משפחת הרבנים לבית הכהן טראב מסלתון

Comments

Transcription

משפחת הרבנים לבית הכהן טראב מסלתון
‫משפחתהרבאליהובןהרבבכוריעקבכהןטראבמסלטון)יושבבמרכז(אביהםשלהרבעזרא‪-‬הידועיותרלכלדמשקאיבכינויו‬
‫"חכםעזור")יושבמימין(והמורהחכםיעקב)עומדמשמאל(‪,‬האםהרבניתרג'ינה‪,‬הבנותוהכלות‪:‬מימיןלשמאל‪:‬ג'מילה)הבתשלחכם‬
‫יעקב(‪,‬רבקה)הרבניתאשתחכםעזור(‪,‬בהייה‪-‬בתיה)הבתשלהרבאליהו(ורשל)באדיבותםהרבהשלמשפחותשילוחועזר(‪.‬‬