38SIDER SMÅSTRIKK

Comments

Transcription

38SIDER SMÅSTRIKK
INNHOLD
Nummer 2 – 25. januar 2016
88
98
KONGE OG
DRONNING
I 25 ÅR
RE PORTASJ E R
4Sonja og Harald – 25 år
på tronen
8Kryss og tvers
10Rollebytte i Ål
14Historien om Eva Scheer
18Jan Ridd: Fant endelig
sin biologiske familie
104Sanssouici – regentens
private paradis
108Kvinnen som kunne
trylle med tråd
MATG LE DE
29Smått og godt
30Asiatiske smaker
34 Fem kaker på topp
LESE LYST
106 Tankeløse hjerte (3:6)
116 Jeg ble lurt av «legen»
118Pass godt på Nusse
KRYSSORDB L ADET
59–67
108
FRIDA
HANSEN:
Kunstneren
som kunne
trylle med
tråd
57
Kanskje
kommer kongen ...
46
38
SIDER
SMÅSTRIKK
HÅNDARB E ID
39–93
94 Åses lune hjørne
84
• Skjerf • Votter • Pulsvanter
• Luer • Sokker • Kluter
4
56
84
DE G RØNNE SIDE NE
96Hagepostkassen
98Blomstring i vintermørket
VI BEKLAGER!
VARIG E VE RDIE R
I vår julematreportasje i nummer 26/2015 forsvant dessverre deler av teksten, slik at
vi ikke fikk takket Plantasjen
for blomster og pynt, Thuve
-Stua for lånet av juleduk og
Porsgrunn Porselen for lånet
av dekketøy. Red.
38Tro & liv
127Inspirasjon
HE L SE OG
EG E NPLE IE
24Helsenytt
26Spør sosionomen
SMÅT T OG STORT
23Familiekretsen
68Loppetorget
122 Familiens leselyst
124Hjem og antikk
128Venneringen
FORSIDE:
FOTO: ESTEN A. BORGOS
STYLING: KRISTIN SOLLID
2
FA M I L I E N 2 /16
n
e
f
f
a
u
l
f
l
e
k
smak kaker til
5
34
37
44
MANGE AV OSS KJENNER Knudsen og Ludvigsens
kjente sang «Kanskje kommer kongen», der de håper
på storfint besøk når de steller i stand til fest. For
veldig mange i Norges land har dét vært en realitet,
nemlig rojalt besøk – og da ikke bare i forbindelse
med fest. For vi er så heldige at vi har et kongepar
som har som mål å besøke hele landet, og det målet
er de i ferd med å nå.
I disse dager er det 25 år siden kong Olav døde og
landet fikk et nytt kongepar. Jeg husker godt stemningen i Oslo i akkurat da; utenfor Slottet samlet det
seg tusener av mennesker i sorg som tente lys og
la ned blomster med små brev. Det var så stille der;
lave, hviskende stemmer, ettertenksomhet, sørgmodige blikk og mennesker som holdt rundt hverandre.
Noe lignende hadde vi ikke tidligere opplevd.
Mange av oss kjente nemlig ikke et Norge uten at
en smilende kong Olav sto som samlende midtpunkt
i enhver sammenheng. Jeg ser fortsatt for meg kongen med sin velkjente pondus, som med sin karakteristiske stemme og latter delte noen hyggelige ord
med folkene rundt seg. Han viste glede over å treffe
vanlige mennesker og dele historier og felles interesser med dem. Ski-kongen, seilerkongen, Norges
konge. Januardagene i 1991 må ha vært en, mildest
talt, krevende tid også for vårt nåværende kongepar,
som ikke bare ble satt til sin nye og krevende oppgave midt i sin egen sorg, men som på mange måter
også skulle «hoppe etter Wirkola».
Etter 25 år på tronen kan vi vel alle slå fast, at
ikke bare satset det nye kongeparet vårt kraftig på
hoppkanten, men de satte også ny bakkerekord, for
å holde seg til Wirkola- og hoppterminologien. For
kong Harald og dronning Sonja har fra første dag
gått inn for sin oppgave med iver og entusiasme, de
har reist rundt i det ganske land, i sol og i blest, til
fest og ved sorgtunge anledninger, de har snakket
med folk, besøkt, beundret og deltatt. Samtidig har
de klart det mesterstykke å modernisere kongehuset, som på mange måter av natur er en konservativ
og gammeldags institusjon. Derfor har vi i dag et
kongepar som ikke bare har fått folkets respekt og
beundring, men som er blitt en naturlig del av livet
vi lever her i landet. Og er det én ting som er sikkert, så er det at kongeparet gjør sitt ytterste for å
delta på arrangementer i det ganske land, de kommer ... Det har de gjort i 25 år.
INGVILD HAGEN
Redaktør i Familien
FA M I L I E N 2 /16
3

Similar documents