Safirs International

Comments

Transcription

Safirs International
Bordtennisklubben Safir hälsar alla välkomna till
Safirs Internationella den 26-28 februari 2016.
Arrangör:
Spelplats:
BTK Safir
Tulpangatan 47
703 53 Örebro
E-mail: [email protected]
Web: www.btksafir.com
Idrottshuset, Örebro
Eyragatan 1
702 25 Örebro
Tel: 019 / 12 26 23 (BTK Safirs kansli)
Anmälningsavgift*
Klasser/Anmälningsavgifter
Dag
Prel. Start
Prel. Final
Ordinare pris Rabatterat pris
Seniorer - Pool
Herrar Elit– Nittaku cup
Damer Elit – Nittaku cup
Fredag
Fredag
09.00
09.00
21.00
21.00
52 Euro
52 Euro
41 Euro
41 Euro
Seniorer - Cup
Herrar Klass I
Damer Klass I
Lördag
Lördag
14.45
15.35
20.40
20.40
25 Euro
25 Euro
14 Euro
14 Euro
Juniorer - Cup
Herrar Juniorer 20 – Yasaka GP
Damer Juniorer 20 – Yasaka GP
Herrar Juniorer 17 – Yasaka GP
Damer Juniorer 17 – Yasaka GP
Lördag
Lördag
Söndag
Söndag
09.00
10.00
09.00
09.00
16.25
16.55
17.20
17.20
25 Euro
25 Euro
25 Euro
25 Euro
14 Euro
14 Euro
14 Euro
14 Euro
Ungdom Cup
Pojkar 15
Pojkar 14
Pojkar 13
Flickor 15
Flickor 14
Flickor 13
Lördag
Lördag
Söndag
Lördag
Lördag
Söndag
11.15
14.20
09.25
11.15
13.55
10.15
20.10
19.40
17.20
18.10
18.10
17.20
22 Euro
22 Euro
22 Euro
22 Euro
22 Euro
22 Euro
11 Euro
11 Euro
11 Euro
11 Euro
11 Euro
11 Euro
* Det rabatterade priset gäller för samtliga spelare som bokar något av våra hotellalternativ
1-2. Se längre ner för mer info. Övriga betalar ordinarie pris. För svenska föreningar sker
omräkning från Euro till SEK efter gällande valutakurs. Fakturering kommer att ske i SEK.
Page | 1
Startbegränsningar:
Spelare äger rätt att deltaga i högst två klasser på lördagen.
Följande begränsningar för klasser som ej får kombineras
Deltagare i ITTF Minikadetter får ej ställa upp i HJ/DJ 17.
Deltagare i ITTF Kadetter får ej ställa upp i P/F 14 eller H/D klass 1.
Deltagare i P/F 15 får ej ställa upp i H/D Klass 1.
Deltagare i P/F 14 får ej ställa upp i H/D Klass 1.
Damer får ej deltaga i Herrklass.
I elitklasserna är deltagarantalet begränsat till 250 spelare sammanlagt.
Spelare anmälda av landsförbund eller liknande har förtur. Därefter uttages
anmälda spelare efter SBTF:s dataranking vid anmälningstidens utgång.
Damer och Herrar behandlas separat.
Arrangören har rätt att göra undantag från ovanstående regler.
Sanktion:
Safirs Internationella 2016 är sanktionerad som A-tävling och beräknas
genomföras på 29-33 Yasakabord, samtliga med blå spelyta och hagar om
minst 10X5 meter runt varje bord.
Fasta tider och bordsnummer kommer att vara utsatta i tävlingsprogrammet.
Bollmärke Nittaku SHA 40+ XXX Plastic vit.
Alla matcher spelas i bäst av 5 set.
Svenska Bordtennisförbundets tävlingsreglemente och bestämmelser gäller.
Tävlingen genomförs med hjälp av TT-Coordinator
Spelform Elit:
De 16 högst seedade herrspelarna och 8 högst seedade damspelarna står över
första omgången. Övriga spelare indelas tävlingsdagen i grupper om fyra eller tre
spelare per pool, se undantag nedan.
Ettan och tvåan från varje pool går vidare till slutspel tillsammans med de spelare
som stod över. Spelarna från poolspelet lottas in i slutspelet tillsammans med de
seedade enligt gällande lottningsregler
Arrangören äger rätt att i slutspelet lotta in sex s.k. Wild Cards. Arrangören
äger även rätt att låta spelare stå över inledande slutspelsomgångar. Alla
matcher i Elitklasserna spelas i bäst av 5 set.
För att undvika onödig väntetid när borden inte räcker till för att starta samtliga
pooler samtidigt kommer lottning i två grupper att ske om anmälda spelare i
herrarnas elitklass överstiger det antal som går att genomföra under en
omgång. Lottningen sker i samband med övrig lottning och kommer att framgå
i programmet. Antalet spelare som lottas in i grupp A avgörs av tillgången på
bord vilket är beroende på antalet spelare i damernas elitklass.
Regler för lottning i olika grupper:
Rangordning av spelarna sker så att antalet täcker det totala behovet av
poolettor. Till grupp A lottas en pooletta och tre övriga spelare för varje pool.
Grupp A beräknas starta kl 09.00.
Slutgiltig lottning inom gruppen inför poolspelet sker i vanlig ordning efter
anmälan om närvaro.
Indelningen i grupper påverkar ej slutspelslottningen.
Page | 2
Prispengar: Den totala prissumman i Safirs Internationella 2016 är Euro € 13060 uppdelat på
följande sätt:
Herrar Elit
1.
€ 3000
2.
€ 1500
3-4.
€ 700
5-8.
€ 300
--------€ 7100
Damer Elit
1.
€ 1500
2.
€ 700
3-4.
€ 350
5-8
€ 150
--------€ 3500
Herrar klass 1
1.
€ 160
2.
€ 80
3-4.
€ 50
5-8.
€ 20
--------€ 420
Damer klass 1
1.
€ 160
2.
€ 80
3-4.
€ 50
5-8.
€ 20
--------€ 420
Herrar Juniorer 20
1.
€ 200
2.
€ 100
3-4. € 50
5-8. € 20
--------€ 480
Damer Juniorer 20
1.
€ 200
2.
€ 100
3-4.
€ 50
5-8.
€ 20
--------€ 480
Herrar Juniorer 17
1.
€ 120
2.
€ 70
3-4.
€ 40
5-8.
€ 15
--------€ 330
Damer Juniorer 17
1.
€ 120
2.
€ 70
3-4.
€ 40
5-8.
€ 15
--------€ 330
I övriga klasser som vanligt ett påkostat prisbord.
Boende:
Alternativ 1–Clarion Hotell/Behrn Hotell (Helpension) – 700 meter från hallen
Euro € 104 – per person och dag i delat rum (dubbel- eller trippelrum)
Euro € 136 - per person och dag i enkelrum
Inkluderar:
- Boende med frukost på hotellet, lunch i spelhallen och middag
på hotellet.
- Förtur ges till förbund som deltar i ITTF klasser.
Alternativ 2–Best Western City Hotell (Helpension) – 500 meter från hallen
Euro € 80 - per person och dag i fyrbäddsrum (begränsat antal)
Euro € 85 - per person och dag i trippelrum (begränsat antal)
Euro € 90 - per person och dag i dubbelrum
Euro € 110 - per person och dag i enkelrum
Inkluderar:
- Boende med frukost på hotellet, lunch i spelhallen och middag
på Clarion Hotell.
Alternativ 3
Vi vill inte boka något av ovanstående utan betalar ordinarie anmälningsavgifter
istället
Extra
information
boende:
- Inga anmälningsavgifter är inkluderade I boendet. För de som bokar något av
alternativen 1-2 så gäller det rabatterade priset för annmälningsavgiften.För övriga
gäller ordinarie pris. Bokning måste ske genom BTK Safir på bifogad blankett för
att det rabatterade priset på anmälningsavgiften ska gälla.
- Vi reseverar oss mot att det hotel ni önskar boka kan vara fullbokat och att ni
därmed kan bli hänvisade till ett annat hotell.
- Rummen måste checkas ut senast klockan 12.00 på avresedagen, om inte så
debiteras en extra natt.
- För svenska föreningar sker omräkning från Euro till SEK efter gällande
valutakurs. All fakturering till svenska föreningar sker i SEK.
Page | 3
Anmälan:
Spelarens födelsedata skall anges i anmälan.
Alla spelare skall inneha giltig licens.
Anmäl spelarna i rangordning. Datalottning tillämpas vilket innebär att spelare
från samma distrikt så långt som möjligt ej skall behöva mötas i första
matchen. Uppgiv därför i anmälan föreningens distriktstillhörighet.
I första hand registreras spelare med rätt att deltaga i elitklasserna.
I andra hand spelare anmälda av landsförbund eller liknande samt spelare på
SBTF:s Sverigeranking plats 1-20.
I tredje hand används SBTF:s ungdomsranking från vilken spelarna registreras i
platsordning.
Poäng vid anmälningstidens utgång räknas.
Arrangören har rätt att tillsammans med SBTF:s landslagsledning göra undantag
från ovanstående regler.
Om det efter ovanstående regler matchantalet inte är fullt, enligt sanktion,
registreras därefter spelare i den ordning de anmält sig till tävlingen.
Anmälan SKA göras på den av Safir upprättade originalblanketten och skall vara
oss tillhanda senast den 25 januari 2016. Anmälan skickas till:
Alternativ 1:
BTK Safir, Tulpangatan 47, 703 53 Örebro.
Alternativ 2:
E-post till [email protected] Anmälningsformuläret är gjort i
Excel-format.
Följ instruktionerna i formuläret och skicka sedan in till
ovanstående adress.
OBS! Registrering av anmälda spelare sker endast då
originalblankett skickas in.
Seedning:
Upprättas av tävlingsorganisationen med hjälp av gällande rankingar.
ITTF
Arr.:
”ITTF Junior Circuit” spelas onsdag-torsdag och är endast öppen för
landsförbund.
”ITTF-Cadets” spelas lördag-söndag och är endast öppen för landsförbund.
”ITTF-Minicadets” spelas lördag-söndag och är öppen för för landsförbund.
Lottning:
Lottning sker vid Tulpangatan 47 Örebro den 29 januari 2016 med start klockan
09.00. Lottningen publiceras under första halvan av februari 2016 på BTK Safirs
hemsida www.btksafir.com
Upplysningar: Lars Elwin
Telefon
019 -25 73 16 (bostad)
070 – 536 72 05 (mobil)
Page | 4