PROFESSORILUENTO - Turun yliopisto

Comments

Transcription

PROFESSORILUENTO - Turun yliopisto
PROFESSORILUENTO
Professori Päivi Korhonen
Yleislääketiede
Lääketieteellinen tiedekunta
27.1.2016
Professori Päivi Korhonen
pitää professoriluentonsa
päärakennuksen Tauno Nurmela -salissa
27. tammikuuta 2016 klo 18 ­aiheesta
Epidemiologiasta ja ennaltaehkäisystä
Kutsun kunnioittavasti luentoa kuulemaan
yliopiston opettajat, työn­tekijät ja opiskelijat
sekä muut tieteen harjoittajat, ystävät ja suosijat.
Pentti Huovinen
Lääketieteellisen tiedekunnan dekaani
Turun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa on ollut 10.7.2014
­mennessä haettavana yleislääketieteen professorin tehtävä. Tehtävä on sijoitettu kliiniseen laitokseen. Tiedekunnan dekaani päätti professorin tehtävän
tehtävä­selosteesta 30.5.2014.
Hakuajan päättymiseen mennessä tehtävää hakivat LT, dosentti, erikoislääkäri Timo Kauppila, LT, dosentti, erikoislääkäri Päivi Korhonen, LT, dosentti,
erikoislääkäri Markku Sumanen.
Dekaani asetti valmisteluryhmän valmistelemaan professorin tehtävän
­täyttöä 28.08.2014.
Dekaanin asettaman valmisteluryhmän puheenjohtajana toimi professori
Risto Tuominen ja jäseninä professori Satu Lahti, kliininen opettaja Helena
Lapinleimu, johtava ylilääkäri Sari Koistinen, johtajaylilääkäri Samuli ­Saarni
sekä opiskelijajäsen lääketieteen opiskelija Eino Herhi. Valmisteluryhmän
sihteerinä toimi hallintopäällikkö Sanna-Mari Tammilaakso.
Dekaanin nimeäminä asiantuntijoina toimivat professori Sirkka KeinänenKiukaanniemi (Oulun yliopisto), professori Susanne Reventlow (Kööpenhaminan yliopisto) ja professori Olli-Pekka Ryynänen (Itä-Suomen yliopisto).
Asiantuntijoiden yhteislausunto annettiin tiedoksi hakijoille 19.2.2015.
Tiedekunnan johtokunta esitti 27.5.2015 rehtorille, valmisteluryhmän
­ehdotuksen mukaisesti, että yleislääketieteen professorin tehtävään otetaan
LT, ­dosentti, erikoislääkäri Päivi Korhonen 1.9.2015 alkaen toistaiseksi.
Turun yliopiston rehtori päätti 18.6.2015, että yleislääketieteen professorin
tehtävään otetaan LT, dosentti, erikoislääkäri Päivi Korhonen 1.9.2015 lukien
toistaiseksi.
Professori Korhonen on antanut elämänvaiheistaan ja toiminnastaan seuraavat tiedot:
Korhonen, Päivi Elina. Syntynyt 3.10.1965 Harjavallassa. Vanhemmat
pankkivirkailija Marja Korhonen (o.s. Penttala) ja nosturinkuljettaja Eero
Korhonen. Puoliso DI Jari Prehti, s. 1965.
Koulutus ja tutkinnot
Ylioppilastutkinto 1984 Harjavallan lukio
Lääketieteen lisensiaatti 1991 Tampereen yliopisto
Sisätautien erikoislääkäri 1998 Tampereen yliopisto
Yleislääketieteen erikoislääkäri 2011 Turun yliopisto
Diabeteksen hoidon erityispätevyys 2007
Lääkärikouluttajan erityispätevyys 2014
Lääketieteen tohtori 2009 Turun yliopisto
Yleislääketieteen dosentti 2013 Turun yliopisto
Työura
Terveyskeskuslääkäri 1991–1992 Vammalan terveyskeskus
Erikoistuva lääkäri 1992–1997 Seinäjoen keskussairaala, 1997–1998 Tampereen yliopistollinen keskussairaala
Sisätautien erikoislääkäri 1998–2002 Rauman aluesairaala, 2002–2004 Satakunnan keskussairaala.
Sisätautien ja yleislääketieteen erikoislääkäri 2004–2015 Keski-Satakunnan
terveydenhuollon kuntayhtymä
Yleislääketieteen kliininen opettaja/erityisasiantuntija 2010–2011 Turun
yliopisto, Porin yksikkö
ma yleislääketieteen professori 2013–2015 Turun yliopisto, Porin yksikkö
Tutkimustoiminta
Pääosin epidemiologista tutkimusta valtimotautien klassisista ja psykososiaalisista riskitekijöistä ja valtimotautien ennaltaehkäisystä. Runsaat 50
julkaisua, joista alkuperäistutkimuksia 35. Ohjauksessa valmistunut kaksi
väitöskirjatyötä, viisi on tekeillä.
Luottamustoimet
Suomen Verenpaineyhdistyksen hallituksen jäsen 2013, puheenjohtaja
2015–
Satakunnan Sydänpiiri, hallituksen puheenjohtaja 2015–
Satakunnan Sydänpiirin lääketieteellisen asiantuntijajaoksen jäsen 2007,
puheenjohtaja 2014–
Satakunnan lääke- ja hoitotieteen tiedeyhteisön hallituksen jäsen 2011–
Suomen Kulttuurirahaston Satakunnan rahaston hoitokunnan jäsen
2012–2015
Kohonneen verenpaineen Käypä hoito –työryhmän jäsen 2013–2014
Palkinnot ja huomionosoitukset
Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon kehittämisohjelman (DEHKO) palkinto 2009
Suomen Sydänliiton kunniamaininta v. 2008 sydänterveyden edistämistyöstä