453-459 Sotra sør

Comments

Transcription

453-459 Sotra sør
Frå Sotra sør
a
b
Måndag – fredag
453
458
459
455
457
453
459
458
457
455
455
459
458
455
459
458 455
····
····
····
····
····
····
5.07a
5.02a
5.00a
····
5.12
5.25
····
5.30
5.36
5.40
5.40
5.45
6.00
····
6.26
····
····
5.20
····
····
····
····
····
5.30
····
····
····
····
····
····
5.40
5.40
5.45
6.00
····
6.26
5.35
····
5.50
····
····
····
····
····
6.00
····
····
····
····
····
····
6.10
6.10
6.15
6.30
····
6.56
····
····
····
····
····
····
····
····
····
5.40
5.42
5.55
····
6.00
6.06
6.10
6.10
6.15
6.30
····
6.56
····
····
····
····
····
5.47
5.50
5.55
6.00
····
····
····
····
····
····
6.10
6.10
6.15
6.30
····
6.56
····
····
····
····
····
····
6.07a
6.02a
6.00a
····
6.12
6.25
····
6.30
6.36
6.40
6.40
6.45
7.00
····
7.29
6.20
····
····
····
····
····
····
····
····
6.20
····
····
····
····
····
6.30
····
····
····
····
····
····
6.40
6.40
6.45
7.00
····
7.29
····
····
····
6.25
6.30
6.39
6.42
6.47
6.55
····
····
····
····
····
····
7.05
7.06
7.11
7.26
····
7.55
····
····
····
····
····
····
····
····
····
6.35
6.37
6.50
····
6.55
7.01
7.05
7.06
7.11
7.26
····
7.55
····
····
····
····
····
····
····
····
····
····
····
····
6.50
6.55
7.01
7.05
7.06
7.11
7.26
····
7.55
6.45
····
····
····
····
····
····
····
6.55
····
····
····
····
····
····
7.05
7.06
7.11
7.26
····
7.55
····
····
6.45
····
····
····
····
····
6.55
····
····
····
····
····
····
7.05
7.06
7.11
7.26
····
7.55
····
····
····
····
····
····
····
····
····
····
····
····
7.10
7.15
7.21
7.25
7.26
7.31
7.46
····
8.15
7.06
····
····
····
····
····
····
····
7.16
····
····
····
····
····
····
7.26
7.26
7.31
7.46
····
8.15
····
7.15
7.20
····
····
····
····
····
7.35
····
····
····
····
····
····
7.45
7.46
7.51
8.06
····
8.35
23
Om Klokkarvik
Fortset til Straume terminal
Bussbytte. Bruk linje 450 mellom Skogsskiftet og Bergen.
6.30
····
····
····
····
····
····
6.40
6.40
6.45
7.00
····
7.29
····
····
····
····
····
····
····
····
····
····
7.17
7.30
····
7.35
7.41
7.45
7.46
7.51
8.06
····
8.35
457
457
455
459
455
459
····
····
····
7.06b
7.11b
7.20b
7.23b
7.28b
7.36b
····
····
····
····
····
····
7.46b
7.46
7.51
8.06
····
8.35
····
····
····
7.20
7.25
7.34
7.37
7.42
7.50
····
····
····
····
····
····
8.05
8.06
8.11
8.26
····
8.55
····
····
····
····
····
····
····
····
····
7.35b
7.37b
7.50b
····
7.55b
····
8.05b
8.06
8.11
8.26
····
8.55
7.35
····
····
····
····
····
····
····
7.50
····
8.05
····
····
····
····
····
····
····
····
····
····
····
····
····
····
····
····
····
····
····
8.35
8.37
8.50
····
8.55
9.01
9.05
9.06
9.11
9.26
····
9.52
 8.45
····
····
····
····
····
····
····
 8.55
····
····
····
····
····
····
 9.05
 9.06
 9.11
 9.26
····
 9.52
Linja blir køyrt av Nettbuss Sør AS.
skyss.no, Telefon 177
Sotra sør › Skogsskiftet terminal 453–459
Linjenr.
Tælavåg.....................
Golta..........................
Glesvær.....................
Sæle..........................
Viksøy snuplass........
Steinsland kai............
Hamre.......................
Vorland .....................
Eidesjøen..................
Forland......................
Sund US....................
Klokkarvik.................
Skogsvåg kai.............
Sangoltskiftet............
Skoge........................
Skogsskiftet term......
Skogsskiftet term......
Tellnes skule.............
Straume terminal......
Storavatnet terminal
Bergen busstasjon....
Måndag – fredag
457
459
455
····
····
····
10.02
10.07
····
10.17
10.22
10.30
····
····
····
····
····
····
10.40
10.40
10.45
11.00
11.12
11.27
11.05
····
11.20
····
····
····
····
····
11.30
····
····
····
····
····
····
11.40
11.40
11.45
12.00
12.12
12.27
····
····
····
····
····
····
····
····
····
12.05
12.07
12.20
····
12.25
12.31
12.35
12.40
12.45
13.00
13.12
13.27
454
459
····
13.05
····
····
····
13.20
····
····
····
····
12.10 ····
12.15 ····
12.20 ····
12.25 13.30
····
····
12.07c ····
····
····
····
····
····
····
····
····
12.40 13.40
12.40 13.46
12.45 13.51
13.00 14.06
13.12 14.18
13.27 14.33
Om Eidesjøen
Skuledagar
Bussbytte. Bruk linje 450 mellom Skogsskiftet og Bergen
457
454
455
455
454
····
····
····
13.02
13.07
····
13.17
13.22
13.30
····
····
····
····
····
····
13.40
13.46
13.51
14.06
14.18
14.33
····
····
····
····
····
14.12
14.13
14.15
14.20
····
14.05cs
····
····
····
····
14.30s
14.46
14.51
15.06
····
15.35
····
····
····
····
····
····
····
····
····
····
14.07
14.20
····
14.25
14.31
14.35
14.46
14.51
15.06
····
15.35
····
····
····
····
····
····
····
····
····
····
14.07s
14.20s
14.30s
14.35s
14.41s
14.45s
14.46
14.51
15.06
····
15.35
····
····
····
····
····
····
····
····
····
····
15.17
15.30
····
15.35
15.41
15.45
15.46
15.51
16.06
····
16.35
454
459
····
15.25
····
····
····
····
····
····
····
····
····
····
15.23 ····
15.25 ····
15.30 15.35
····
····
15.21c ····
····
····
····
····
····
····
····
····
15.45 15.45
15.46 15.46
15.51 15.51
16.06 16.06
····
····
16.35 16.35
458
455
457
458
459
455
454
····
····
15.45
····
····
····
····
····
15.55
····
····
····
····
····
····
16.05
16.06
16.11
16.26
····
16.55
····
····
····
····
····
····
····
····
····
····
16.12
16.25
····
16.30
16.36
16.40
16.46
16.51
17.06
17.20
17.35
····
····
····
17.00
17.05
17.14
17.17
17.22
17.30
····
····
····
····
····
····
17.40
17.40
17.45
18.00
18.12
18.27
····
····
17.20
····
····
····
····
····
17.30
····
····
····
····
····
····
17.40
17.40
17.45
18.00
18.12
18.27
17.20
····
····
····
····
····
····
····
17.30
····
····
····
····
····
····
17.40
17.40
17.45
18.00
18.12
18.27
····
····
····
····
····
····
····
····
····
18.10
18.12
18.25
····
18.30
18.36
18.40
18.40
18.45
19.00
19.12
19.27
····
····
····
····
····
····
21.20
21.25
21.30
····
21.15c
····
····
····
····
21.40
21.40
21.45
22.00
22.12
22.27
Linja blir køyrt av Nettbuss Sør AS.
skyss.no, Telefon 177
Oppdatert 19.01.2016
c
s
455
····
····
····
····
····
····
····
····
····
10.10
10.12
10.25
····
10.30
10.36
10.40
10.40
10.45
11.00
11.12
11.27
453–459 Sotra sør › Skogsskiftet terminal
24
Frå Sotra sør
Linjenr.
458
Tælavåg.................... ····
Golta.........................  9.15
Glesvær....................  9.20
Sæle......................... ····
Viksøy snuplass....... ····
Steinsland kai........... ····
Hamre...................... ····
Vorland .................... ····
Eidesjøen.................  9.30
Forland..................... ····
Sund US................... ····
Klokkarvik................ ····
Skogsvåg kai............ ····
Sangoltskiftet........... ····
Skoge....................... ····
Skogsskiftet term.....  9.40
Skogsskiftet term.....  9.40
Tellnes skule............  9.45
Straume terminal..... 10.00
Storavatnet terminal 10.12
Bergen busstasjon... 10.27
Frå Bergen busst. Måndag – fredag
····
 8.10
····
 8.25
454
 7.00
 7.17
 7.30
 7.45
 7.50
 7.55
····
····
····
····
 8.15c
····
 8.00
 8.02
 8.07
····
····
····
····
····
····
Om Eidesjøen
Startar på Straume kl. 14.40
Endar på Skogsskiftet terminal
s
x
455
 7.00
 7.17
 7.30
 7.45
 7.50
 7.55
 7.57
 8.00
····
 8.05
 8.23
 8.28
····
····
····
····
····
····
····
····
····
455
457
····
····
····
····
····
····
····
····
 8.00s
 8.05s
 8.23s
····
····
····
····
····
····
····
····
····
····
 8.00
 8.17
 8.30
 8.40
 8.50
 8.50
····
····
····
····
····
····
 8.55
 8.57
 9.02
····
 9.20x
 9.25
····
····
····
455
459
455
459
 8.00
 8.17
 8.30
 8.40
 8.50
 8.50
 8.52
 8.55
····
 9.00
 9.10
 9.15
····
····
····
····
 9.40
 9.57
10.07
10.17
10.27
10.27
····
····
····
····
····
····
10.32
····
····
····
····
····
10.42
····
10.57
10.40
10.57
11.07
11.17
11.27
11.27
11.29
11.32
····
11.37
11.47
11.52
····
····
····
····
····
····
····
····
····
11.40
11.57
12.07
12.17
12.27
12.27
····
····
····
····
····
····
12.32
····
····
····
····
····
····
····
····
12.42
····
12.57
Skuledagar
Dersom passasjerar
Bussbytte. Bruk linje 450 mellom Bergen og Skogsskiftet
457
454
455
11.40
11.57
12.07
12.17
12.27
12.27
····
····
····
····
····
····
12.32
12.34
12.39
12.42
12.51x
12.56
····
····
····
12.40
12.57
13.07
13.17
13.27
13.27
····
····
····
····
13.44c
····
13.32
13.34
13.39
····
····
····
····
····
····
12.40
12.57
13.07
13.17
13.27
13.27
13.29
13.32
13.37x
13.42
13.52
····
····
····
····
····
····
····
····
····
····
458
455
13.46
14.03
14.13
14.23
14.33
14.33
····
····
····
····
····
····
14.38
····
····
····
····
····
15.03
····
14.48
13.46
14.03
14.13
14.23
14.33
14.33
14.35
14.38
····
14.48
14.53
14.58
····
····
····
····
····
····
····
····
····
459
454
14.06
14.23
14.33
14.43
14.53
15.00d
····
····
····
····
····
····
15.10
····
····
····
····
····
····
····
15.20
14.06
14.23
14.33
14.43
14.53
15.00
15.41ce
15.35ce
····
15.30ce
15.17ce
····
15.05
15.07
15.12
····
····
····
····
····
····
Linja blir køyrt av Nettbuss Sør AS.
skyss.no, Telefon 177
Oppdatert 19.01.2016
25
c
d
e
459
 7.00
 7.17
 7.30
 7.45
 7.50
 7.55
····
····
····
····
····
····
 8.00
····
····
····
Skogsskiftet terminal › Sotra sør 453–459
Linjenr.
Bergen busstasjon...
Storavatnet terminal
Straume terminal.....
Tellnes skule............
Skogsskiftet term.....
Skogsskiftet term.....
Skoge.......................
Sangoltskiftet...........
Skogsvåg kai............
Klokkarvik................
Sund US...................
Forland.....................
Eidesjøen.................
Vorland.....................
Hamre......................
Steinsland kai...........
Viksøy snuplass.......
Sæle.........................
Glesvær....................
Golta.........................
Tælavåg....................
f
g
x
458
455
457
459
458
453
14.06
14.23
14.33
14.43
14.53
15.00
····
····
····
····
····
····
15.10
····
····
····
····
····
15.20
15.25
····
14.46
15.06
15.19
15.29
15.39
15.40
15.42
15.45
····
15.50
16.00
16.05
····
····
····
····
····
····
····
····
····
15.06
15.26
15.39
15.49
15.59
16.00
····
····
····
····
····
····
16.05
16.07
16.12
16.15
16.24x
16.29
····
····
····
15.06
15.26
15.39
15.49
15.59
16.00
····
····
····
····
····
····
16.05
····
····
····
····
····
····
····
16.15
15.06
15.26
15.39
15.49
15.59
16.00
····
····
····
····
····
····
16.05
····
····
····
····
····
16.15
····
····
15.06
15.26
15.39
15.49
15.59
16.00
16.02
16.05
16.10
····
····
····
····
····
····
····
····
····
····
····
····
457
455
459
15.26 15.46 15.46
15.46 16.06 16.06
15.59 16.19 16.19
16.09 16.29 16.29
16.19 16.39 16.39
16.20 16.40 16.40
····
16.42 ····
····
16.45 ····
····
16.50x ····
····
16.55 ····
····
17.05 ····
····
17.10 ····
16.25 ····
16.45
16.27 ····
····
16.32 ····
····
16.35 ····
····
16.44x ····
····
16.49 ····
····
····
····
····
····
····
····
····
····
16.55
458
453
455
15.46
16.06
16.19
16.29
16.39
16.40
····
····
····
····
····
····
16.45
····
····
····
····
····
16.55
····
····
16.06
16.26
16.39
16.49
16.59
17.00
17.02
17.05
····
17.10
17.20
····
17.35g
17.30
17.25
····
····
····
····
····
····
16.46
17.06
17.19
17.29
17.39
17.40
17.42
17.45
····
17.50
18.00
18.05
····
····
····
····
····
····
····
····
····
Fredag
Endar på Skogsskiftet terminal. Ver merksam på at det ikkje er korrespondanse til Straume/Bergen
Dersom passasjerar
Bussbytte. Bruk linje 450 mellom Bergen og Skogsskiftet
457
455
17.40 17.40
17.57 17.57
18.07 18.07
18.17 18.17
18.27 18.27
18.27 18.27
····
18.29
····
18.32
····
····
····
18.37
····
18.47x
····
18.52x
18.32 ····
18.34 ····
18.39 ····
18.42 ····
18.51x ····
18.56x ····
····
····
····
····
····
····
458
453
17.40
17.57
18.07
18.17
18.27
18.27
····
····
····
····
····
····
18.32
····
····
····
····
····
18.42x
····
18.57x
19.40
19.57
20.07
20.17
20.27
20.27
20.29
20.32
····
20.37
20.47
····
····
····
····
····
····
····
····
····
····
459
453
20.40 22.40
20.57 22.57
21.07 23.07
21.17 23.17
21.27 23.27
21.27 23.27
····
23.29
····
23.32
····
····
····
23.37
····
23.47
····
····
21.32 0.02g
····
23.57
····
23.52
····
····
····
····
····
····
21.42x ····
····
····
21.57x ····
454
23.40f
23.57f
 0.07f
 0.17f
 0.27f
 0.27f
 1.08fg
 1.02fg
····
 0.57fg
 0.44fg
····
 0.32fgx
 0.34f
 0.39f
····
····
····
····
····
····
Linja blir køyrt av Nettbuss Sør AS.
skyss.no, Telefon 177
453–459 Skogsskiftet terminal › Sotra sør
26
Frå Bergen busst. Måndag – fredag
Linjenr.
457
Bergen busstasjon... 14.06
Storavatnet terminal 14.23
Straume terminal..... 14.33
Tellnes skule............ 14.43
Skogsskiftet term..... 14.53
Skogsskiftet term..... 15.00
Skoge....................... ····
Sangoltskiftet........... ····
Skogsvåg kai............ ····
Klokkarvik................ ····
Sund US................... ····
Forland..................... ····
Eidesjøen................. 15.05
Vorland..................... 15.07
Hamre...................... 15.12
Steinsland kai........... 15.15x
Viksøy snuplass....... 15.24x
Sæle......................... 15.29
Glesvær.................... ····
Golta......................... ····
Tælavåg.................... ····
Frå Sotra sør
c
Laurdag
459
454
457
455
455
457
459
455
459
455
459
455
454
 8.25
 8.40
····
····
····
····
····
 8.50
····
····
····
····
····
 9.00
 9.00
 9.05
 9.20
....
 9.45
····
····
····
····
····
 8.40
 8.45
 8.50
....
 8.35c
····
····
····
 9.00
 9.00
 9.05
 9.20
....
 9.45
····
····
 9.23
 9.28
 9.37
 9.40
 9.45
 9.50
····
····
····
····
····
10.00
10.00
10.05
10.30
····
10.45
····
····
····
····
····
····
····
····
 9.30
 9.32
 9.45
 9.50
 9.56
10.00
10.00
10.05
10.30
····
10.45
····
····
····
····
····
····
····
····
10.30
10.32
10.45
10.50
10.56
11.00
11.00
11.05
11.20
····
11.45
····
····
12.23
12.28
12.37
12.40
12.45
12.50
····
····
····
····
····
13.00
13.00
13.05
13.20
····
13.45
12.25
12.40
····
····
····
····
····
····
····
····
····
····
····
13.00
13.00
13.05
13.20
····
13.45
····
····
····
····
····
····
····
····
13.30
13.32
13.45
13.50
13.56
14.00
14.00
14.05
14.20
····
14.45
15.25
15.40
····
····
····
····
····
15.50
····
····
····
····
····
16.00
16.00
16.05
16.20
····
16.45
····
····
····
····
····
····
····
····
16.40
16.42
16.55
17.00
17.06
17.10
17.10
17.15
17.30
····
17.55
18.35
18.50
····
····
····
····
····
19.00
····
····
····
····
····
19.10
19.10
19.15
19.30
····
19.55
····
····
····
····
····
····
····
····
20.40
20.42
20.55
21.00
21.06
21.10
21.10
21.15
21.30
····
21.55
····
····
····
····
····
22.50
22.55
23.00
····
22.45c
····
····
····
23.10
23.10
23.15
23.30
····
23.55
27
Om Eidesjøen
Bussbytte. Bruk linje 450 mellom Skogsskiftet terminal og Bergen
Linja blir køyrt av Nettbuss Sør AS.
skyss.no, Telefon 177
Sotra sør › Skogsskiftet terminal 453–459
Linjenr.
Tælavåg....................
Glesvær....................
Sæle.........................
Viksøy snuplass.......
Steinsland kai...........
Hamre......................
Vorland ....................
Eidesjøen.................
Forland.....................
Sund US...................
Klokkarvik................
Sangoltskiftet...........
Skoge.......................
Skogsskiftet term.....
Skogsskiftet term.....
Tellnes skule............
Straume terminal.....
Storavatnet terminal
Bergen busstasjon...
c
g
x
455
459
457
455
 8.00
····
 8.25
 8.35
 8.45
 8.45
 8.47
 8.50
 8.55
 9.05
 9.10
····
····
····
····
····
····
····
····
11.00
11.17
11.27
11.37
11.47
11.47
····
····
····
····
····
11.52
····
····
····
····
····
12.02
12.17
11.00
11.17
11.27
11.37
11.47
11.47
····
····
····
····
····
11.52
11.54
11.59
12.02
12.11
12.16
····
····
12.00
····
12.25
12.35
12.45
12.45
12.47
12.50
12.55
13.05
13.10
····
····
····
····
····
····
····
····
454
12.00
····
12.25
12.35
12.45
12.45
····
····
····
13.02c
····
12.50
12.52
12.57
····
····
····
····
····
459
455
14.00
14.17
14.27
14.37
14.47
14.50
····
····
····
····
····
14.55
····
····
····
····
····
15.05
15.20
15.00
····
15.25
15.35
15.45
15.45
15.47
15.50
15.55
16.05
16.10
····
····
····
····
····
····
····
····
457
15.00
····
15.25
15.35
15.45
15.45
····
····
····
····
····
15.50
15.52
15.57
16.00
16.09x
16.14
····
····
455
459
455
459
455
16.00
····
16.25
16.35
16.45
16.45
16.47
16.50
16.55
17.05
17.10
····
····
····
····
····
····
····
····
17.00
17.17
17.27
17.37
17.47
17.50
····
····
····
····
····
17.55
····
····
····
····
····
18.05
18.20
18.10
····
18.35
18.45
18.55
18.55
18.57
19.00
19.05
19.15
19.20
····
····
····
····
····
····
····
····
20.10
20.27
20.37
20.47
20.57
21.00
····
····
····
····
····
21.05
····
····
····
····
····
21.15
21.30
22.10
····
22.35
22.45
22.55
22.55
22.57
23.00
23.05
23.15
23.20
····
····
····
····
····
····
····
····
Om Eidesjøen
Endar på Skogsskiftet terminal. Ver merksam på at det ikkje er korrespondanse til Straume/Bergen
Dersom passasjerar
Bussbytte. Bruk linje 450 mellom Bergen og Skogsskiftet terminal
454
 0.10
 0.27
 0.37
 0.47
 0.57
 1.00
 1.41cg
 1.35c
 1.30c
 1.17c
····
 1.05
 1.07
 1.12
····
····
····
····
····
Linja blir køyrt av Nettbuss Sør AS.
skyss.no, Telefon 177
453–459 Skogsskiftet terminal › Sotra sør
28
Frå Bergen busst. Laurdag
Linjenr.
Bergen busstasjon...
Storavatnet terminal
Straume terminal.....
Tellnes skule............
Skogsskiftet term.....
Skogsskiftet term.....
Skoge.......................
Sangoltskiftet...........
Klokkarvik................
Sund US...................
Forland.....................
Eidesjøen.................
Vorland ....................
Hamre......................
Steinsland kai...........
Viksøy snuplass.......
Sæle.........................
Glesvær....................
Tælavåg....................
Frå Sotra sør
a
Frå Bergen busst. Søndag
Søndag
453
453
459
459
453
459
453
····
····
····
····
 9.07a
 9.02a
 9.00a
····
 9.12
 9.25
 9.30
 9.36
 9.40
 9.40
 9.45
10.00
10.10
10.25
····
····
····
····
11.07a
11.02a
11.00a
····
11.12
11.25
11.30
11.36
11.40
11.40
11.45
12.00
12.10
12.25
13.05
13.20
····
····
····
····
13.30
····
····
····
····
····
13.40
13.40
13.45
14.00
14.10
14.25
15.05
15.20
····
····
····
····
15.30
····
····
····
····
····
15.40
15.40
15.45
16.00
16.10
16.25
····
····
····
15.07
····
····
····
····
15.12
15.25
15.30
15.36
15.40
15.40
15.45
16.00
16.10
16.25
19.05
19.20
····
····
····
····
19.30
····
····
····
····
····
19.40
19.40
19.45
20.00
20.10
20.25
····
····
····
19.07
····
····
····
····
19.12
19.25
19.30
19.36
19.40
19.40
19.45
20.00
20.10
20.25
29
Om Klokkarvik
Bussbytte. Bruk linje 450 mellom Skogsskiftet terminal og Bergen
Linjenr.
Bergen busstasjon...
Storavatnet terminal
Straume terminal.....
Tellnes skule............
Skogsskiftet term.....
Skogsskiftet term.....
Skoge.......................
Sangoltskiftet...........
Klokkarvik................
Sund US...................
Forland.....................
Eidesjøen.................
Vorland.....................
Hamre......................
Steinsland kai...........
Sæle.........................
Glesvær....................
Tælavåg....................
459
453
459
453
459
453
11.08
····
11.33
11.43
11.53
11.55
····
····
····
····
····
12.00
····
····
····
····
12.10
12.25
13.08
····
13.33
13.43
13.53
13.55
13.57
14.00
14.05
14.15
····
····
····
····
14.20
····
····
····
14.38
14.55
15.05
15.15
15.25
15.25
····
····
····
····
····
15.30
····
····
····
····
15.40
15.55
17.08
····
17.33
17.43
17.53
17.55
17.57
18.00
18.05
18.15
····
····
····
····
18.20
····
····
····
20.08
20.25
20.35
20.45
20.55
20.55
····
····
····
····
····
21.00
····
····
····
····
21.10
21.25
21.38
21.55
22.05
22.15
22.25
22.25
22.27
22.30
22.35
22.45
····
23.00
22.55
22.50
····
····
····
····
Linja blir køyrt av Nettbuss Sør AS.
skyss.no, Telefon 177
Sotra sør ‹› Skogsskiftet terminal 453–459
Linjenr.
Tælavåg....................
Glesvær....................
Sæle.........................
Steinsland kai...........
Hamre......................
Vorland ....................
Eidesjøen.................
Forland.....................
Sund US...................
Klokkarvik................
Sangoltskiftet...........
Skoge.......................
Skogsskiftet term.....
Skogsskiftet term.....
Tellnes skule............
Straume terminal.....
Storavatnet terminal
Bergen busstasjon...

Similar documents