kirkebladet - Hørning, Blegind og Adslev Kirker

Comments

Transcription

kirkebladet - Hørning, Blegind og Adslev Kirker
nr. 1
kirkebladet
hørning
blegind
adslev
hoerningkirke.dk
a d s l e v k i r k e.dk
b l e g i n d k i r k e . dk
marts · april · maj · 2016
kirkebladet nr. 1 2016
Klummen
Alt kan blive nyt, godt
og ubrugt
Jette Marie Bundgaard-Nielsen
I et virke som præst handler det hele tiden
om at overveje, hvordan vi kan formulere os
om den verden, vi ikke kan se findes, for at
den skal findes. Det bliver særlig aktuelt her
til foråret, hvor både påsken og konfirmationerne står for døren. Hele året har vi forsøgt
at åbne konfirmanderne for den dimension i
livet, de ikke kan se findes, men alligevel er
noget af det mest virkelige, der findes.
Ofte taler den dimension mere til hjertet
end til forstanden. Derfor digter vi om den.
Kan vi synge til, så går det endnu bedre
med at fornemme, at Guds rige er en del
af vores virkelighed – ikke kun til påske.
Guds rige er ikke noget, vi selv kan
komme rendende med. Det er heller ikke
noget, vi kan stikke af med og holde for
os selv. Det bliver væk i samme øjeblik vi
forsøger. Guds virkelighed hentes hjem i
et mellemværende med noget andet end
os selv - sådan som det netop beskrives af
salmedigteren Jacob Knudsen, når han skriver om morgengryet, der sætter sig igennem, før vi når at tænke - som når vi halvt i
søvne registrerer, at fuglene synger, lige før
vi vågner. Det er et sted uden for vores bekymringer, hvor alt er nyt, godt og ubrugt.
I de små guddommelige mellemrum kan vi
opleve den nåde det er ikke at være fortabt
i vores eget, men i stedet føle os som en del
af noget større.
2
kontakt
Provst (kbf) Jette Marie Bundgaard-Nielsen
Hybenvænget 2, tlf. 86 92 10 02, [email protected]
Sognepræst Jacob Køhn Andersen
tlf. 61 20 66 65, [email protected]
Sognepræst Lise Palstrøm,
Låsbyvej 123, Veng, 8660 Skanderborg,
tlf. 86 94 37 33, mobil 24 95 33 37, [email protected]
Sognepræst Christina Kleis Nielsen,
tlf. 20 18 13 26, [email protected]
Kordegn Lene Jessen, sognegården
Nørre Allé 4, 8362 Hørning
tlf. 86 92 24 23, man.-fre. kl. 9.00-13.00
torsdag også kl. 16.00-18.00
[email protected]
Kirkelige handlinger bestilles hos kordegnen
Hørning Sogn :
Kirketjener Dorte Skov, tlf. 61 22 26 36
Organist Stig Torndyb Reipurth, tlf. 60 60 94 59
Graver Jan Nielsen, tlf. 23 37 50 02 / 30 43 50 04
[email protected]
Blegind Sogn :
Organist Pia Bech Pedersen, tlf. 31 14 14 03
Graver Dorthe Baastrup,
tlf. 23 37 50 02 / 30 43 50 04
Adslev Sogn :
Organist Pia Bech Pedersen, tlf. 31 14 14 03
Graver Signe Møller Ingversen, tlf. 21 27 90 21
Kontaktoplysning på menighedsrådene :
www.hoerningkirke.dk
www.adslevkirke.dk
www.blegindkirke.dk
Besøgstjenesten :
Margit Lauridsen, tlf. 86 92 16 16
Karen Inger Rasmussen, tlf. 86 57 17 27
Jonna Hjortnæs, tlf. 86 92 13 40
Ældre hjælper Ældre :
Fredag kl. 10.00-12.00, tlf. 23 29 02 69
Lokal red. Jette Marie Bundgaard-Nielsen
og Jacob Køhn Andersen
Deadline Levering af materiale, 12. april
kirkebladet nr. 1 2016
Sogneudflugt
Torsdag den 2. juni kl. 15.30 - 21.30
Sogneudflugten går i år til hospitalskirken
på psykiatrisk hospital, Museum Ovartaci og
den smukke hospitalshave og –kirkegård i
Risskov.
Vi besøger tillige Skelager kirke og – hvis
vejret tillader det – en aftentur i Botanisk
Have. Hospitalpræst Anna Bojsen-Møller
fortæller om kirken og omgivelserne. Sognepræst i Skelager Karin Friis Plum fortæller
om kirkens arkitektur med inspiration i vores
historie og om den moderne kunstneriske
udsmykning af Arne Haugen Sørensen.
Undervejs vil der være sandwich, drikkevarer
samt forfriskninger.
Kirkestafet 2016
I 2015 gik starten til kirkestafetten rundt i Skanderborg provsti. 9 kirker inviterede indenfor sidste år. Et
tilløbsstykke med over 1000
deltagere.
OVERSIGTSKORT
Her finder du kirkerne der er
med i stafetten i 2016
ONSDAGE KL 19.00 - 20.00
inviteres til en hyggelig stund
i Skanderborg Provstis kirker
med fortælling om de enkelte
kirker. Som afslutning er der
en lille forfriskning i våbenhuset.
I 2015 besøgte kirkestafetten ni af
provstiets kirker. Provstiets sidste
ni kirker indbyder til samme
arrangement i deres kirker i 2017.
Kontaktperson:
Benedicte Baggensgaard, sognepræst i
Ousted, Tåning og Hylke Kirker,
Mail: [email protected]
Igen i år byder 9 kirker
rundt i provstiet velkommen til fortælling om de
smukke kirker.
Udgivet af :
Præster og menighedsråd i
Skanderborg Provsti
Layout: www.sandahls.net. Tryk: Toptryk.
INVITATION
fra præster og
menighedsråd
i Skanderborg
Provsti til en
aften med
fortælling om
provstiets kirker
April 2015
Efter fortælling og rundvisning i kirke og på kirkegård byder
menighedsrådene på en lille forfriskning. Arrangementerne er gratis og alle er velkomne.
Pris 100 kr. Max antal deltagere 50 personer.
Tilmelding senest 26. maj, tlf. 86 92 24 23 eller
[email protected]
Følgende kirker kan ses i 2016 onsdage kl. 19.00:
25. maj Blegind kirke
Blegindvej 77, 8362 Hørning.
1. juni Låsby kirke
Thor Langes Vej 4, 8670 Låsby.
8. juni Ry kirke
Skanderborgvej 51, 8680 Ry.
15. juni Storring kirke
Lilleringvej 4, Storring, 8464 Galten.
22. juni Sjelle kirke
Præstegaardsvej 3A, Sjelle, 8464 Galten.
29. juni Tåning kirke
Nedergårdsvej 2, 8660 Skanderborg.
3. august Veng kirke
Låsbyvej 80D, 8660 Skanderborg.
10. august Stilling kirke
Stilling Kirkevej 7, 8660 Skanderborg.
17. august Skovby kirk
Ringvejen 10, 8464 Galten
3
kirkebladet nr. 1 2016
marts
Onsdag den 2. marts kl. 14.00
Samværsgruppe i Hørning sognegård
Søndag den 13. marts kl. 10.30
Sogneindsamling fra Hørning sognegård
Torsdag den 3. marts kl. 17.30
Familiegudstjeneste i Hørning kirke
Onsdag den 16. marts kl. 14.30
Strik til nødhjælp i Hørning sognegård
Søndag den 6. marts kl. 11.00
Fastegudtjeneste i Adslev kirke
Aksel Nielsen, cello, medvirker
Fredag den 25. marts kl. 16.00
Musikgudstjeneste i Hørning kirke
Kirkens kor medvirker
Onsdag den 9. marts kl. 19.00
Ungdomsgudstjeneste i Hørning kirke
Lørdag den 26. marts kl. 23.30
Midnatsgudtjeneste i Adslev kirke
Julie Bech Spillemose, sang, medvirker
Torsdag den 10. marts kl. 17.30
Familiegudstjeneste i Hørning kirke
Torsdag den 10. marts kl. 19.30
Bibelmaraton i Hørning sognegård
Påske
I vore tre kirker gør vi
meget ud af at markere
det særlige præg ved de enkelte højtidsdage i påsken.
Skærtorsdag markerer vi i Hørning kirke med efterfølgende
tapas i tårnrummet for at betone betydningen af det at spise
sammen, som det skete, da Jesus indstiftede
nadveren ved at dele brød og vin rundt. Lang-
Søndag den 27. marts kl. 11.00
Påskedag i Hørning kirke
Jacob Bønløkke, violin, medvirker
fredags-stemningen udtrykkes
gennem musik og læsninger i
Hørning kirke, mens vi påskenat rykker til Adslev kirke, hvor
vi først markere den sørgmodige begravelsesstemning med
mørke, levende lys og dæmpet
musik, mens vi efter midnat
dækker alterbordet, tænder lyset og synger påskesalmer om
den glædelige opstandelse. Påskedag er ligeledes en festdag i
Hørning kirke med musik og kor. Vi slutter
festlighederne af 2. påskedag i Blegind kirke. Ungdoms­gudstjeneste
Onsdag den 9. marts kl. 19.00 i Hørning kirke
Ved ungdomsgudstjenesten deltager årets
konfirmander og deres forældre. Den danske Salmeduo, kirkens kor og konfirmandkor
4
medvirker med musik
og sang. Kirkerummet er udsmykket med
ikoner lavet af konfirmanderne.
kirkebladet nr. 1 2016
april
Onsdag den 6. april kl. 14.00
Samværsgruppe i Hørning sognegård
Onsdag den 6. april kl. 19.30
Bibelmaraton i Hørning sognegård
Søndag den 10. april kl. 12.30
Fernisering og koncert i Hørning sognegård
Onsdag den 13. april kl. 17.00
Gud og pasta i Hørning kirke og sognegård
Onsdag den 20. april kl. 14.30
Strik til nødhjælp i Hørning sognegård
Gud og pasta
Onsdag den 13. april kl. 17.00 i
Hørning kirke
Kort gudstjeneste målrettet børn i børnehavealderen. Efterfølgende fællesspisning i
sognegården.
Pris 20 kr. for voksne og gratis for børn.
Tilmelding senest 8. marts, tlf. 86 92 24 23
eller [email protected]
Sogneindsamling
2016
Del din søndag med verdens fattigste kvinder, søndag den 13. marts
kl. 10.30 fra Hørning sognegård
Folkekirkens nødhjælp sætter i 2016 særligt
fokus på verdens fattigste kvinder. I Hørning
kirke starter vi med gudstjeneste kl. 9.30. Efterfølgende er der indsamling.
Har du lyst til at deltage som indsamler kan du
tilmelde dig (eller blot møde op kl. 10.30 i sognegården) : Lene Jessen, [email protected] eller tlf. 86 92 24 23.
I 2015 blev der i Hørning, Blegind og Adslev
sogne indsamlet kr. 8.992,50.
På forhånd tak for ethvert bidrag og hjælp.
Fernisering
og koncert
Søndag den 10. april kl. 12.30 i
Hørning sognegård
Lone Skavhug Thorberg udstiller malerier.
Kirkens kor og violinist Jakob Bønløkke og
organist Stig Torndyb optræder under ferniseringen. Der vil blive spillet musik af Mozart og Heise. Fri entré.
Udstillingen kan ses i april og maj, dagligt
kl. 9 - 13 samt torsdag kl. 16 - 18.
5
kirkebladet nr. 1 2016
maj
Søndag den 1. maj kl. 11.00
Skovens dag i Adslev
Onsdag den 4. maj kl. 14.00
Samværsgruppe i Hørning sognegård
Onsdag den 11. maj kl. 19.30
Bibelmaraton i Hørning sognegård
Sangcafé
Torsdag den 19. maj kl. 15.15 på
Præstehaven
Kormusik og fællessang med Hørning kirkes
kor. Sangcafé finder sted umiddelbart efter
Præstehavegudstjenesten kl. 14.30 - i forbindelse med kaffen.
Fredag den 13. maj kl. 9.00
Babysalmesang, nyt hold, i Hørning kirke
Aftensang
Onsdag den 18. maj kl. 14.30
Strik til nødhjælp i Hørning sognegård
Torsdag den 26. maj kl. 19.00 i
Hørning kirke
Torsdag den 19. maj kl. 15.15
Sangcafé på Præstehaven
Fællessang og kormusik med Hørning kirkes
kor. I anledning af den forestående fejring af
reformationsjubilæet i 2017, vil vi som fællessange synge nogle af de salmer Luther har
skrevet. Alle inviteres til at synge med og
lytte ved denne aftensang.
Onsdag den 25. maj kl. 19.00
Kirkestafet i Blegind kirke (se side 3)
Torsdag den 26. maj kl. 19.00
Aftensang i Hørning kirke
Søndag den 29. maj kl. 11.00
Kirkevandring fra Hørning kirke
Kirkevandring
Søndag den 29. maj kl. 11.00
Jubilæum – 10. år i træk !
Den årlige kirkevandring starter i år med
gudstjeneste fra Hørning kirke. Turen går
til Bering, Kolt og Ormslev kirker, ca. 7 km.
Skovens dag
Søndag den 1. maj kl. 11.00 i Adslev
Undervejs på turen serveres sandwich og forfriskninger. Pris 40 kr.
Er vejret forårslunt afholdes gudstjenesten i
skovkirken for enden af Adslev Skovvej, tæt
ved Bjørnebo ellers i Adslev kirke. Kim Hansen, trompet, medvirker. Efter gudstjenesten
er der tur i den gamle præstegårdsskov.
Tilmelding seneste 24. maj til hoerning.
[email protected] eller tlf. 86 92 24 23.
Adslev Menighedsråd er vært ved en let frokost i det grønne.
6
kirkebladet nr. 1 2016
Ombygning af Rytterskolen
Rytterskolen er en smuk og bevaringsværdig
rokokobygning fra 1700-tallet, som indgår i
den lange række af tidligere skolebygninger,
der blev bygget landet over under Frederik IV.
Taget er nu så nedslidt, at der skal lægges nyt
tag, og bygningen skal renoveres indvendig
med henblik på en såvel påkrævet som hensigtsmæssig indretning af kontor og graverfaciliteter.
Den eksisterende redskabsbygning, som er
bygget sammen med Rytterskolen, er i en
meget dårlig stand og bliver nedrevet. I stedet opføres en ny og større bygning, fritliggende og med samme tagkonstruktion og tag
som Rytterskolen. Rytterskolen får således
igen sin karakteristiske form, og vi bevarer en
gammel, historisk bygning. Derudover giver
den nye og større redskabsbygning de mest
hensigtsmæssige plads- og arbejdsforhold for
gravet-teamet på såvel kort som længere sigt.
Byggeriet starter den 1. marts 2016 og vil
være færdiggjort den 30. september 2016.
Byggepladsen vil blive indrettet og byggeriet udført til mindst mulig gene for alle, der
kommer og går på kirkegården, men nogen
støj kan ikke undgås. Vi håber på alles forstå-
else herfor. Byggepladsen vil blive renholdt,
og mindst en gang ugentlig foretages oprydning med bortskaffelse af affald.
Det er i den forbindelse vigtigt for os at
kunne oplyse, at alt byggearbejde indstilles
og ligger stille i forbindelse med kirkelige
handlinger, uanset tidspunkt.
På menighedsrådets vegne
Grethe Kring
Kørsel af rustvogn
på kirkegården
I perioden, hvor Rytterskolen er under ombygning, vil rustvogne i forbindelse med bisættelser køre fra kirken og kirkegården forbi
kapel og sognegården.
Kirkegårdskontoret vil i samme periode være
i sognegården, lokale 5.
7
kirkebladet nr. 1 2016
Konfirmander 2016
17. april 2016
Hørning Kirke kl. 9.30
v/Jacob Køhn Andersen
Mathias Sondrup Andersen
Elgårdsmindelunden 29
Alyxzndr Dimanlig
Rosenvænget 114
Emilie Kingsley Emdorf
Elgårdsmindelunden 73
Andrea Caroline Pilgaard Gundelach
Brunhøj 34
Marcus Høeg
Højgårdsvej 67, 1tv.
Mathias Høeg
Højgårdsvej 67, 1tv.
Camilla Jensen
Højgårdsvej 47, 2tv.
Sofie Hougaard Rytter Jensen
Buen 8, Hasselager
Tobias Jespersen
Sørens Toft 7
Christoffer Zilas Haslund Køjner
Møllevænget 50
Tobias Laursen
Højgårdsvej 65, st. th.
Karl Steen Ludvig
Rosenvænget 110
Julie Nyboe
Østergårds Alle 7
Kasper Skåden Pedersen
Sørens Toft 6
Ida Friis Storgaard
Skovhøj 16, 2 th., Hasselager
Ane-Kirstine Uggerhøj-Andersen
Engvej 14, st.
17. april 2016
Hørning kirke kl. 11.30
v/Christina Kleis Nielsen
Frederik Andersen
Peders Toft 37
Signe Karoline Boye Andersen
Spongparken 65
Ester Boelsmand
Trondvad 10
Nikoline Schmidt Bransholm
Østergårds Alle 309
8
Niclas Rix Christiansen
Erantisvænget 22
Sebastian Reifenstein Damsgaard
Brunhøj 114
Sofie Hempleman
Spongparken 49
Mette Louise Jørgensen
Møllevænget 24
Viktor Karup Larsen
Bjertrup Skovvej 7C
Christian Madsen
Elgårdsmindeparken 14
Therese Marie Mikkelsen
Elgårdsmindelunden 25
Simon Ranthe
Toftevej 46, 2th.
Sebastian Krag Svennesen
Trondvad 6
Mark Kousgaard Sørensen
Brunhøj 124
22. april 2016
Veng Kirke kl. 9.30
v/Lise Palstrøm (Jeksendalskolen)
Markus Munk Jensen
Moselunden 14A, Ry
Louise Fredslund Schelde
Trondvad 23
22. april 2016
Hørning kirke kl. 11.30
v/Christina Kleis Nielsen
Sofus Søndergaard Jensen
Eskebækparken 4 ,1 tv.,
Skanderborg
Jakob Moltke-Leth
Kildevej 11
23. april 2016
Hørning kirke kl 11.30
v/Christina Kleis Nielsen
Ida Sikora Aarvig
Vinkelvej 1
Viktor Ormslev Agger
Toftevej 22
Rebecca Kræpping Andersen
Blegindvej 47
Isabella Ayse Leifing Atay
Engvej 2B
Emilie Ellersgaard Basse
Pilevænget 11
Emma Sofie Tosti Bennetzen
Vestergårds Alle 58
Casper Bech Christensen
Adslevvej 19
Amalie Kjersgaard Hansen
Dyrballevej 12
Lucas Aabenhus Hollensberg Hansen
Østergårds Alle 122
Mathias Bøckmann Horup
Pilevænget 8
Tobias Hougård Husum
Skovlundsvej 6
August Rosholm Jacobsen
Egevænget 12
Amalie Heide Lundkvist Jensen
Vestergårds Alle 44
Anders Vrist Mindested Larsen
Risvangen 4
Mathias Schultz Mikkelsen
Vester Alle 2C, st tv.
Annika Holst Møller-Rasmussen
Blegindvej 83
Cecilie Margo Nielsen
Sønder Alle 27
Cecillie Nielsen
Rypevej 14
Kirsten Randel Dige Pedersen
Skovvænget 11
William Nothlev K Pontoppidan
Skovlundsvej 11
Oliver Bjørnbak Skandshus
Lynghøjvej 50, Stilling
Ida Bonde Staack
Rosenvænget 8
Rasmus Bræmer Sørensen
Blegindvej 55
Oliver Rytter Westergaard
Blegindvej 5, st.
Natasja Wilhelmsen
Skovlundsvej 26
kirkebladet nr. 1 2016
24. april 2016
Hørning Kirke kl. 9.30
v/Lise Palstrøm
Cecilie Maria Brix Christensen
Østergårds Alle 203
Anna Harboe Dahlgren
Elgårdsmindeparken 7
Frederik Monrad Lykke Frandsen
Skovlundsvej 15
Viktor Monrad Lykke Frandsen
Skovlundvej 15
Oskar Hougaard Fuglsang
Christiansmindevej 7
Skanderborg
Nicklas Leth Hansen
Lupinvænget 4
Ida Hedegaard
Østergårds Alle 9
Frederik Skov Heilesen
Nørregade 27, 1th., Skanderborg
Nathalie Elkjær Jones
Nymarks Alle 133, Mårslet
Kathrine Jønby
Skovsgårdsvej 35
Simon Skovgård Jørgensen
Tværvej 26
Mads Hamer Jørgensgaard
Lucernevænget 13
Rebecca Kastensand
Nørregårds Alle 11
Caroline Sophie Knudgaard Larsen
Vestergårds Alle 112
Frederik Larsen
Jeksen Dalvej 34
Michelle Norsker Larsen
Skovsgårdsvænget 28
Camilla Koue Mogensen
Vibevej 4
Cecilie Maro Paulsen
Skovsgårdsvænget 5
Carl Nørgaard Steen
Æblehaven 149
Casper Hammer Sørensen
Ahornvænget 4
Mikkel Thomsen
Åbakken 1C
Laura Køhn Thøgersen
Hirsevænget 14
Magnus Beck Tophøj
Lucernevænget 14
Jeppe Brandenborg Vosgerau
Fregerslevvej 7, 2tv.
Hørning kirke 2015
24. april 2016
Blegind Kirke kl. 9.30
v/Jacob Køhn Andersen
Christian Dahl
Blegindvej 77B
Nikolaj Marquardt Jørgensen Degn
Vinkelvej 5
24. april 2016
Hørning Kirke kl. 11.30
v/Jacob Køhn Andersen
Victor Rothhaus Andersen
Rosenvænget 97
Line Baggersgaard
Skovsgårdsvej 59
Jacob Stentoft Broch
Skovsgårdsvænget 8
Emma Balle Brohus
Skovsgårdsvej 53
Cecilie Lund Buus
Engparken 2D
Louise Østergaard Dahlin
Skovsgårdsvej 37
Sophie Olofsson Dolmer
Engparken 2H
Simon Asbjørn Finch
Skovlundsvej 18
Mads Fiszman Frandsen
Søvejen 6
Asbjørn Thode Hougaard
Kærvej 7
Jonas Paasch Juhlin
Rosenhaven 1
Caroline Amalie Kramer Kaae
Vestergårds Alle 19
Anton Christian Kühl
Skovsgårdsvej 3
Sofie Kirkeby Sønderby Larsen
Hørmarken 3
Emil Foss Laursen
Søtoften 8
Louise Viborg Linnemann
Pilevænget 2
Sofie Ravnholt
Skovsgårdsvænget 21
Thea Schrøder Svendsen
Skovsgårdsvej 36
Philip Ulrik Leif
Suulunngauq Taúnajik Jensen
Højgårdsvej 61, 2. tv.
9
kirkebladet nr. 1 2016
For festens skyld !
Vi nærmer os konfirmations-sæsonen. Og gør os klar til alle
artiklerne og indslagene i tv, der handler om at ingen unge
gider konfirmeres. De er ligeglade med kristendommen. Det
er bare for festens skyld. Og så gaverne.
Nu er det ingen skam at glæde sig til at få
gaver. Det er heller ingen skam at glæde sig
til en fest. Og det er i grunden underligt, at
konfirmations-festen absolut skal mistænkeliggøres på den måde. At konfirmanderne skal
sammenlignes med alle de sagesløse børn, der
sidder til bords ved deres egen ét-års fødselsdag. Omgivet af gaver, lagkage og gæster.
Uden at begribe noget af det alt sammen.
I virkeligheden tror jeg vores dages konfirmander forstår temmelig meget af, hvad
der foregår omkring dem. Men samtidig er
de centrum i en sammenhæng, de ikke selv
har opfundet. Det er heller ikke noget, deres
forældre eller bedsteforældre har fundet på.
Det går meget længere tilbage. Det er det,
der hedder en tradition.
Selvom man kan høre meget om, hvor dårligt
det står til med kristendommen, så passer det
ikke. Især ikke når det gælder konfirmationen. Det er i bedste forstand det, man kalder
en folkelig tradition. Folkelig, fordi det er
noget hele byen lever med i. Også dem, der
ikke har børn, der skal konfirmeres.
Det er derfor årets konfirmander bliver offentliggjort i kirkebladet. Alle ser efter, om
der er nogen, de kender. Fordi det er noget,
der optager hele byen. Der er flag oppe overalt. Fordi det er en fælles festdag. Noget hele
byen lever med i. Det hører sig til, og det er
helt grundlæggende godt.
10
Jacob Køhn Andersen
Konfirmanderne forholder sig hver især på
deres måde til festen. Alle har de deres egne
tanker om det, der foregår. Ligesom alle festerne er forskellige, som familierne også er
det.
Ikke desto mindre er alle disse større og mindre fester en del af den store fest. Akkurat
som vi holder jul hver på vores måde – men
dog stadig holder jul. Alle konfirmandernes
private fester er en del af en større sammenhæng. Og konfirmationen – med stort K – er
den begivenhed, der får det hele til at hænge
sammen.
Det gælder ikke om at være noget særligt.
Det gælder bare om at være med. For de
store fester er sammenhængskraften i vores
fælles liv. De vidner om, at der er noget, vi
er fælles om, noget vi er sammen om.
Hvordan konfirmanderne forholder sig til
kristendommen, det er deres egen sag. Konfirmationen handler ikke om, hvor meget
eller hvor lidt man tror. Den handler om,
hvorvidt man vil være med. Om hvorvidt
man overhovedet vil forholde sig til det, vi
er fælles om.
Kristendommen kan de fleste af os bruge hele
livet på at finde ud af. Konfirmationen er i al
sin enkelhed et spørgsmål om at høre til. At
høre til i den sammenhæng, man er vokset op
i. Og hvis noget er en fest værd, så er det dét !
kirkebladet nr. 1 2016
Kirkerne oktober kvartal 2015
Hørning Kirke
Døbt
Lucas Alexander Hansen
Benjamin Sebastian Hansen
Carl Gartner Madsen
Johanna Buchholz Vammen
Alma Sophie Kjær Sølbeck
Alfred Hedegaard Nejland
Malou Schmidt Jørgensen
Merle Therkildsen
Max Fohlmann Herzog
Elliot Morsø Mandsfeldt Schnedler
Herman Svenstrup Larsen
Emilia Tarnok Farver
Andrea Søbye Jensen
Theodor Fihl Hessel
Tina Davodian
Kristine Marie Skjødt-Petersen
Flemming Nielsen
Andreas Pedersen
Børge Østergaard Sørensen
Arne Martin Rasmussen
Hans Peter Knud Larsen
Kirsten Larsen
Villy Borgbjerg
Henning Bjerregaard Nielsen
Ingerlise Nielsen
Bent Sand Nedergaard
Ib Hansen
Blegind Kirke
Døbt
Stephanie Jane Malmros Schou
Bisat/begravet
Jannie Lang
Helene Vest
Jørn Nielsen
Bent Pedersen
Gert Arnold Jensen
Adslev Kirke
Strik til nødhjælp
Plejehjems­
gudstjenster
Hver måned, den 3. onsdag, mødes
strikkegruppen kl. 14.30 i Hørning
sognegård.
Der strikkes til børnehjem, flygtninge og ofre
for naturkatastrofer. Mens der strikkes nydes
en kop kaffe og kage.
Mødedatoer : 16. marts, 20. april og 18.
maj. Ring evt. for at høre nærmere til Lisbeth
Larsen, tlf. 60 84 49 04
Døbt
Clara Hvalsø Lindegaard Børgesen
Viet/velsignet
Rikke Westergård og Jens Riis Andersen
Palmehaven
3. marts kl. 15.15/LP
7. april kl. 15.15/LP
12. maj kl. 15.15/LP
Præstehaven
17. marts kl. 14.30/JN
21. april kl. 14.30/ JKA
19. maj kl. 14.30/LP – sangcafé
11
gudstjenester februar – marts – april – maj
februar
28. februar
Hørning: 11.00 / JN
Mesing: 11.00 / LP
Blegind: 19.00 / JN - Faste
marts
3. marts
Familiegudstjeneste
Hørning : 17.30/CKN/JKA – kor
Veng : 17.00/LP – Gud og spaghetti
26. marts
23. april
Adslev : 23.30/JKA - musik
24. april
Påskelørdag
27. marts
Påskedag
Mesing : 9.30/LP - musik
Veng : 11.00/LP - musik
Hørning : 11.00/JN - musik
28. marts
2. påskedag
Blegind : 11.00/CKN
6. marts
Midfaste
april
Hørning : 11.30/CKN - Konfirmation
4. søndag efter påske
Hørning : 9.30/LP – Konfirmation
Blegind : 9.30/JKA - Konfirmation
Hørning : 11.30/JKA - Konfirmation
maj
1. maj
5. søndag efter påske
Hørning : 9.30/LP
Adslev : 11.00/LP – musik - Skovtur
Hørning : 9.30/JKA
Adslev : 11.00/JKA - musik
3. april
5. maj
Hørning : 11.00/JKA
Ungdomsgudstjeneste
Hørning : 19.00/CKN/LP/JKA – kor
9. april
Hørning : 9.30/LP
Veng : 11.00/LP
9. marts
10. marts
1. søndag efter påske
Dåbsgudstjeneste
Hørning : 11.00/CKN
10. april
Familiegudstjeneste
Hørning kirke : 17.30/CKN/JKA - kor 2. søndag efter påske
Hørning : 11.00/JN
12. marts
Veng : 11.00/LP
Dåbsgudstjeneste
Hørning : 11.00/CKN
13. april
Gud og spaghetti
13. marts
Hørning : 17.00/CKN - kor
Maria bebudelsesdag
Hørning : 9.30/CKN
Veng : 9.30/LP
17. april
Kristi Himmelfartsdag
8. maj
6. søndag efter påske
Hørning : 11.00/JKA
15. maj
Pinsedag
Hørning : 11.00/JN
Veng : 11.00/LP
16. maj
2. pinsedag
Blegind :11.00/CKN
3. søndag efter påske
22. maj
Veng : 9.30/LP
Hørning : 11.00/LP - kor
19. april
Veng : 9.30/JKA
Hørning : 11.00/JKA - kor
Skærtorsdag
22. april
25. marts
Veng : 9.30/LP – Konfirmation
Veng : 11.30/LP - Konfirmation
Hørning : 11.30/JKA - Konfirmation
20. marts
Palmesøndag
Hørning : 9.30/JKA – Konfirmation
Hørning : 11.30/CKN - Konfirmation
24. marts
Aftenkirke
Mesing : 19.00/LP
Hørning : 16.00/JKA - tapas
Veng : 18.30/LP - måltid
Langfredag
Bededag
Trinitatis
29. maj
1. søndag efter trinitatis
Mesing : 9.30/LP
Hørning : 11.00/LP – kirkevandring
Hørning : 16.00/JKA - kor
JN – Jette Marie Bundgaard-Nielsen · LP – Lise Palstrøm · JKA – Jacob Køhn Andersen · CKN – Christina Kleis Nielsen

Similar documents