לוח בחינות מועד ב` לסמסטר א`, תשע"ו

Comments

Transcription

לוח בחינות מועד ב` לסמסטר א`, תשע"ו
‫בית הספר‬
‫למשפטים‬
‫סמסטר א' תשע"ו‬
‫מועד ב'‬
‫תאריך‬
‫יום‬
‫שעה‬
‫קוד‬
‫‪25/02/2016‬‬
‫‪03/03/2016‬‬
‫‪10/03/2016‬‬
‫‪17/03/2016‬‬
‫ה'‬
‫ה'‬
‫ה'‬
‫ה'‬
‫‪09:00‬‬
‫‪16:00‬‬
‫‪09:00‬‬
‫‪16:00‬‬
‫‪701020‬‬
‫‪701045‬‬
‫‪701190‬‬
‫‪701011‬‬
‫‪25/02/2016‬‬
‫‪02/03/2016‬‬
‫‪03/03/2016‬‬
‫‪06/03/2016‬‬
‫‪10/03/2016‬‬
‫‪10/03/2016‬‬
‫‪14/03/2016‬‬
‫‪17/03/2016‬‬
‫‪17/03/2016‬‬
‫‪20/03/2016‬‬
‫ה'‬
‫ד'‬
‫ה'‬
‫א'‬
‫ה'‬
‫ה'‬
‫ב'‬
‫ה'‬
‫ה'‬
‫א'‬
‫‪16:00‬‬
‫‪09:00‬‬
‫‪09:00‬‬
‫‪16:00‬‬
‫‪16:00‬‬
‫‪16:00‬‬
‫‪16:00‬‬
‫‪09:00‬‬
‫‪16:00‬‬
‫‪16:00‬‬
‫‪702020‬‬
‫‪702030‬‬
‫‪702035‬‬
‫‪702072‬‬
‫‪702200‬‬
‫‪702120‬‬
‫‪702120‬‬
‫‪702042‬‬
‫‪702400‬‬
‫‪702500‬‬
‫‪25/02/2016‬‬
‫‪28/02/2016‬‬
‫‪03/03/2016‬‬
‫‪06/03/2016‬‬
‫‪08/03/2016‬‬
‫‪08/03/2016‬‬
‫‪09/03/2016‬‬
‫‪17/03/2016‬‬
‫ה'‬
‫א'‬
‫ה'‬
‫א'‬
‫ג'‬
‫ג'‬
‫ד'‬
‫ה'‬
‫‪09:00‬‬
‫‪16:00‬‬
‫‪16:00‬‬
‫‪09:00‬‬
‫‪09:00‬‬
‫‪09:00‬‬
‫‪09:00‬‬
‫‪09:00‬‬
‫‪703030‬‬
‫‪703092‬‬
‫‪703095‬‬
‫‪703085‬‬
‫‪703010‬‬
‫‪703301‬‬
‫‪706041‬‬
‫‪706014‬‬
‫‪25/02/2016‬‬
‫‪03/03/2016‬‬
‫‪10/03/2016‬‬
‫ה'‬
‫ה'‬
‫ה'‬
‫‪09:00‬‬
‫‪16:00‬‬
‫‪09:00‬‬
‫‪704080‬‬
‫‪704030‬‬
‫‪704021‬‬
‫שם הקורס‬
‫שם מרצה ומסלול‬
‫שנה א‬
‫דיני עונשין‬
‫דיני חוזים‬
‫יסודות המקצוע המשפטי‬
‫משפט חוקתי‬
‫יורם רבין ‪+ 1+2‬אקד‬
‫שמוליק בכר ‪+ 1+2‬אקד' צביקה טריגר ‪3‬‬
‫יוסי רחמים ‪+1+2+3‬אקד'‬
‫סוזי נבות ‪3‬‬
‫שנה ב'‬
‫דיני נזיקין‬
‫דיני תאגידים‬
‫דיני עבודה‬
‫דיני משפחה‬
‫תולדות החשיבה הכלכלית‬
‫משפט בינלאומי פומבי‬
‫משפט בינלאומי פומבי‬
‫משפט מינהלי‬
‫משפט אנגלו אמריקאי‬
‫כותרות המשפט‬
‫נילי קרקו ‪ 1+3‬יפעת ביטון ‪+ 2‬אקד‬
‫אורית פישמן אפורי ‪ 1+2‬מנשה רונן ‪ -‬אקד'‬
‫יוסי רחמים ‪3-‬‬
‫צביקה טריגר ‪ 1+2‬יהודית מייזלס ‪-‬אקד'‬
‫עידו באום ‪)1+2‬ללא אקד'(‬
‫גלעד נועם ‪3‬‬
‫יניב רוזנאי ‪2‬‬
‫רועי פלד ‪3‬‬
‫דניאל סינקלייר ‪1+2‬‬
‫ענת פלג ‪ 3 --‬תקשורת בלבד‬
‫שנה ג'‬
‫סדר דין פלילי‬
‫דיני מיסים‬
‫פרקטיקה מקצועית‬
‫אתיקה מקצועית‬
‫דיון אזרחי‬
‫תולדות החשיבה החברתית‬
‫דיני ניירות ערך‬
‫משפט בינלאומי פרטי‬
‫רותי לבנשטין לזר ‪+1+2+3‬אקד'‪-‬ואקי‬
‫תמיר שאנן ‪+ 1+2‬אקד'‬
‫הלית אורן ‪1+2-‬‬
‫לימור זר גוטמן ‪1+2‬‬
‫עידו באום ‪ + 2‬אקד'‬
‫יפעת הולצמן ‪1‬‬
‫עידו באום ‪)3‬ללא תקש(‬
‫איריס קנאור ‪) 3‬ללא תקשורת (‬
‫שנה ד'‬
‫דיני ראיות‬
‫פרקטיקה מקצועית‬
‫אתיקה מקצועית‬
‫יובל מרין ‪3‬‬
‫הלית אורן ‪3‬‬
‫נורית צימרמן ‪3‬‬
‫אנגלית‬
‫‪21/02/2016‬‬
‫‪21/02/2016‬‬
‫א‬
‫א'‬
‫‪17/03/2016‬‬
‫א'‬
‫‪16:00‬‬
‫‪705022‬‬
‫אנגלית למתקדמים‬
‫אנגלית ‪ -‬כל הרמות‬
‫אן לוין‬
‫חוצה מסלול‬
‫ניהול כלכלי‬
‫קורסי בחירה‬
‫‪09/03/2016‬‬
‫‪10/03/2016‬‬
‫‪10/03/2016‬‬
‫‪13/03/2016‬‬
‫‪13/03/2016‬‬
‫ד'‬
‫ה'‬
‫ה''‬
‫א'‬
‫א'‬
‫‪09:00‬‬
‫‪16:00‬‬
‫‪16:00‬‬
‫‪16:00‬‬
‫‪09:00‬‬
‫‪706041‬‬
‫‪707483‬‬
‫‪706085‬‬
‫‪706255‬‬
‫‪706850‬‬
‫‪14/03/2016‬‬
‫‪23/03/2016‬‬
‫‪27/03/2016‬‬
‫‪28/03/2016‬‬
‫‪29/03/2016‬‬
‫ב'‬
‫ד'‬
‫א'‬
‫ב'‬
‫ג'‬
‫‪09:00‬‬
‫‪16:00‬‬
‫‪09:00‬‬
‫‪09:00‬‬
‫‪706034‬‬
‫‪707013‬‬
‫‪706601‬‬
‫‪706087‬‬
‫‪707459‬‬
‫‪29/03/2016‬‬
‫‪30/03/2016‬‬
‫ג'‬
‫ד'‬
‫‪09:00‬‬
‫‪09:00‬‬
‫‪706036‬‬
‫‪706037‬‬
‫‪30/03/2016‬‬
‫‪31/03/2016‬‬
‫ד'‬
‫ה'‬
‫‪09:00‬‬
‫‪09:00‬‬
‫‪706432‬‬
‫‪706014‬‬
‫‪03/04/2016‬‬
‫א'‬
‫‪09:00‬‬
‫‪706038‬‬
‫‪05/04/2016‬‬
‫ג'‬
‫‪09:00‬‬
‫‪706325‬‬
‫‪03/03/2016‬‬
‫ה'‬
‫ה'‬
‫ה'‬
‫‪09:00‬‬
‫‪2706232‬‬
‫‪2780012‬‬
‫‪2770001‬‬
‫דיני ניירות ערך‬
‫דיני ספורט‬
‫מיזוגים ורכישות‬
‫דיני תקשורת‬
‫משפט ביו רפואי השוואתי‬
‫ממשל תאגידי‪,‬סוגיות‬
‫מקומיות וגלובליות‬
‫מבוא למשפט אמריקאי‬
‫דיני הגבלים עסקיים‬
‫מבוא למשפט איחוד אירופה‬
‫אתיקה משפט וחברה‬
‫קבלת החלטות בחברה‬
‫העסקית‬
‫משפט מידע וכח‬
‫סוגיות ביחסי ממון בין בני‬
‫זוג ודיני ירושה‬
‫משפט בינלאומי פרטי‬
‫חיים בסרט‪ :‬החברה‬
‫הישראלית בראי הקולנוע‬
‫סוגיות עדכניות ביישוב‬
‫סכסוכים‬
‫עידו באום‬
‫מורן מאירי‬
‫אורן ליאור‬
‫ישגב נקדימון‬
‫דניאל סינקלייר‬
‫בעידו אום‬
‫לזלי נימן ‪ -‬מבחן בית‬
‫טל אייל בוגר‬
‫איריס קנאור‬
‫לימור זר גוטמן‬
‫הדר שחר‬
‫רועי פלד‬
‫שופט הכהן מנחם‬
‫איריס קנאור ) מנע"ס ‪+‬כלכלה(‬
‫שי בידרמן‬
‫קרני פרלמן‬
‫תואר שני‬
‫משפטים‬
‫קניין רוחני‬
‫אחריות תאגידית‬
‫משפט ותרבות‬
‫תואר שני משפטים‬
‫ללא משפטנים‬
‫שנה א'‬
‫אורית פישמן אפורי ) כללי(‬
‫קרן ליפסקי קלע )כללי( ‪ -‬מבחן בית‬
‫ארנה בן נפתלי )כללי( ‪-‬עבודה‬
‫‪ 03/03/2016‬ה'‬
‫‪ 10/03/2016‬ה'‬
‫‪ 17/03/2016‬ה'‬
‫‪09:00‬‬
‫‪09:00‬‬
‫‪09:00‬‬
‫‪3700004‬‬
‫‪3700003‬‬
‫‪3700002‬‬
‫ה'‬
‫ה'‬
‫ה'‬
‫ה'‬
‫‪16:00‬‬
‫‪16:00‬‬
‫‪16:00‬‬
‫‪16:00‬‬
‫‪3700017‬‬
‫‪3700025‬‬
‫‪3700026‬‬
‫‪3700018‬‬
‫‪ 10/03/2016‬ה'‬
‫‪16:00‬‬
‫‪3700031‬‬
‫‪ 10/03/2016‬ה'‬
‫‪ 17/03/2016‬ה'‬
‫‪ 18/03/2016‬ו'‬
‫‪16:00‬‬
‫‪16:00‬‬
‫‪13:00‬‬
‫‪3700027‬‬
‫‪3700013‬‬
‫‪3700024‬‬
‫דיני קניין‬
‫דיני חוזים‬
‫משפט ציבורי‬
‫יפעת הולצמן‬
‫שמוליק בכר‬
‫סוזי נבות‬
‫שנה ב'‬
‫‪25/02/2016‬‬
‫‪25/02/2016‬‬
‫‪03/03/2016‬‬
‫‪03/03/2016‬‬
‫דיני נזיקין‬
‫משפט ומשפחה‬
‫משפט ופוליטיקה‬
‫דיני הגבלים עסקיים‬
‫המשפט הפלילי בזירה‬
‫העסקית‬
‫מאבקן של קב' מיעוט‬
‫בישראל‬
‫תקציב ככלי תכנוני‬
‫משפט וחברה‬
‫תמר גדרון )כלכלי(‬
‫יובל מרין )חברה (‬
‫סוזי נבות )חברה(‬
‫סורוקר איריס )כלכלי(‬
‫יניב ואקי ) כלכלי (‬
‫יפעת ביטון )חברה (‬
‫תמיר שאנן )כלכלי(‬
‫יפעת הולצמן )חברה( ‪ -‬מבחן בית‬

Similar documents