Facit till helgens korsord

Comments

Transcription

Facit till helgens korsord
FÖDA
BÖR
DRAK- TVÄTTAS
SES
HUVUDKLÄDBEFILMMEDHÄNGDA FISK ARBETARE
URBANT
KOMMUNIKATIONSUPPLÄGG
OFFICIELLT
BUDSKAP
DET
SLÄNGS
MED
KRAFT
K
KAN
SÅNGARE
HÖRAS
KAN
MAN VID
FRAMGÅNG
Han är sjöofficeren och statssekreteraren
som blev chef för den stora försvarsmaterieltillverkaren. Vilken (1)? Förutom kostnadseffektivitet, vad är det man särskilt lyfter
fram som ubåt A26 främsta fördel (2)?
GER
NÅGOT
SYSSEL- FÖRSÖKA
MER
SPARA
SÄTTTID
KÄNSLIG
NING
ÄR AV
DET TRIVSAMMA
SLAGET
D
G Ö R
G E M Y
N
G
P A R T
2
E
T Y S T
R E V
S K R Å
E V A
6
LÄTTILLGÄNGLIG
VÄNINNA
LAGER
SÄLJS DET
AFFÄRSMANNAMÄSSIGT I
BOSTADSTYP
GER
UTKOMST
TILLGODOHAVANDE
FÖRT
OVÄSEN
DECEMBERDAM
3
V
ART I
SPECIELL
MILJÖ
SKAPAR AMERI- TILLTALAR
LÄTT
KANSK
NOG
IRRITA- PARTI- TILLTALAD
ÖBO
TION SYMBOL
O
T
R
I
V
S
E
L
KYRKLIG
BEFATTNINGSHAVARE
M Å
1
S
A N
A
I
HERRENS
ÅR
SES MED
FÄRDVÄG KRONA
DRYCK
T
R
A
D
I
S
T
E
M
G A T U
U T V E
N
Ä R
N O T
A S T S
R
L I
W A I L
I N N A
E K O T
S I R
L
A A B K
N F R U
D
A R
E K
A
R L I N
A K T
R O A
K A N
HÄNGER
MED GENOM ÅREN
SPEL
KVALSTER
FÄRJENAMN- FANTAS- STADEN
DEL
TISKT
GÅNGBARA
LIVSMEDELSJÄTTE
TYDLIGA
TILLS
VIDARE
GRAFISK
SYMBOL
SAMLAR
VÄRDEPAPPER
VILL NOG
PUBLIK
IVRIGT
EFTERSTRÄVA
B
E
S Y S T
C K L I
R
Ö S
I
K
P J U T
I HANDDUKS
T E N STÄLLE
A
I V
S K A
Y P
R
O R
M
K I E L
O C K U
K O F
L A
T
FREKVENS- S
I
ORD
G M O T
I E F O
S
T R
T R A K
O
E M
N G
T E
R
E T
Å
E R
L A
I T
A S
INNESLUTA
GÖRS VID
ANKOMST
SLEVADE
PASSERAT I
KÖKET
LIDÉN PÅ
SCEN
ÄR GOTT
HANDLANDE
STINGLÖS
1
5
PENGAR
FRANSKT SÅDAN
EGO
SAKNAR
LIKE
EN
KONSTNÄRS
ONO
HAR ÖGA
SOM SES
VÅTT
BIBELPROFET
NIT
ÖPPNING
OM ÄN
LITEN
4
SYMBOLISK
HANDLING
KORTSPEL
HÖRS
ÅTERKOMMANDE
HAR
KNAPPAR
I RAD
MARODÖR
BÄR
MAN
STÅR FÖR
MONTENEGRO
FISKPRODUKT
2
KAN SES ÖNSKAR
I NAMN LEDARE
PÅ BERG RESURSER
7
M S
T A
M
T O
O R
N D
A N
T A
SES FÄLTET I AVVIKANDE
FÄRGEN
Konstruktör: Gunnar E. Ljungström Foto: Tomas Oneborg/TT © Bonnier Korsord

Similar documents