Stjørdal - Hommelvik - Trondheim sentrum (D1) - Melhus Info

Comments

Transcription

Stjørdal - Hommelvik - Trondheim sentrum (D1) - Melhus Info
38
Gjelder fom. 18. januar 2016 / v.2
Tidligste passeringstider. I perioder med mye trafikk vil bussen kunne passere noen minutter senere.
 

 
Stjørdal
- Hommelvik
- Trondheim
sentrum (D1) - Melhus



 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Komplett holdeplassoversikt for denne ruten. Uthevede holdeplasser vises i tabellen over:
Stjørdal stasjon / Trondheim lufthavn / Hellsenteret / Hydrost. Hell / Hell / Gjevingåsen / Muruvik / Hommelvikhøgda / Solbakken / Smeplassen / Hommelvik skole / Hommelvik stasjon / Halstad / Grønberg / Blåhammaren / Sandsiloen Rota /
Rota / Smiskaret / Midtsandan / Storsand 1 / Storsand 2 / Leistadkrysset / Torp / Haugan / Malvik / Naustkleiva / Vikhammerløkka / Vikhammer / Hansensvingen / Saksvik / Hundhamaren / Sjølyst / Væresholmen / Væresletta / Vikelvveien (K) /
Ranheim fabrikker / Olderdalen / Presthus / Askeladdvegen / Skovgård / Travbanen / Gildheim / Strindheim (K) / Dalen Hageby / Saxenborg allé / Rønningsbakken / Rosendal / Buran / Strandveien (K) / Solsiden / Bakkegata / Nova Kinosenter /
Dronningens gate D1 ank. / Dronningens gate D1 avg. / Prinsen Kinosenter / Studentersamfundet (K) / St. Olavs Hospital / Einar Tambarskjelves gate / Prof. Brochs gate / Valøyvegen / Bratsbergvegen / Kroppanbrua (K) / Tonstadkrysset E6 (K) /
City Syd E6 / Johan Tillers vei E6 / Sandmoen E6 / Storler / Ekra / Skottvoll / Brubakken / Gylle / Melhus sentrum / Melhus skysstasjon / Melhusbrua / Gimsan / Trøndertun / Brekkåsen / Brekkåsen snuplass
38
Info
1/4
Operatør - Nettbuss Melhus/Malvik / Hittegods se atb.no for kontaktinfo
(K)NUTEPUNKT - overgang mellom flere ruter
For mer informasjon - atb.no / Ruteopplysning 177 / AtB Reise-app
Nattbuss 138 kjører kl 00.00 og kl 02.00 natt til lørdag og søndag fra Stjørdal stasjon til Trondheim sentrum.
Nattbussen 138 kjører kl 01.00 og 03.00 fra D1 til Brekkåsen. Egne takster gjelder.
38
Gjelder fom. 18. januar 2016 / v.2
Tidligste passeringstider. I perioder med mye trafikk vil bussen kunne passere noen minutter senere.
 
 
Stjørdal
- Hommelvik
- Trondheim sentrum (D1) - Melhus



































































































































































































































































Komplett holdeplassoversikt for denne ruten. Uthevede holdeplasser vises i tabellen over:
Stjørdal stasjon / Trondheim lufthavn / Hellsenteret / Hydrost. Hell / Hell / Gjevingåsen / Muruvik / Hommelvikhøgda / Solbakken / Smeplassen / Hommelvik skole / Hommelvik stasjon / Halstad / Grønberg / Blåhammaren / Sandsiloen Rota /
Rota / Smiskaret / Midtsandan / Storsand 1 / Storsand 2 / Leistadkrysset / Torp / Haugan / Malvik / Naustkleiva / Vikhammerløkka / Vikhammer / Hansensvingen / Saksvik / Hundhamaren / Sjølyst / Væresholmen / Væresletta / Vikelvveien (K) /
Ranheim fabrikker / Olderdalen / Presthus / Askeladdvegen / Skovgård / Travbanen / Gildheim / Strindheim (K) / Dalen Hageby / Saxenborg allé / Rønningsbakken / Rosendal / Buran / Strandveien (K) / Solsiden / Bakkegata / Nova Kinosenter /
Dronningens gate D1 ank. / Dronningens gate D1 avg. / Prinsen Kinosenter / Studentersamfundet (K) / St. Olavs Hospital / Einar Tambarskjelves gate / Prof. Brochs gate / Valøyvegen / Bratsbergvegen / Kroppanbrua (K) / Tonstadkrysset E6 (K) /
City Syd E6 / Johan Tillers vei E6 / Sandmoen E6 / Storler / Ekra / Skottvoll / Brubakken / Gylle / Melhus sentrum / Melhus skysstasjon / Melhusbrua / Gimsan / Trøndertun / Brekkåsen / Brekkåsen snuplass
38
Info
2/4
Operatør - Nettbuss Melhus/Malvik / Hittegods se atb.no for kontaktinfo
(K)NUTEPUNKT - overgang mellom flere ruter
For mer informasjon - atb.no / Ruteopplysning 177 / AtB Reise-app
Nattbuss 138 kjører kl 00.00 og kl 02.00 natt til lørdag og søndag fra Stjørdal stasjon til Trondheim sentrum.
Nattbussen 138 kjører kl 01.00 og 03.00 fra D1 til Brekkåsen. Egne takster gjelder.

38
Gjelder fom. 18. januar 2016 / v.2
Tidligste passeringstider. I perioder med mye trafikk vil bussen kunne passere noen minutter senere.
   
Melhus - Trondheim sentrum (D2) - Hommelvik - Stjørdal











  




 


  





    

 


  




 


  





    

 


  




 


  





    

 


  




 


  





    

 


  




 


  





    

 


  




 


  





    

 


  




 


  





    

 


  




 


  





    

 


  




 


  





    

 


        


  


      

 


 
          


  





 
 

  




 


  




      

 



  







  




      





  







  




      





  







  




      





  







  




      





       



  







  





     





  







  




      





  







  




      





  







  




      





  







  




      





 








  





    





 








  





    





 








  





    





 








  





    





 








  





    




             





Komplett holdeplassoversikt for denne ruten. Uthevede holdeplasser vises i tabellen over:
Brekkåsen snuplass / Brekkåsen / Trøndertun / Gimseflata / Gimsan / Melhusbrua / Melhus skysstasjon / Melhus sentrum / Gylle / Brubakken / Skottvoll / Ekra / Storler / Sandmoen E6 / Johan Tillers vei E6 / City Syd E6 / Tonstadkrysset E6 /
Kroppanbrua (K) / Bratsbergvegen / Valøyvegen / Tempe kirke / Prof. Brochs gate / Einar Tambarskjelves gate / St. Olavs Hospital / Studentersamfundet (K) / Prinsen Kinosenter / Dronningens gate D2 ank. / Dronningens gate D2 avg. / Nova Kinosenter /
Bakkegata / Solsiden / Strandveien (K) / Buran / Rosendal / Rønningsbakken / Saxenborg allé / Dalen Hageby / Strindheim (K) / Gildheim / Travbanen / Skovgård / Leistadkrysset / Askeladdvegen / Presthus / Olderdalen / Ranheim fabrikker / Vikelvveien (K) /
Være / Væresholmen / Sjølyst / Hundhamaren / Saksvik / Hansensvingen / Vikhammer / Vikhammerløkka / Vikhov / Naustkleiva / Malvik / Haugan / Torp / Storsand 1 / Storsand 2 / Midtsandan / Smiskaret / Rota / Blåhammaren / Grønberg / Halstad /
Hommelvik stasjon / Havneveien / Smeplassen / Solbakken / Hommelvikhøgda / Muruvik / Gjevingåsen / Hell / Hydrost. Hell / Hellsenteret / Trondheim lufthavn / Torvet / Stjørdal stasjon
38
Info
3/4
Operatør - Nettbuss Melhus/Malvik / Hittegods se atb.no for kontaktinfo
(K)NUTEPUNKT - overgang mellom flere ruter
For mer informasjon - atb.no / Ruteopplysning 177 / AtB Reise-app
Nattbuss 138 kjører kl 00.30 og kl 02.30 natt til lørdag og søndag fra holdeplassen Melhus skysstasjon.
Nattbussen 138 kjører kl 01.00 og kl 03.00 fra D2 til Stjørdal stasjon. Egne takster gjelder.
38
Gjelder fom. 18. januar 2016 / v.2
Tidligste passeringstider. I perioder med mye trafikk vil bussen kunne passere noen minutter senere.
 

 
Melhus
- Trondheim
sentrum
(D2) - Hommelvik - Stjørdal
























































































































































































































































































































































































Komplett holdeplassoversikt for denne ruten. Uthevede holdeplasser vises i tabellen over:
Brekkåsen snuplass / Brekkåsen / Trøndertun / Gimseflata / Gimsan / Melhusbrua / Melhus skysstasjon / Melhus sentrum / Gylle / Brubakken / Skottvoll / Ekra / Storler / Sandmoen E6 / Johan Tillers vei E6 / City Syd E6 / Tonstadkrysset E6 /
Kroppanbrua (K) / Bratsbergvegen / Valøyvegen / Tempe kirke / Prof. Brochs gate / Einar Tambarskjelves gate / St. Olavs Hospital / Studentersamfundet (K) / Prinsen Kinosenter / Dronningens gate D2 ank. / Dronningens gate D2 avg. / Nova Kinosenter /
Bakkegata / Solsiden / Strandveien (K) / Buran / Rosendal / Rønningsbakken / Saxenborg allé / Dalen Hageby / Strindheim (K) / Gildheim / Travbanen / Skovgård / Leistadkrysset / Askeladdvegen / Presthus / Olderdalen / Ranheim fabrikker / Vikelvveien (K) /
Være / Væresholmen / Sjølyst / Hundhamaren / Saksvik / Hansensvingen / Vikhammer / Vikhammerløkka / Vikhov / Naustkleiva / Malvik / Haugan / Torp / Storsand 1 / Storsand 2 / Midtsandan / Smiskaret / Rota / Blåhammaren / Grønberg / Halstad /
Hommelvik stasjon / Havneveien / Smeplassen / Solbakken / Hommelvikhøgda / Muruvik / Gjevingåsen / Hell / Hydrost. Hell / Hellsenteret / Trondheim lufthavn / Torvet / Stjørdal stasjon
38
Info
4/4
Operatør - Nettbuss Melhus/Malvik / Hittegods se atb.no for kontaktinfo
(K)NUTEPUNKT - overgang mellom flere ruter
For mer informasjon - atb.no / Ruteopplysning 177 / AtB Reise-app
Nattbuss 138 kjører kl 00.30 og kl 02.30 natt til lørdag og søndag fra holdeplassen Melhus skysstasjon.
Nattbussen 138 kjører kl 01.00 og kl 03.00 fra D2 til Stjørdal stasjon. Egne takster gjelder.

Similar documents