SFB 2050 Uisolerte dører

Comments

Transcription

SFB 2050 Uisolerte dører
SFB 2050
Dører/entrépartier
Dørsystem SFB 2050 utgjør vårt basisdørsystem, som
dene kan gjæres sammen i overkant og skrus sammen
er velprøvd gjennom mange år. Dørsystemet er bygget
i bunn med 150 mm. sokkelprofil. Det er også mulig å
opp av uisolerte aluminiumprofiler. Profilene har en
få dørbladet gjæret i alle fire hjørnene, for å øke
dybde på 50 mm. med både anslag og glasslist inte-
stabiliteten i dørbladet. Falser for enkeltglass, 2-lags
grert i profilene.
isolerglass og for fyllinger.
I programmet finnes det dørprofiler for smalprofillås og
Dørsystemet kan overflatebehandles med anodisering
modulprofillås. Dørene kan fås med klemfri bakkant, og
eller pulverlakkering, alternativt Decoral med ulike
da med skjulte hengsler i under- og overkant. Dørbla-
farger og overflatebehandling på inn- og utside.
Dører/entrépartier SFB 2050
karm- og dørbladkombinasjoner
I dørprogrammet SFB 2050 kan man få ulike kombina-
neres med forskjellige farger og overflatebehandlinger
sjoner av karm- og dørbladprofiler. Dørbladprofiler til
på inn- og utsiden, eller pulverlakkert karm og natura-
smalprofillås og modulprofillås finnes for inn- og utad-
nodisert dørblad.
slående dører. Karm, dørblad og glasslister kan kombi-
Smalprofil
Møtesdører, smalprofil
Modulprofil
Dobbeltdører uten anslag, smalprofil
Klemfri bakkant, avrundet aluminiumprofil
Klemfri bakkant, gummilister
Dørblad- og terskelkombinasjoner
Sokkelprofil med
børstetetning
Helgjærede dørblad, utadslående
med anslagstetning
Helgjærede dørblad, innadslående Helgjærede dørblad, innadslående
med anslagstetning
med anslagstetning
Sapa Profiler AS Avd. Byggsystem
Boks 33, 2001 Lillestrøm Tlf. 63 89 21 00 Faks 63 89 21 20
e-mail: [email protected] Internet: www.742060.com
N-1000/02.12 Division System

Similar documents