Blankett - Flyttanmälan vatten/avlopp och renhållning

Comments

Transcription

Blankett - Flyttanmälan vatten/avlopp och renhållning
FLYTTANMÄLAN
VATTEN/AVLOPP OCH
RENHÅLLNING
Blanketten ska fyllas i vid flytt från din fastighet. Kom ihåg att fylla i mätarställningen om du har
kommunalt vatten och avlopp. Nuvarande ägare är betalningsskyldig fram till ägarbyte/slutavläsning
sker. Eventuell beviljad dispens från sophämtning upphör att gälla.
Var vänlig texta!
Fastighetsbeteckning
Datum för ägarbyte
Abonnemangsadress
Vattenmätarnummer
Mätarställning
Nuvarande kärlstorlek
Ny kärlstorlek
Nuvarande lagfaren ägare
Namn
Personnr/Organisationsnr
Slutfaktura sänds till:
E-post
Adress
Postnr
Ort
Vid eventuell återbetalning ange clearingnummer och kontonummer.
Ny lagfaren ägare
Namn
Personnr/Organisationsnr
E-post
Adress
Postnr
Ort
Namnunderskrift (Nuvarande ägare)
Namnunderskrift(Ny ägare)
Namnförtydligande
Namnförtydligande
Telefon dagtid
Telefon dagtid
Skicka blanketten till: Värmdö kommun, 134 81 Gustavsberg eller [email protected]
Postadress: Värmdö kommun 134 81 Gustavsberg ● E-post: [email protected] ● Kontaktcenter: 08-570 470 00 ●
Webbplats: varmdo.se