KURS: YRKESEXAMEN FÖR ANSTALTSVÅRDARE – kursnr 665170

Comments

Transcription

KURS: YRKESEXAMEN FÖR ANSTALTSVÅRDARE – kursnr 665170
KURS: YRKESEXAMEN FÖR ANSTALTSVÅRDARE – kursnr 665170
Målgrupp
Kursen riktar sig till dig som är arbetslös eller hotad av arbetslöshet och som är inskriven som arbetssökande på
Ams. Utbildningen passar dig som vill lära dig mer om städning för att möta utmaningarna i nutidens och framtidens städbransch. Bra hälsa är ett krav och erfarenhet inom branschen värdesätts.
Målsättningen är att deltagarna avlägger Yrkesexamen för anstaltsvårdare, fristående examen.
Examensdelar
Examen består av både obligatoriska och valfria
examensdelar. Hela examen förutsätter att du
avlägger de båda obligatoriska delarna och två
valfria examensdelar.
•
•
Obligatoriska examensdelar
Kursdatum
7.3.2016-17.3.2017
11 närstudieveckor i Mariehamn samt distansundervisning. Närstudierna är 1 vecka/månad och
inlärningsperioden på arbetsplatsen 3 veckor/månad, enligt skilt schema.
o
Städtjänster
Sommarlov 4-22.7.2016
o
Grundrengöringsservice
Plats
Valfria examensdelar (två väljs)
Ålands gymnasium, vuxenutbildningsflygeln,
Neptunigatan 19, Mariehamn
o
Anstaltsvårdartjänster
o
Handledning inom arbetsområdet
VAKK, Vasa vuxenutbildningscenter
o
Miljövårdstjänster
o
Skötsel av rumsväxter
Ansökningsformulär finns på www.ams.ax. Sista
ansökningsdag är 24.2.2016.
o
Textilvårdstjänster
Obs! Efter att du har avlagt yrkesinriktad fristående
examen (yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen
eller specialyrkesexamen) har du möjlighet att söka
yrkesexamensstipendium från utbildningsfonden,
summa för stipendiet är 390 euro. Om examen är
den första examen som avlagts efter grundskola,
mellanskola eller folkskola är stipendiets storlek
450 euro.
Utbildare
Ansökan
Kursnr 665170
Vid frågor kontakta
Utbildare Sirpa Tuominen, tfn 040-1379356,
[email protected]
Ålands gymnasium, Penilla Eriksson, tfn 04573438928, [email protected]
Ams, Suzanne Sjölund, tfn 018-25106,
[email protected]