Sånnastigen - Kristianstads Vattenrike

Comments

Transcription

Sånnastigen - Kristianstads Vattenrike
Foto: Patrik olofsson/N
Sånnastigen
Vandra i Vattenriket
Golfspel bland blåeld på Sånnarna.
spin
na
rra
P ig
ga
g
e
Rob
en
rts v
äg
P
Pråmdragaregatan
Stormgata
Vårdcentral
Aulingatan
nnaKöpma
Kyrka
Hagag
gata
Björkman
s
Ga
t an
s
Andrea
rde Ceer gs d
b rän
g
Yn
gs
jöv
äg
en
st
Vä
atan
Hå
ka
ns
v
en
väg
ärs
nb
rris
Ha
en
väg
eM
nn
Ma
jö
gs
Yn
erig
Färg
Tra
ik
Mölleholmen
n
ge
vä
ä
Åv
en
stig
Boendestöd
n
Sjögatan
Er
äge
Ripav
gr
n
ge
n
svä
ge
gå
s ti
jun
ng
L
L ju
d
rän
eg
jlik
ne
nd
Sa
gen
tvä
Everts väg
Gruppboende
Åhaga
n
ge
vä
Ni t
Vången
a
e
jlik
ne
nd
Sa
e
Äsp
rev
ga
yg
b
t
Bå
Förs.
t
hem Torge
Biskopsg
Tobakslyckan
Companieg
an
gat
tan
nd
egr ä
Fisk
kare
lma
Pär vägen
v
pärle
Glas
en
tstig
Ab bo
ga
n
egata
Möll
ll e
Mö
Utemuseum Sånnarna med information om kulturhistoria, växter
och djur. Informationsskärmarna finns på plats april-september.
Kring utemuseet betar nötboskap. Håll därför hunden kopplad!
Tavlans placering / You are here!
stigen
Nunne
ägen
Tippv
Sånnastigen / The Sånnastigen Trail
P Parkering / Parking
ge n
teckenförklaring / legend
n
a ta
lasg
Nik
Möllebackshemmet
Påls
kig
Museum
d
rän
Åg
lsvä
Mårten Gås
förskola
ns s tig
Jörge
väg
ns
Sankt
igen
Munk st
a
Spet
Sankt Jörge
Kro-
Åbogatan
TRANSVAL
Pa
rgs-
1000 m
Västerg
Ströbe
500
Kapell
gatan
Stolpe
Kyrkogård
Åke Må
grä
Smedsträdet
g
Dragare
gatan
Missions
Kristianstads golfbana
n
Sandvaktarens
förskola
n
wsgata
Rönno
en
n
egata
sban
Gärd
klo
Blå
Foto: Patrik olofsson/N
Åhus
montessori
n
gsgata
Järnvä
Västra Rönnowskolan
atan
Sandnejlika.
Sånnaskolan
röv
äg
vesg
Per Tu
Claus
Denne
s gata
Yngsjö
vägen
Ka
v
tan
Dammga
Norregata
ÅHUS
en
n
ksgata
Kimrö
Sandvaktaregatan
Kavrövägen
väg
Sånna
tan
Vallga
Sånna
förskola
reg
vakta
Sand
Tennishall
Sånnahallen
Sporthall
Bowling
Hamnlede
Stolpegatan
n
n
väge
Flötö
Folktandvård
v
cke
oria
Cik
n
ge
vä
Kristianstads Golfklubb i Åhus och Vattenriket arbetar tillsammans för att bevara och utveckla den värde­
www.vattenriket.kristianstad.se
fulla naturen kring Åhus golfbanor. Sånnastigen är till för att göra golfbanan mer tillgänglig för allmänheten.
Projektet delfinansieras av STERF – Scandinavian Turfgrass and Environment Research foundation.
g
Foto: Patrik olofsson/N
Stuv a
regata
n
väg
e
Taxi
Lägatan
Spetsgatan
Flötö
Fyrens
förskola
Fäd
Foto: Patrik olofsson/N
station
S
Fältpiplärka.
Sandvaktaregatan
gatan
ktare
Fyrva
Sopomlastnings-
dsvägen
Kristiansta
gen
vä
Orm
Hedblomster.
gatan
övä
Vattenverk
Tullvakta
re
Flöt
gen
anvä
Nord
Ho
rna
väg
n
en
tan
Brandstn
www.vattenriket.kristianstad.se
No
ergaVanneb
Båtförarega
0
Bjö
rn
r
gag
Pig
Foto: Patrik olofsson/N
väg
vägen
egr
Lärk
v
Barr
Kryssarev
ägen
vägen
Fregattv
ägen
gr
Ene
vägen
Kutter-
vägen
Skonert-
Slup-
r
Trä
sko
vä
ge
n
Mas
t-
as -
ägen
Gale
Jagare-
gen
vsv
ä
eho
vägen
vägen
Ideg
n
vä ge
v
pps
ske
Tallv
Fur
Gran
Brigantin-
g
Töre
n
derväge
n
Lanternan
Kajakväg
en
Welcome to Sånnarna
Enjoy the broad, open landscape
of Sånnarna, where sheep’s sorrel,
viper’s bugloss and dwarf everlast
paint bright patches of red, blue and yellow
in the dry vegetation. Sånnarna is an old
Swedish word that means “the sands”. Since
the Bronze Age the land here has been managed in a continuous cycle of cultivation,
grazing and fallow.
The lime-rich sand gives the soil a distinctive character and provides ideal conditions
for unusual species such as sand pink and
the dung beetle, Copris lunaris, to flourish.
The tawny pipit is a characteristic bird, and
wild bees collect pollen from hawk’s beard
and breckland thyme in the light sandy soils
exposed to the sun.
The Sånnastigen Trail is part of the multifunctional golf course at Sånnarna, where
activities such as golfing and walking co-exist
in harmony with nature conservation.
OMRÅDET
n
Bark
Linnérundan
e
gväg
Kog
vägen
Upplev Sånnarnas öppna och
vidsträckta landskap. Här
målar bergsyra, blåeld och
hedblomster röda, blå och gula fält i
den torra växtligheten. Sånnarna är ett
gammalt ord för ”sandarna”. Sedan
bronsåldern har markerna omväxlande
använts till åker, betesmark och träda.
Den kalkrika sanden ger marken en
särskild karaktär. Här trivs ovanliga arter såsom sandnejlika och månhornsbagge. Fältpiplärkan är karaktärsfågel
och i de lätta solexponerade sandmarkerna samlar vildbin pollen från fibblor
och backtimjan.
Sånnastigen är en del i den multifunktionella golfbanan vid Sånnarna. Här
ryms såväl golfspel som promenader
och naturvård.
VATTENTORNS vägen
gen
Välkommen till Sånnarna
vägen
Månhornsbagge.
Vandra i Vattenriket
Walking in the sandy grasslands of Kristianstads Vattenrike – The Sånnastigen Trail

Similar documents