Falster - Nykøbing Falster Turistforening

Comments

Transcription

Falster - Nykøbing Falster Turistforening
et
æn
g
ov
Erb
Sundby
Kirke
Hulemosevej
rgv
ej
løv
de
All
e
Slettebje
Ben
Lin
Middealdercentret
j
ten
Skovtof
ksh
øj
Sa
org R
sk
ov
ve
ebæ
Kirs
Sund
Skolen
le
Linde Al
nget
Dyssevæ
Ell
ek
Guldborgvej
vej
Dorthea
t
ge
æn
v
rke
n
æ
j L
ve
nha
ose
Plejehjem
mb
Ha
t
ge
æn
ev
Vib
en
krog
en
Su
rhav
vej
get
Engmose
9
Guldborgsund
Centret
Sundby
Færgegården
ej
vej
lby
Da
vej
eberg
irstin
Hospitalsvej
Ejegodvej
Fjordskolen
en
Møllebakk
Ejegodhallen
Rådhus
Krag
have
Skovv
ej
Thu
vængseet
Gustav
Lohses
Alle
Kraghave
Skole
Aa
rsl
ga
de
evej
Turb
in
vej
ing
Nordre
Kirkegård
eR
rdr
ej
vev
a
Koh
Brorsonsvej
en
dd
erlo
mm
Ha
Nordre
Kirke
No
Hjelms
Rend
Torvet
Nyk. F.
Teater
terFalsde
ga
neHav de
ga
de
Broga
Holl.Gård
St.
Bastebrostr. Kirkestr.
g.
Færgestr.
Femø- Posthus
gade
As
kø
Li. eKirk
str
ns-
Guldborgsund
Sydhav
gade
de
ga
Fe
jø
e
e
ad
erg
e
Vendersg.
Løyesgade
Sukkerfabrik
ard
lev
bou
en
Nykøbing F.
Hallen
Eng
gad
rre
Nø
nd
Sø
Stu
Nykøbing F.
Nie Katedralskole
Hemls
min
gse
nsv
ej
Ing
em
gad anns
e -
Nyk.F.
Jernb Midtpunkt
aneg
ade
Ny
ga
de
Kloster
Kirken
de
Kloster
Rådhus
ensKong
Dronningens
gad
Vestensborg
Kollegium
Ve
Par stens
ken bo
rg
Pla
ds
Sofieskolen
rs
Nykøbing F.
Idrætspark
Atletik Stadion
j
Me
rku
e
Sy
hus gevej
e
ega
d
Sofi
gad
Cy
ej
øvej
Vinkelv.
Lang
vvej
Gartnervej
Neckelm
j
j
dsve
gerv
e
elan
Høja
Sk
væ ovnge
t
Kultur
Fabrikken
Gartnervænget
de
Æble-
Ma
M
j
vej
Jy
lla
nd
sv
vej
Færø
vej
Ged
ser
v
ej
ej
n
nEdn
sgvla
j
FranFkrraignskvreigj svej
Eng
la
Advent
Kirken
Østerbrogade
Nykøbing F.
Camping
Østre Alle
bry Dyrskueplads
ne
Nykøbing F.
t
Vandrehjem
Zoo
Sønder Kohave
Fridtjof
Nansensvej
sensgade
Norge
svej
Finla
nds
Tun
ø
j
Aage Søren
esve
j
Sveri
g
vej
ens
Itali
mxe j
u
L rgve
bo
e
cov
ona
ej
ltav
de
annsga
ven
Ved Koha
sve
271
fart
r Om
lste
j
Lindholm
Centret
Ge
ds
Falck
ins
Pr
j
ve
lm
ho
Lindeskov
Skolen
ej
erv
Umanak
vej ne- .
v
Da org
b
Ivigtutvej
Thulevej
Diskovej
Kollegium
Kring
Holger
Center
elbo
rg All
e
Poppelvej
Lindeskov
Storst
Golfkl
Ravnst
Lindes
Kirke
lmvej
ark
en
Prinsho
Fo
lem
rse et
Ho æng
v
Industri- &
Håndværkerskolen
Svømmecenter
Falster
Nykøbing F. Tenniscenter
Golfbane
Kristiansmindegaardene
Birkevej
Elmevej
Egevej
Stubbekøbingvej
Nykøbing F.
Nord
B.1921's
anlæg
E55
Bangsebro
Systofte Skov
øbin
g Fa
B.1901's
Anlæg
Indu
strive
Finsen
sgad
e
lle
eA
Østr
ej
Nyk
Smalbyv
Sdr. Kohave
REFA
Forbrændingsanlæg
vej
rks
Vestersko
Korsga
ej
dsv
ghe
vej
Eni
ens
Itali
rnv
pe
e
rvej
rgad
Røm
øv
ej
nd
Ma
rbr
oga
de
Østre
Skole
Øs
te
Gedse
Nede
Monradsgade
Fr. VII
gade
vej
ern
Cy p
Kr
eta
ve
j
Østre
Kirkegård
Sukkerfabrik
j
nev
e
E55
God
sba
Møllersvej
Banegården
Fr.
E55
e
oall
ebr
ngs
Ba
Van
dvæ
haven
et
haven
Violvæng
Guldnællevænget
Blomme-
CEUS
Storstrøms
Ceus
Handelskolecentrum
øbingv
ej
Hotel Hotel
FalsterFalster
Handelsskole
b b ek
E55
Seminarium
Bispe
gade
Hellig Kors
Kirke
Ja
Skole
Gar ppesg
e
ver
ll
str. ade
Øs
eA
ter
Østr
bro
gad
e
en
esti
Hav
j
rhu
sve
Viborgvej
Aa
Sømarken
Omsorgscenter
vej
vns
nha
Køb
e
j
sve
rhu
Aa
Randersvej
øesgade
Niels
ag
ensg Skovbovej
Ba
.
Br
Nørre
ej
uu
Kystv
Skole
e
ns
d
a
ve
g
j
ens
ens
H.P.J Høstga
de
Laur.
Th
Slotsbryggen
Lars
ors
ensg
en
Codans
ade
sv.
Plads
Birk
estie
n
Slotsporten
Engvej
Eng
dbou
San de
m.
leva
ga
Vanr.d
st
Central rden
Bibliotek
yFlatøde
ndb
ø- Su
Ro
ga
Kalv e str.
sen
Ho
væ
gad
nge
ga lcks
de t
Niels
Tjæregade
Stranges
Alle
a
Ga
le
Tværv
.
Kirsebærvej
Strandvej
Colbjørnsensvej
j
Sundve
Central
Sygehus
Fiskerihavn
vej
d
go
Eje
j
Kirstinebergparken
Parkvej
Sv i nget
g
Vestervan
Sønderv
ang
Kraghave
Pandebjergvej
Pandeb j e rgv.j
e
dsv
aar
upg
Or
vej
æs
Valn
v
Park
Guldborg sund
Sundtoften
Linde Alle
Fuglehaven
Solvænget
Humlevæn
rkevej
Sundby Bi
Sundtoften
toften
Brovejen
Sund-
ej
næsv
Trom
Bakkehuset
Fjordbakken
Guldborg Sund
Kastanie
Sundby All
e
Rosenvej
Pilesvin
Fyrrevænget
Lundevej
nd
bo
Bakkevej
Ndr. Bådelaug
St
ra
Pandebjergvej
Pandebjergvej
Ny K
Christiansmindevej
E55
sve
ve
ds
elve
e
by
nd
Su
nd
Eggertsvej
Gaabensevej
Stu
Destinationsforeningen
Guldborgsund
ej
Kystp arken
g
Fjordvej
Fjordvej
ve
gha
K ra
b
Slotsgade
e
sevej
Gaaben
Kraghave
ve j
bin
nshå
BSruu
gå taldrde
Vestensborg A n
lle
Rå
hu dstr. s-
Granvænget
Engmosev
All
t
de
gse
brove
j
Nykøbing F.
Nord
dsga
Marke
Helg
land osgad
vej
Gaab
ns
e
be
evæ
Nø
rr
ense
Ve
nge
t
kø
ens
Od
Stu
ste
n
ga
bb
e
eve
lle
Te
væ glgad rkse
j
gve
bin
ekø
bb
gA
or
sb
de
de
r
j
de
ga
ole
Sk
ga
Vo
ld
ej
rgv
lbo
Aa
Højbroga
n
veje
Bro
Ve
s
Po
ul
Ma
rtin
Tvæ
Nørre Bou
levard
o
sb
ten
M
ov
Sk
en
Gedservej
Bøgevej
Lærkevej
Velkommen til Nykøbing Falster
ej
Engmosev
Fromsgade
gad
e
nin
Her
S
evænget
Skovstjern
lleen
lle
øll
ers
ve
ard
lev
bo
u
Ba
pladnegård
sen s-
øve
j
Skova
ej
rg
A
Viborgvej
j
gve
ade
ej
Chr. Wint
ersve
j
Følfodvænget
s eb
r ov
ej
e
H.C
der .Ansg.
Overg
Pomonagade
Søv
Alle
Østre
gade
Skovalle
en
Grønnegårdsv
Rosendahlsgad
gade
Pontop
pidans
Bangsebrovej
Enighedsvej
Ba
ng
ade
Ryesg
Grønnegade
dvej
gsun
Guld
bor
Roald a
mundsensvej
Ban
Aavej
Solvej
Energivej
Jes Jessen
pfsvej
j
Tesdor
ve
Solvej
ær
Classensgade
ej
Ærøvej
Taa
gevesinj
Se
ve jrøj
S
ve ams
j
Fuglsangv
ej
En
Ha
Enighedsvej
j
mborgskovve
ø-
Syrenvej
ej
eb
tet
rat
Kajgade
ltv
Sn
e
gad
ho
Lundevej
nd
Stra
An
de
Toldbodga
e
ad
eg
Fris
trig
Øs
glands
vej
eh
Snedkervænget
Vib
get
e
Tømmergad
Hans Ditlevsgade
n
e
av
bro
de
Skibde
kga
Tan
ga
ade
Kajg
Ndr.
Langgade
e
æd
rstr
Da
n
Vibehaven
od
ldb
To
Gl.
Stengade
Vestergade
kloste
Læ
ve søj
en
gade
e
ad
Danmsv
ejsv
ark
ej
vard
dsg. en
llan
Sjæ eholm
Sofi
Slots
rg
Danmark
Engboulevarden
Øste
ma
rks
ve j
oule
us
Søtrh.
s
Fa
ve nøj
de
Islandsvej
ndb
b
Ny
a
rog
s
en
ard
Stra
j
ho l
Fy
n
j
Strandmarken
sve
Pr i
VVe
ennddsy
syssssel
elve
vejj
eve
Neergaardsvej
en
Lollandsgade
n
v
ule
Tietgensvej
ors
Th
de
n
s
Prin
væ
ing
s
Skolega
oe
l d j
IIslandsvej
de
Bell
ew
jbr
Godthåbsvej
Lin
Vennerslundvej
ard
Nørre Boulev
Hø
Grønlandsvej
æn
en
Kreibersgade
ej
dev
Lan
ser
Ged
ev
revang
Nør
ej
ngvvej
ernini g
HHern
Skov
vej
ens
hag
Eg
e
all
ov
Sk
dÅ
j
A
s rve ukj
Tin
gste
Tind Å
e
gst
skovve
Brodt
ge
t
ven
hensvej
Freuc
Peter
Holger
ge
t
Gaabensevej
Åha
Vester
ve
j
Tingsted Å
Østre Alle
Hovvænget
j
ej
mv
vej
olm
nsh
Lille
Havnepladsen
ade
Kajg
Guldborgvej
Kr u mm
in g
mo
e
Niel
Rågø
Nie Katedralskole
Hemls
min
gse
nsv
ej
Femø
be
rand
Rågø Sund
n
Snedkervænget
Aavej
Enighedsvej
ssengade
Solvej
ade
Pomonagade
vej
Sø
ad
e
Højbroga
n
oe
jbr
Hø
Vo
ldg
e
æd
rstr
e
gad
e
ad
eg
Fris
nd
Stra
Rosendahlsg
Søv
ej
Grønnegård
svej
H.
der C.Ansg.
Ba
pladnegård
sen s-
e
Tvæ
rga
d
Rå
husd-str.
Kreibersgade
kloste
Gratis parkerng 3 timer
Free parking 3 hours
Chr. Wint
ersve
j
ule
Sk
de
ga
ole
Sk
de
Skolega
de
ga
Betaling
Payment
Gratis parkerng 2 timer
Free parking 2 hours
Nykøbing
Falster
CITY
rgå
Øste
Langgade
de
Toldbodga
ade
Kajg
Havnepladsen
Lille
Gratis parkerng 1 time
Free parking 1 hour
Falster
ov
bo
ga
gade
de
va
rde
n
Slots
BSru
gå taldrde
Vestensborg A n
lle
Skov
allee
Nørre Bou
levard
Ve
ste
n
sb
Po
ul
Ma
rtin
or
gA
lle
Stu
b
Slotsgade
åb
unsh
us
Søthr.
s
Vestergade
od
ldb
To
e
Gl.
Tømmergad
Stengade
dsg.
rollan men
de
ibb
k
Sj æ
S
hol
kga
e
e
e
Tan
gad
Sofi
jgad
. Ka
Ndr
de
ga
bro
Ny
Engboulevarden
Helg
land osgad
e
rden
leva
j
sve
en
ors
Th
bou
s Ni
Mø
lle
rsv
e
j
Storstrømmen
Fejø
øesgade
Orehoved
g
else
a
vej
vbo
Sko
Sofieskolen
a
Østerby
nsg.
Urne
B
153
Vesterby Dybvig
B
Nørre
j
Vålse
e
Havn ru
Bogø
v
Møn
t
s
y
un
K
Nørre Vedby
Skole
e
Smålandshavet
d
s
a
rslev
ve
nsg
j
e
s
n
e Kragenæs
Horslunde
J
Grønsund
.
H
P
Nørre Alslev
H. Torrig østga
Askø
Øster Kippinge
de
Guldborgsund
293
Gunslev
Vignæs
Lindet Birket
Ore
L
Atletik
Stadion
a
u
T
Askø By
Slotsbryggen
r
Ravnsby
.
ho
Pederstrup
Lars
Lindholm
r
ensg
Bavnehøj
Stubbekøbing
sen
ade
Torkilstrup
9Codans
Guldborg
sv.
Lundby
293
271
Vejringe
Plads
Soesmarke
Blans
Birk
Keldernæs
Rosningen
estie
Eskilstrup
Vesterborg
Moseby
Kallø
Storskov
n
Slots289
Korselitse
Halsted
Nykøbing
F.
Sdr.
Kohave
Skov
P
Falkerslev
Ønslev
Nykøbing
F.
portenStokkemarke
Hallen
Engvej
Sakskøbing
Majbølle
Tårs
v
Idrætspark
Bandholm
Virket
Horbelev
Fjord
Hesnæs
153
God
Eng
d- 275
n
s
a
Oreby
b
b
S de
a
.
oul
nev
Bregninge
eva
ej
ga Søllested Vanrd. m
Stubberup
Ullerslev
r
den
NørreballeCentral
st291
P
Horreby
Kraghave
291
Hunseby
Sakskøbing
Bibliotek
Østofte
øLysemose
yFlatde
271
b
d
Friluftsn
u
S
Skov
Nykøbing
Grænge
ø
R
ga
v
l
o
a
scene
.
K
s
tr
s
Græshave
env
Ho
En283
Sdr. Kirkeby
æn Maribo
gade 275
ebølle
P1
Grænge
Sundby
ga lcksSlemminge gbou
get
Toreby
de Kristianssæde
lev
Opager
nnemare
Indu
Hillested
Bursø
a
VinkeIdestrup
Møllersr
lv.
striv
den
Vejlebyskov
Ulslev
Alminde
j
ej
ve
Kultur
153
s
n
e
Hejrede Sø
g
A
n
Fabrikken
Døllefjelde
skø
Hoby
Brandstrup
Ko
Nø Godsted
g.
Stovby
r
Fuglsang
Elkenøre
Vester Tirsted.
Torvet Dronningensgade Røgbølle Sø regad
str Nebbelunde
rge
1
Fæ
Mindestenen
Sildestrup
Store
Musse
e
Sø
Væggerløse
297
Gartnerve
P297
Femeø Posthus
Fuglse
n
P
j
Nyk.
F.
P
d
Guldborgsund
Holeby
3
Rådhus
Kettinge
mmingen
e
gad
Banegården
3
rgaØster Ulslev
Gartner297
Rødby
Teater LF Airport
d
Radbjerg
Frejlev Skov
vænget
P 3 Tågerup
P e
Fr.
Kramnitze
2
Herritslev
g
Vester Ulslev
ade
Marielyst
P1532
Holl.Nyk.F.
283
275
V
Roden Skov
e
Bredfjed
sterskovv
Marrebæk
Lalandia
P
Gård
ej
Midtpunkt
Bøtø
Stubberup
Feriecenter
2
JernSandager
Havn
S
Nysted
bane
Hav
ofie
St.
Errindlev
gad
esti
N
gad
.
tr
s
ke
P1
ir
e
Rødbyhavn
ro
K
y
b
e
g
Baste
n
P
e
a
Errindlev
Syg
str.
d
Havn e
e
h
P2
usv Hyldtofte
de
ej
a
.
i
g
Kloster
Kirken
L
o
r
B
e
k
r
i
K
P3
P2
de
Alle
str
Kloster
e
Seminarium
r
Gedesby
P2
Øst
Hyllekrog
Bispe
negade
Hellig Kors
Hav de
Destinationsforeningen
Kirke
a
g
P
Rødsand
Gedser
Guldborgsund
2
Jap
Skole
re
t
.
p
g
s
r
s
G
e
F
Vend
insen
arv esga
Fal de
sg
lle
e
d
Nybølle
Strand
Skalø

Similar documents