Årsprogram 2016 - Ørre-Sinding Jagtforening

Comments

Transcription

Årsprogram 2016 - Ørre-Sinding Jagtforening
ÅRSPROGRAM 2016
2016
WWW.OS-JAGTFORENING.DK
BESTYRELSEN
Generalforsamling
Telefon
E-Mail
40824974
[email protected]
Generalforsamlingen 2015 åbnede ved formand Peter Vestergård. Planen var en veltilrettelagt generalforsamling, men det tog en skarp drejning, da formanden meldte at han
alligevel ikke ville modtage genvalg - af personlige årsager. Denne beslutning respektererede vi i bestyrelsen - Det krævede dog en kort pause, så vi havde lidt tid til at finde ud
af, hvad vi så gjorde.
23256290
[email protected]
- Carsten Jørgensen blev valgt som ny formand. Stort tillykke med posten!
- Bjørn Barslund blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem i stedet for Carsten.
30495351
[email protected]
Danni Johansen
26286972
[email protected]
Bjørn Barslund
21211369
[email protected]
Formand
Carsten Jørgensen
Næstformand
Jan Hjort Pedersen
Kasserer
Peder Johansen
Bestyrelsesmedlemmer
FLUGTSKYDNINGSUDVALG
Telefon
E-Mail
Medlem
Jesper Pallesen
26660208
John Ø. Lauritsen
26146364
Benny Pedersen
60641926
Karl J. Pedersen
20267263
Casper Buur Larsen
31111775
Thomas Aarhus
20249663
[email protected]
HUNDEUDVALG
Desuden var der i sidste år lodtrækning
om den sædvanlige jagt i knudmosen,
bukkejagten i sinding kommuneplantage,
jagt i Herning Politi’s konsortie i Arnborg
(Tilbudt af Niels Ramy Bech - Tak for det.)
og en jagt i Holte Plantage (Tilbudt af Peter Vestergård - Tak for det.)
Som sædvanligt vinder Jesper Pallesen Æresmedlem, Bjarne Jøgensen med Ørre-SInding Jagtkragepokalen og 2 kasser patroner på 31forenings Jubilæumspokal.
par.
- Tak for opbakningen til generalforsamlingen - der var 29 fremmødte.
Næste års generalforsamling
Næste år samles vi til generalforsamling d. 6. oktober 2016 kl. 18.30. Jagtforeningen
byder denne aften på let traktement. For at deltage i arrangementet skal man tilmeldes v.
formand Carsten Jørgensen inden den 30. September 2016.
Suppleant
Helge Johnsen
Værd at nævne er også at jubilæumspokalen blev tildelt Bjarne Jørgensen for hans store
arbejde i foreningen, - nu - såvel som i de tidligere år.. Tillykke.
50719228
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde 14 dage før generalforsamlingen.
Der bliver denne aften trukket lod om foreningens jagter.
Telefon
E-Mail
21211366
[email protected]
Medlem
Bjørn Barslund
WWW.OS-JAGTFORENING.DK
WWW.OS-JAGTFORENING.DK
AKTIVITETSKALENDER
Dato
Tid
Beskrivelse
Mødested
07.02.2016
09.00 Markprøvetræning
Klubhuset
14.02.2016
09.00 Markprøvetræning
Klubhuset
21.02.2016
09.00 Markprøvetræning
Klubhuset
27.02.2016
09.00 Flugtskydning - Klargøring
Klubhuset
28.02.2016
09.00 Markprøvetræning
Klubhuset
05.03.2016
13.00 Flugtskydning - Træning
Klubhuset
06.03.2016
09.00 Lokal Markprøve
Klubhuset
12.03.2016
13.00 Lokal Præmieskydning
Klubhuset
17.03.2016
19.00 Foredrag v. Per Langvad
Klubhuset
19.03.2016
13.00 Flugtskydning - Træning
Klubhuset
26.03.2016
13.00 Flugtskydning - Træning
Klubhuset
05.04.2016
18.30 Flugtskydning - Træning
Klubhuset
09.04.2016
09.00 Indskydning, Riffel
Hjortebanen
12.04.2016
18.00 Bymatch, ØS mod Sunds
Ørre-Sinding
17.04.2016
Feltskydning
Ulfborg Skyttecenter
18.04.2016
18.30 Bymatch, Sunds mod ØS
Sunds
19.04.2016
18.30 Flugtskydning - Træning
Klubhuset
26.04.2016
18.30 Flugtskydning - Træning
Klubhuset
27.04.2016
19.00 Klubaften ved Seatrout
Seatrout Viborgvej
30.04.2016
10.00 Familliedag
Ørre Skytteforening
03.05.2016
18.30 Flugtskydning - Træning
Klubhuset
07.05.2016
09.00 Kommunemesterskab
Sunds
10.05.2016
18.30 Flugtskydning - Træning
Klubhuset
16.05.2016
09.30 Bukkepral
Klubhuset
17.05.2016
18.30 Flugtskydning - Træning
Klubhuset
24.05.2016
18.30 Flugtskydning - Træning
Klubhuset
26.05.2016
18.00 Kredsskydning - Træning
Klubhuset
28.05.2016
10.00 Kredsskydning - Træning
Klubhuset
29.05.2016
08.00 Kredsmesterskaber
Klubhuset
31.05.2016
18.30 Flugtskydning - Træning
Klubhuset
WWW.OS-JAGTFORENING.DK
07.06.2016
18.30 Flugtskydning - Træning
Klubhuset
11.06.2016
08.00 Ligaskydning
Skave
14.06.2016
18.30 Flugtskydning - Træning
Klubhuset
21.06.2016
18.30 Flugtskydning - Træning
Klubhuset
28.06.2016
18.30 Flugtskydning - Træning
Klubhuset
05.07.2016
18.00 Åben Præmieskydning
Klubhuset
06.07.2016
18.00 Bymatch, TV-AHG-ØS
Timring-Vildbjerg
12.07.2016
18.30 Flugtskydning - Træning
Klubhuset
19.07.2016
18.30 Flugtskydning - Træning
Klubhuset
26.07.2016
18.30 Flugtskydning - Træning
Klubhuset
02.08.2016
18.00 Bymatch, ØS-AHG-TV
Klubhuset
06.08.2016
09.00 RAHS Finale
Nees-Bøvling
08.08.2016
18.00 Bymatch, AHG-ØS-TV
Aulum-Haderup-Grove
09.08.2016
18.30 Flugtskydning - Træning
Klubhuset
16.08.2016
18.30 Flugtskydning - Træning
Klubhuset
23.08.2016
18.30 Lokal Præmieskydning
Klubhuset
30.08.2016
18.30 Handicapskydning
Klubhuset
06.10.2016
18.30 Generalforsamling (m. spisning)
Klubhuset
14.10.2016
15.00 Jagt i Kommuneplantagen
Merrildvej
04.11.2016
15.00 Jagt i Kommuneplantagen
Merrildvej
02.12.2016
14.00 Jagt i Kommuneplantagen
Merrildvej
07.01.2017
14.00 Jagt i Kommuneplantagen
Merrildvej
Praktiske Informationer
--- BEMÆRK --ALLE ekstra skydninger på flugtskydningsbanen skal annonceres på hjemmesiden i
henhold til miljøgodkendelsen minimum 4 uger før afholdelse. Dvs. alle ekstra skydninger skal aftales med Danni og ligges i kalenederen på hjemmesiden.
Bestyrelsen opfordrer ALLE medlemmer til at logge på www.jaegerforbundet.dk og indtaste mail og mobiloplysninger. Dette med henblik på senere at kunne sende mail/SMS
med aktiviter.
WWW.OS-JAGTFORENING.DK
Markprøvetræning
Markprøvetræningen starter 7. februar
2016 og sidste planlagte træningsdag er
28. Februar 2016. Der er igen i år godt
med tilmeldte til træningen. I år er vejret
forhåbentlig med os og vi håber at der
igen i år kan findes agerhøns og fasaner på
træningsarealerne.
Pladserne for 2017 uddeles efter først til
mølle.
Lokal Markprøve
Bjørn Barslund arrangerer igen i år markprøve for stående hunde, så har du lyst til at
deltage skal du give Bjørn besked hurtigst
muligt. Prøven er ikke anerkendt, men
bliver bedømt af kompetente folk, hvis
det ikke at muligt at skaffe to uddannede
markprøvedommere.
Prøven foregår d. 6. marts 2016 på arealer
i lokalområdet.
For mere information kontakt da venligst Bjørn Barslund
Riffelskydning
For de medlemmer som intresserer sig for
riffelskydning har vi i år 3 arrengementer.
Der kan læses om det nye arrangement
under familiedagen d. 30. April:
Fri indskydning på indskydningsbanen,
fri skydning på bukkeskive med elektronisk markering og skydning til løbene hjort
- hvor den første skydning tæller i kampen om pokalen. Indskydning foregør d. 9.
april fra 09.00 - 13.00.
Flugtskydning
Træningen på flugtskydningsbanen begynder i år lørdag d. 5. marts 2016 13.00 16.00. Der vil i år blive serveret GRATIS
suppe til de fremmødte.
Bestyrelsen håber at vi igen, ligesom sidste år, kan samle 8 hold eller derover til at
skyde med i Ringkøbing Amts Hold Skydning. Vi har de sidste år haft dette antal
med i turneringen, hvilket bestyrelsen
glæder sig over. Vi har mange gode skyttere i foreningen, hvilket medfører at stort set
alle amtsturneringshold er serie 1 og 2, men vi kunne også godt bruge nogen hold i serie
3 og 4. Har du interesse i at skyde på hold, kontakt da venligst Carsten Jørgensen, så vil
han se om det kan lade sig gøre.
Vi håber på stor deltagelse til den årlige bymatch mod Sunds Jagtforening og vores andre
bymatcher mod Aulum-Haderup-Grove Jagtforening og Timring-Vildbjerg Jagtforening.
Vi håber på mange hold igen i år til at deltage i de forskellige skydning og hvis alt går vel
vise nogen gode resultater. Ved tilmelding til RAHS - Ringkøbing Amts Holdskydning
skal der betales for alle skydninger på hjemmebane ved tilmelding. Gebyr for holddeltagelsen betaler foreningen.
Ligaholdskydning afholdes i år på Skave Jagtforenings bane. Skydekort til hovedskydningen er gratis for medlemmer af foreningen. Tilmelding af hold til Carsten Jørgensen.
Kommunemesterskab i JFK regi afholdes i år på Sunds Jagtforenings bane. Skydekort til
hovedskydningen er gratis for medlemmer af foreningen.
Vi har i år fået tildelt Danmarks Jægerforbunds kredsskydning hvor der er mulgihed for
at kvalificerer sig til Mesterskabsskydningen på Herning Jagtcenter. Der skal tilmeldes til
denne skydning både hold og individuelle skytter til Carsten Jørgensen.
Da kredsskydningen er en meget stor skydning får vi brug for mange frivillige hænder
til at hjælpe med dette arrangement. Hvis du er interesseret i at hjælpe så sig det til en
fra bestyrelsen.
Feltskydning på Ulfborg skyttecenter d. 17. april. Vil man deltage i dette arrangement
skal tilmeldning ske til Danni Johansen. Det koster 150 kr,- ved tilmelding at deltage i
arrangementet. Der vil blive reserveret tre hold af 5 mand. Pladserne på holdene bliver
fordelt efter først til mølle princippet.
WWW.OS-JAGTFORENING.DK
WWW.OS-JAGTFORENING.DK
NYHEDER
Familiedag i samarbejde med Ørre Skytteforening
I samarbejde med Ørre Skytteforening
prøver vi at lave et familiearrangement
hvor hygge er i højsædet. Vi starter med at
skyde med riffel på 50, 100 og 200m hos
Ørre Skytteforening, i ca. 2 timer. Derefter
tager vi om til os på flugtskydningsbanen i
et par timer.
Vi starter d. 30. April kl. 10.00 hos Ørre
Skytteforening. Klokken 12.00 åbner vi så
flugtskydningsbanen.
Banerifler kan lånes. Medbring jagtrifler eller salonriffel og skyd på de forskellige baner.
Forefrag ved Bøssemager Per Langvad
Vi har fået arrangeret et foredrag i 17. marts
kl. 19.00 ved bøssemager Per Langvad,
som kommer og fortæller om Flugtskydning, våben, tilpasning, trangboringer og
ammonition.
Per har i mange år været bøssemager af
den gamle skole hvor håndværket virkelig
er ud i fingerspidserne. Per har også skudt
flugtning, bl.a. kan nævnes OL Trap på
højt plan.
Per ved om nogen hvad der skal til for at gevær, ammonition, tilpasning, trangboring
m.m. går op i en højere endhed.
Tag dit våben med hvis du har et specifikt spørgsmål så vil Per prøve at svare på disse
spørgsmål også.
WWW.OS-JAGTFORENING.DK
Fællesjagter
Fællesjagterne i Sinding Kommuneplantage fortsætter som hidtil på trods af det
tiltagende mountainbike kørsel i skoven.
Der ses mest harer og snepper, men også
råvildt er der på trods af cykelisterne.
Bestyrelsen håber på opbakning så vi
kan få noget på tasken i den kommende
jagtsæson. Der vil være en til stede fra bestyrelse på alle jagter.
Billede fra Sinding Kommuneplantage.
Til HJC Jagten 2015 var der inviteret 21
hjælpere fra foreningen til en hyggedag i
jagtens tegn med alt hvad det indebærer.
Vi vil i bestyrelse gerne udtrykke vores tak
til dem som giver en hånd med i alt det
praktiske omkring foreningen.
Sidste års parade fra HJC jagten.
Bukkepral
Der var sidste år fint fremmøde til morgenkaffe og rundstykker som Birgit serverede i klubhuset. Det startede lidt sløvt
med bukke med endte dog med en fin parade som vi godt kan være tilfredse med.
Ønsker du at se flere billeder fra sidste års
bukkepral kan de ses på vores facebook
side -> Ørre-Sinding Jagtforening. Ansøg
om medlemsskab.
Sidste års bukkeparade.
Traditionen tro afholder vi bukkepral d.
16. maj 2016 ved klubhuset. Der vil blive
anrettet et lille morgenbord i klubhuset til de fremmødte.
- Bukkene bliver bedømt klokken 10.30 og der uddeles præmier.
Mød op til en hyggelig snak i samvær med gode jagtkammerater.
WWW.OS-JAGTFORENING.DK
Klubaften Seatrout
Seatrout på Viborgvej i Herning arrangerer igen i år klubaften i butikken. Her vil de
byde på lidt til ganen og formentlig nogen
gode tilbud til jer!
Arrangementet foregår d. 27.04.2016 klokken 19.00
Udlejning af flugtskydningsbane
Vi har nu fået fastsat priser for udlejning
af skydebanen til skydearrangementer i
forbindelse med polterabend, firmafester
eller lign.
Priser:
150 kr,- pr deltager.
(min. 6 deltagere = 950 kr,-)
Betales kontant.
Instruktører efter behov.
Her ses en kommende brud til Polterabend på vores
flugtskydningsbane
I prisen er 24 patroner & duer, leje af gevær, høreværn, forsikring samt uddannet skydein
struktør.
Ved større arrangementer aftales der individuelle priser.
Kontakt Danni Johansen for leje af banen.
Facebook
Jeg vil endnu en gang gerne reklamerer lidt
for facebookgruppen “Ørre/Sinding Jagtforening”. Gruppen skal bruges til at vise
hinanden, hvad vi render og laver mht.
jagt og på den måde bringe os tættere sammen som medlemmer.
Social Samvær, Online!
Søg efter “Ørre/Sinding jagtforening” i
søgefeltet øverst på facebook.com, når du
er logget ind så skulle den gerne finde gruppen og derefter skal du blot ansøge og din
anmodning vil blive accepteret.
WWW.OS-JAGTFORENING.DK
WWW.OS-JAGTFORENING.DK
0,50 L, Pris kr. 299,95
0,75 L, Pris kr. 329,95
1,00 L, Pris kr. 399,95
Kæmpe udvalg i
Sixpens-Caps

Similar documents