programblad februari - mars

Comments

Transcription

programblad februari - mars
Seminarium om Syriens flyktingar
& Styrsö asylboende
Gunilla Ikponmwosa, Karl Bringevik &
Jennifer Krapp
Förmiddagskaffe
19:00
Konsert och insamling i Styrsö
missionskyrka
Gunilla Ikponmwosa, Equmeniakyrkan
Många musiker från södra skärgården
Servering
Kontakt
Donsö Missionsförsamling
Spjällevägen 21
430 82 Donsö
Tel: 031-971761
Email: [email protected]
Pastor & Föreståndare
Lisa Kristensson
Kyrkans växel: 031-971761
Mobil: 073-9930833
Email: [email protected]
Ungdomspastor
AnnaCarin Abrahamsson
Kyrkans växel: 031-971761
Mobil: 070-3312485
Email: [email protected]
Ungdomsledare
Febr
Ida Jansson
Kyrkans växel: 031-971761
Mobil: 076-1872008
Email: [email protected]
7 söndag
11:00
Gudstjänst, nattvard
Predikan: Lisa Kristensson
Sång: Stefan Jernsand med The Chapel
16:00
Lovsångsgudstjänst Stefan Jernsand m.fl.
10 onsdag
18:30
Församlingsmöte
14 söndag
11:00
Gudstjänst
Predikan: Per Marklund
Sång & musik
Servering & “frågestund”
21 söndag
11:00
Gudstjänst
Predikan: AnnaCarin Abrahamsson
Sång & musik
28 söndag
11:00
Familjegudstjänst
Predikan: Lisa Kristensson
Sång: Minikör
Mingelfika
Donsö Missionskyrka
6 lördag
10:00
Program Feb - Mars 2016
Februari
Övrig info
Mars
Huskyrkan:
6 söndag
11:00
Gudstjänst, nattvard
Predikan: Lisa Kristensson
Sång: Lovsångsteam
16:00
Lovsångsgudstjänst
12 lördag
15:00
Vårbazar
Andakt: Ida Jansson m.fl.
13 söndag
11:00
Gudstjänst
Predikan: Josué Leones
från THS
Sång & musik
19 lördag
15:00
Församlingens årsmöte
Servering
20 söndag
11:00
Gudstjänst
Predikan: Lisa Kristensson
Sång: Påskkör
24 torsdag
20:00
Getsemanestund med
Birger Möller
25 fredag
11:00
Långfredagsgudstjänst, nattvard
Predikan: AnnaCarin Abrahamsson
Sång & musik
27 söndag
11:00
Påskgudstjänst
Predikan: Torbjörn Malengård
Sång & musik
Donsö Missionsförsamling inbjuder till “Huskyrkor” som
är enklare samlingar i olika hem där samtalet, bibelordet
och bönen är i centrum.
Du är välkommen att komma till den huskyrka som passar dig, huskyrkorna är öppna för alla som vill komma
och ingen anmälan behövs.
Huskyrkan hos Michael och Lisa Kristensson samlas på
tisdagar kl 18.00
23 feb samt 8 & 22 mars
Huskyrkan hos Björnåke och Solveig Hulth samlas onsdagar kl 19.30
24 feb samt 9 & 23 mars
Huskyrkan hos Yvonne och Kenth Möller samlas torsdagar kl 19.30
25 feb samt 10 & 23 mars
Onsdagsbön i missionskyrkan kl 19:00
Mars
2 mars, 16 mars samt 30 mars
Bön i blå rummet
Tisdag 07:00
Lördag 16:00
BÖN i missionskyrkan
Söndag 19:00
Symöte i
festvåningen
Tisdag 14:00–16:00

Similar documents