuden toteaminen asennetusta
paalusta
Ruukki.com
S1 – Paasikivenkadun risteyssilta
•
Jännitetty betoninen
jatkuva laattasilta
• Liikuntasaumaton
• L=16,5..32+25+25+16,5..
32 110 m, HL=23 m
•
•
15 kpl 914 mm
lyöntipaalua kalliokärjillä
1/pilari
Pilarit jatkuvat paaluina
kallioon
•
•
Rakenteen FEM – malli (M. Ryynänen)
Ei anturoita
Pakko- ja liikenteen
vaakavoimia paaluille
Valmis silta (Rantatunneli)
Poratut putkipaalut
•
•
Päästään aina tavoitetasoon
Tarkkuus
•
•
•
Kapasiteetti
•
•
•
Hyödyksi jo suunnitteluvaiheessa
Liittopoikkileikkaus
Mahdollistaa hyvinkin monipuoliset
ratkaisut
•
•
•
Mittatarkka
Mahdollista saada lähelle olemassaolevia
rakenteita
Vedetyt / jännitetyt paalut
Perustusten vahvistaminen
Pohjaolosuhteet eivät useimmiten rajoita
Porapaalutus (Sotkamon Porakaivo Oy)
Santalahden IV-piipun perustaminen
• Peruslaatta kallioon jälkijännitettyjen porapaalujen varaan
• Hpiippu=40 m
• Suuret vaakakuormat
• Pienet pystykuormat
• Anturan koko rajoitettu
• Kallioankkuri porapaalujen läpi
• Korroosiosuoja
• Työputki, vastavoima jännittämiselle
Laskentamalli (O. Asp)
IV-piippu pystytettynä (O. Asp)
S6 – Rauhaniementien risteyssilta
• Käänteinen
rakentamisjärjestys aikatauluja liikennejärjestelysyistä
1) Porapaalutus syvälle kallioon
2) Sillan rakentaminen
3) Alittavan väylän louhinta
Kallioon poratut
paalut + louhinta
(H.Kallio)
Kt51 Länsiväylän parantaminen
•
•
Rampin E4R2
pohjanvahvistuksen
uusiminen
Olemassa oleva
puupaaluhatturakenne
sekä sillan maatukien
puupaalutuksia
Puuta vuoleva
porakruunu
(Sotkamon
Porakaivo Oy)
• k/k = 1,25 m
vinopaaluja
• Varauduttava
poraamaan paalut läpi
puupaaluista
Porapaalut puupaalutusten seassa (O.Asp)
Yhteenvetoa ja kehitysehdotuksia
•
Suunnittelunormien ja laskentamenetelmien kehitys
johtanut tarkempaan rasitusvaikutusten tarkasteluun
myös pohjarakenteissa.
•
•
•
Paalut käsitetään entistä enemmän rakenneosana:
•
•
•
Suuriläpimittaiset putkipaalujen avulla voidaan tukea rakennetta
vaakasuunnassa.
Todellisen sivuvastuksen selvittäminen, lyöntipaalusta enemmän
irti?
Oleellinen osa rakenteen toimintaa
Rakenteiden optimointi
Kaupungistuminen, tiivistysrakentaminen sekä
rakentamisen aiheuttamien häiriöiden minimointi
•
Uudenlaisten rakentamistapojen ja ratkaisujen kehittäminen

Similar documents