Resistanssi ja Ohmin laki

Comments

Transcription

Resistanssi ja Ohmin laki
FYSIIKKA – Resistanssi ja Ohmin laki
15.
1. Mitä eroa on johteilla ja eristeillä?
Mitä
Ohmin
1/3
lain
mukaan
tapahtuu
resistanssille, jos virta kolminkertaistuu?
2. Mainitse kolme johdetta ja eristettä
16.
Mitä
Ohmin
lain
mukaan
tapahtuu
3. Mitä ovat puolijohteet?
resistanssille, jos jännite kolminkertaistuu?
4. Mitä tarkoittaa suprajohtavuus?
17. Laske silitysraudan resistanssi
kun sen käyttöjännite on 230 V ja
5.
Mitä
hyötyä
olisi,
jos
jokin
aine
olisi
siinä kulkee 4,6 A:n virta.
suprajohtava huoneenlämpötilassa?
18. Hiustenkuivaimessa kulkevaksi
6.
Mainitse
esimerkkejä
suprajohtavuuden
virraksi
mitattiin
4,2
ampeeria.
Kuivaimen käyttöjännite on 230
käytännön sovelluksista.
volttia.
Kuinka suuri on resistanssi?
7. Mitä tarkoittaa resistanssi?
19. Mikä on vastuksen resistanssi, kun sen läpi
8. Mitkä ominaisuudet, ja miten, vaikuttavat
kulkee 690 mA:n virta jännitteen ollessa 80 volttia.
resistanssin suuruuteen?
20. Laske vastuksen resistanssi, kun jännitteen
9. Millä fysiikan komponentilla voidaan kuvata
ollessa 40 volttia, sen läpi kulkee 345 mA:n virta.
kaikkia sähkölaitteita?
21. Vertaa tehtävien 3 ja 4 vastuksia. Mitä
10. Miten lamput on kytketty sarjaan?
Mitä
lamppujen
sarjaan
huomaat? Selitä havaintosi.
kytkennässä
tapahtuu lamppujen palamiskirkkaudelle?
22. Kuinka suuri sähkövirta kulkee
Miksi?
leivänpaahtimen
läpi,
kun
sen
resistanssi on 75 Ω ja käyttöjännite 230 V.
11. Miten lamput on kytketty rinnan?
Mitä
lamppujen
rinnankytkennässä
tapahtuu lamppujen palamiskirkkaudelle? Miksi?
23. Sähkölevyn resistanssi on 115 Ω.
Laske virran suuruus, kun sähköliesi
on kytketty 400 voltin jännitteeseen.
12. Mitä tarkoittaa Ohmin laki?
24. Mikä on taskulampun käyttämän virran
13. Mikä vaatimus on Ohmin lain voimassaololle?
suuruus, jos sen käyttöjännite on 9 V ja
resistanssi 60 Ω?
14. Mitä luulet, onko tämä ehto käytännössä
voimassa? Mieti tilannetta, jossa määritetään
25.
Laske
sähköhiomakoneen
tarvitseman
esimerkiksi vastuksen resistanssia.
jännitteen suuruus, kun se ottaa 1,25 ampeerin
virran ja sen resistanssi on 184 Ω.
Arvioi vastauksesi järkevyyttä.
© Jussi Ylinen (2006)
FYSIIKKA – Resistanssi ja Ohmin laki
Päättele
2/3
26. Kuinka suuren jännitteen tarvitsee
30.
mitä
johtimen
resistanssiin
herätyskello, joka toimii 0,05 A:n
vaikuttavia suureita on kuvatta alla olevissa
virralla? Kellon resistanssi on
kuvaajissa.
60 Ω. Miten jännite on toteutettavissa 1,5 voltin
a)
b)
paristoilla?
27. Kuinka monta 1,5 V:n sormiparistoa
löytyy taskulampun sisältä, kun sen
käyttämän virran suuruus on 150 mA ja
resistanssi 60 Ω?
31. Kuinka monta 50 Ω:n vastusta on kytketty
28. Laske resistanssit
sarjaan piirissä, jonka jännite on 12 V ja jossa
a)
kulkee 0,04 A:n virta?
b)
Lisätehtävä 1. Tutustu Ohmin lain keksijään
Georg Ohmiin.
Lisätehtävä
c)
2.
Tutustu
tarkemmin
suprajohtavuuteen.
Lisätehtävä 3. Tutustu puolijohdekomponentteihin.
d)
Lisätehtävä
4.
Mitä
osaat
kertoa
sähkövatkaimesta, jonka resistanssi on
50 Ω?
29. 12 V:n virtalähteeseen on kytketty rinnan kaksi
vastusta kuvion mukaisesti.
Lisätehtävä 5. Mitä osaat kertoa mp3-soittimesta,
jonka resistanssi on 20 Ω?
Lisätehtävä 6. Mitä resistanssin laskukaavan
mukaan tapahtuu resistanssille, jos virta puolittuu
ja
jännite
tällainen
kaksinkertaistuu?
teoreettinen
Perustele,
tarkastelu
onko
käytännössä
järkevää?
Lisätehtävä 7. Millaisilla mittausjärjestelyillä voit
tutkia johtimen eri ominaisuuksien vaikutuksia
Päättele 3 Ω:n vastuksen läpi kulkeva virta sekä
resistanssin suuruuteen?
kokonaisvirta.
© Jussi Ylinen (2006)
FYSIIKKA – Resistanssi ja Ohmin laki
3/3
Lisätehtävä 8. Tasapaksun 2,0 metrin mittaisen
vastuslangan resistanssi on 30 Ω. Kuinka pystyt
valmistamaan
samasta
langasta
7,5
Ω:n
vastuksen?
Lisätehtävä 9. Suunnittele virtapiiri, jossa kulkee
0,15 A:n virta. Käytössäsi on 4,5 V:n paristoja ja
20 Ω:n vastuksia. Piirrä kytkentäkaavio.
© Jussi Ylinen (2006)

Similar documents