Stor ståltank

Comments

Transcription

Stor ståltank
NS-
-2
et
85
erk
m
E
C
2
EN 12
VERA STÅLTANK
• Dobbelvegg med full oppsamling
• Komplett løsning for sikker lagring
• En tank, mange muligheter
SIKKER LAGRING
OG TRANSPORT
VERA TANK AS
Tlf. 92 41 98 00
www.veratank.no
SIKKER LAGRING
OG TRANSPORT
Vi har utviklet en tank som ivaretar
kravene for ren og sikker lagring av
ditt drivstoff. Den er utrustet med
barrierer som hindrer overfylling,
spill, søl og forurensning av miljøet.
Tankløsningen gir god dieselhygiene
som er en forutsetning for dagens
moderne motorer.
Tanken produseres i henhold til
Europeisk standard for ståltank
over bakken; EN-12285-2.
VERA TANK gir deg:
•Kostnadskontroll med
•Dobbelvegg med full oppsamling
av tankvolum
flerbrukerpumpe
•Nivåmåling med maks og min
•Overfyllingsvern – og varsel
•Lekkasjedeteksjon i mellomrom
•Korrosjonsbeskyttelse både
innvendig og utvendig
•Filterløsning for vann og partikkel
•Tørkefilter på luftinntak
nivåvarsling og fjernpeiling
•Kabinett eller fundament for
pumpe
og utstyr
•Tanksertifikat og gjeldene
faremerker
For gjeldende forskrifter, se veileder på vår hjemmeside.
– ingen kondens
NS-
t
-2
erke
85
CE-m
2
EN 12
Antihevertventil
Lekkasjedeteksjon Vacuum
VERA TANK AS
Tlf. 92 41 98 00
www.veratank.no
Mannlokk for tilkobling
Volum og dimensjoner
Tank dobbeltvegg
Varenr
102922
102924
102925
102926
102927
102928
102929
Volum l.
10000
15000
20000
25000
30000
40000
50000
Veggtykkelse mm
6+4
6+4
6+4
6+4
6+4
6+4
6+4
Diameter mm
1930
1930
2320
2320
2320
2320
2320
Lengde mm
3910
5480
5090
6590
7490
9990
12490
Vekt kg
2400
3150
4000
4600
5200
6500
7750
Innervegg 6 mm
Mellomrom for lekkasje
deteksjonssystem
Yttervegg 4 mm
Standard utstyr
Tilleggsutstyr
•
•
Lakkert grå RAL 7042 korrosjons klasse C3
• Leider til mannluke
• Vugger
• Mannluke Ø600 mm
• Festebrakett for pumpe eller kabinett
• Løfteører
• Samsvarserklæring/sertifikat
• Lekkasjedeteksjon i dobbelvegg
• Innvendig katodisk korrosjonsbeskyttelse
• Påfylling med dryppfri kobling
• Lufting med overfyllingsalarm/fløyte
• 1 ½” sugerør med tilbakeslags og antihevertventil
• 1 ½” målerør med nivåmåler på topp av tank
Leider
Dryppfri kobling
Offeranoder
VERA TANK AS
Kabinett i aluminium med integrert tak
• Pumpefundament med tak
• Overfyllingsvern mekanisk eller elektronisk
• Lakkering kundefarge
• Lakkering korrosjonsklasse C5
• Flammesperre på lufting
• Innvendig epoxy overflatebehandling
• Løftelommer for truck
• 2-kammer løsning
• Ekstra mannluke
• Sugerør for drenering
• Peilestav
• Tankavfukter
• Tanksump
Løftelommer
Tlf. 92 41 98 00
El-overfyllingsvern
www.veratank.no
Kabinett med oppsamling
Utstyr
Drenering i kabinett
•
Pumpekapasiteter på 35-200 liter pr. min
•
Flerbrukerpumper for registrering av forbruk
•
Vann- og partikkelfilter
•
Slangetrommel
•
Fyllepistol automatisk
•
Lysarmatur med bryter
•
Strøminntak 1-fas med 3 pin
•
Nivåmåler elektronisk
•
Fjernpeiling av nivå
•
Varsel på max – min nivå
•
Varsel på lekkasjedeteksjon
•
Påfylling i kabinett sikrer spillfri fylling
•
Telleverk, digital, impuls eller mekanisk
•
Styreenhet for registrering av forbruk
•
Drenering med kuleventil
Pumpefundament med tak
Tyverihette
Låsbar hette festes i mannlokk
• Beskytter mannluke og muffer
• Sikrer utstyr og tanktilgang
•
Pumpehus
• Beskytter pumper og utstyr
mot vær og nedbør
• Tyverisikring
• Oppsamling av spill og søl
VERATANK
TANKAS
AS
VERA
Tlf.92
9241
4198
9800
00 www.veratank.no
www.veratank.no
Tlf.
VERA TANK AS
Tlf. 92 41 98 00
Postboks 1027, 3204 Sandefjord
www.veratank.no