2016 - Egen Kirke

Comments

Transcription

2016 - Egen Kirke
VOR EGEN AVIS 2015
Se mere på www.egen-kirke.dk
EGEN SOGNS KIRKESIDER
PÅSKE – KRISTENDOMMENS
STORE FORÅRSFEST
Påskefesten er oprindelig en
jødisk fest, som på hebræisk (jødernes sprog) hedder
Ha-pesach hvilket betyder
”overspringelse”. Det er en forårsfest til minde om dengang,
hvor hebræerne udvandrede fra
Egypten, hvor de havde været
slaver. I 2.Mosebog kan man
læse beretningen om Moses,
De ti plager, udvandringen fra
Egypten, De ti Bud, og jødernes
videre historie.
Siden dengang har jøderne fejret Ha-pesach/Påske. Jesus er
en rettroende jøde og derfor
skal han til Jerusalem og fejre
festen. Palmesøndag rider han
ind i byen på et æsel og bliver
hyldet som en konge. Folk skærer grene af træerne og strør
dem på vejen foran ham. Andre
lægger deres kapper på vejen.
Det bliver som ”en rød løber”
for en æresgæst. Palmesøndag
er en festdag for Jesu indtog i
Jerusalem.
Mandag, tirsdag, onsdag er
Jesus i Jerusalem og hver dag
besøger han Templet. Han kommer i klammeri med præsteskabet, men almindelige mennesker
synes godt om Jesu fortællinger
og gerninger.
Skærtorsdag spiser Jesus for
sidste gang et aftensmåltid sammen med disciplene.
Det er her han indstifter nadveren ved at bryde brødet og
sige at det er hans legeme. På
samme måde tager han kalken
eller kanden med vin og deler
den med dem, idet han siger at
vinen er hans blod. Han vasker
også disciplenes fødder denne
aften, som en symbolsk handling på at de er rene. Derfor
dagens navn Skærtorsdag som
betyder den rene torsdag.
Jesus har en forfærdelig nat,
hvor han beder gentagne gange
til Gud Han er klar over at Judas
har angivet ham og at han nok
kommer til at miste livet pga.
sit uvenskab med præsteskabet.
Inden det bliver morgen kommer Judas sammen med nogle
vagtfolk og anholder Jesus.
Jesus føres til ypperstepræstens
hus, hvor han forhøres. Men
Jesus er underlig tavs og præsterne kan egentlig heller ikke
gøre ham noget eftersom det er
romerne, der bestemmer i landet. Man bliver enige om at føre
Jesus til Pontius Pilatus, den
romerske statholder. Denne er
formodentlig ligeglad med jødernes indbyrdes stridigheder, men
lader dog Jesus piske og afsiger
dødsdommen, men vasker sine
hænder, som symbol på at han
er uskyldig og kun effektuerer
dommen for præsternes og folkets skyld.
I mens Jesus forhøres, flygter
disciplene, undtagen Peter, som
opholder sig udenfor i gården.
Her bliver han genkendt af tjenestefolkene, som én af Jesus
disciple. Men det benægter han
hele tre gange, hvilet Jesus
havde forudsagt ham. ”Inden
hanen galer to gange har du
fornægtet mig tre gange!”
Ved ni-tiden fredag formiddag
fører man Jesus ud for at korsfæste, dette sker efter at Pilatus
har forsøgt at frigive ham. Man
havde en gammel skik med at
løslade en fange i anledning
af festen og her kunne Jesus
så slippe fri, men folket vil
lige pludselig hellere havde en
anden, som hedder Barabbas
fri. Det skal bemærkes, at Jesus
kalder sig selv for Baradam,
Menneskesønnen. Så hvordan
romerne har kunnet høre forskel
på de to navne når alle har råbt
i munden på hinanden, er det
nok noget usikkert. Men de får
Barabbas fri og Jesus må gå den
tunge gang ud til henrettelsespladsen Golgata med tværbjælken til korset over sine skuldre.
Der er tre personer, som henrettes denne dag til skræk og
advarsel, så jøderne kan se, at
det er romerne der bestemmer
i det besatte land Korsfæstelse
Fortsættes på side XX
EGEN SOGNS KIRKESIDER
21
VOR EGEN AVIS 2015
Se mere på www.egen-kirke.dk
VOR EGEN AVIS 2015
Se mere på www.egen-kirke.dk
NAV NE NYT
D I N YN D LI N GS S A N G
G U D S TJ E N E S TE R I E G E N
AF TE N H ØJ S K OLEN
Døbte:
· Aya Zobbe Nicolaisen, Ringsted
· Ida Bøttern Svedborg, Stevning
· Mille Esmann Andresen, Guderup
Sidste år holdt vi i Foråret en salmesangsaften under titlen ”Din Yndlingssalme” der kom
mange forslag ind fra menigheden og rigtig
mange deltog i arrangementet i kirken. I efteråret gentog vi successen men nu drejede det
sig om sange fra Højskolesangbogen, igen var
der mange som bidrog med forslag og mange
som var med i Sognegården til sangaftenen.
Søndag den 21. februar (2.s.i Fasten)
kl. 10.30 v. sognepræsten
Tirsdag den 15.marts kl. 19.00
kommer leder af Kirkens Korshær i
Sønderborg, Britt Gaarn-Larsen og fortæller om organisationens arbejde. Hvert år til
Høstgudstjenesten samler vi her i sognet ind
til Kirkens Korshær og derfor kunne det være
interessant at høre om hvad pengene går til.
Viede:
· Mette Esmann Jacobsen og
Nicolai Søren Frost, Guderup
Døde:
· Hans Hansen Møller, Guderup
· Lillian Hansen, Guderup
· Peder Bak, Hornsyld tidl. Guderup
· Rosa Jørgensen, Sjellerup
· Niels Møller Laursen, Guderup
· Gurli Andersen, Elstrup
· Annelise Nielsen, Hørup
· Hans Hansen, Guderup
· Carl Frede Hein, Guderup
· Anni Birk, Hørup, tidl. Guderup
· Frede Christian Andersen, Guderup
Tirsdag den 26.april kl. 19.00
prøver vi så igen med en sangaften med sange
fra Højskolesangbogen. I Kirkens Våbenhus
finder du ”kassen” til at lægge dit bidrag i.
Sebastian og jeg (Kitty) håber, at I igen er
kreative og opfindsomme og får kigget godt
efter i Højskolesangbogen og fundet lige netop
de sange, som I aller helst vil være med til at
synge.
Søndag den 28. februar (3.s.i Fasten)
kl. 10.30 v. sognepræsten
Søndag den 6. marts (Midfaste)
kl. 9.00 v. Mai-Britt Josephsen Knudsen
Søndag den 13. marts
(Mariæ Bebudelses Dag)
kl. 10.30 v.sognepræsten
Søndag den 20. marts (Palmesøndag)
kl. 10.30 v.sognepræsten
Så mød op i Egen Sognegård og hør, hvad Britt
Gaarn-Larsen kan fortælle.
Tirsdag den 12.april kl. 19.00
får vi besøg af ”HALFDANensemblet”. Tine
K. Skau fik i 2014 tilladelse til af Halfdan
Rasmussens arvinger at sætte ti kendte og mindre kendte digte i musik. Og
HALFDANensemblet, som er en trio vil opføre
disse musikalske digte for os.
God fornøjelse!
Mange tak...
for al opmærksomhed i forbindelse med mit
25 års jubilæum som præst i den danske
folkekirke. Det glædede mig så meget.
Torsdag den 24. marts (Skærtorsdag)
kl. 19.00 v.sognepræsten
Så velkommen til en anderledes og underholdende musikalsk aften i Sognegården.
Fredag den 25. marts (Langfredag)
kl. 10.30 v.sognepræsten
G U D E R U P P L EJ ECEN TER
– Kitty
O N S D A GS VEN N ER
MENIGHED SR Å D SM Ø D ER
Onsdag den 30. marts kl. 19.00
Onsdag den 20. april kl. 19.00
dagsorden ligger i Kirkens våbenhus søndag
inden møderne.
22
EGEN SOGNS KIRKESIDER
Onsdag den 16.marts kl. 14.30
afholder vi forårets sidste eftermiddagsmøde
det er gartner Gert Jensen fra Augustenborg,
som skal fortælle om og vise billeder fra to
kendte damers haver eller skulle vi kalde det
for parker?
Deltagelse er gratis.
Husk tilmelding senest den 15. marts på enten
mail [email protected] eller telefon 74 45 84 90.
Søndag den 27. marts (Påskedag)
kl. 10.30 v. sognepræsten
Mandag den 28. marts (2.Påskedag)
Lukket
Søndag den 3. april (1.s.e.Påske)
KONFIRMATION
kl. 10.00 v. sognepræsten
Onsdag den 2. marts kl. 14.30
v. Mai-Britt Josephsen Knudsen, Svenstrup
Onsdag den 6. april kl. 14.30
v. Kitty Hovgaard Jensen, Egen
KIRKEBIL
Ring til GF. Taxi på tlf. 74 45 95 45
Søndag den 10.april (2.s.e.Påske)
kl. 10.30 v.sognepræsten
Kirkebilen må benyttes til alle gudstjenester i Egen
Kirke og til alle arrangementer i Egen Sognegård.
EGEN SOGNS KIRKESIDER
23
VOR EGEN AVIS 2015
Se mere på www.egen-kirke.dk
EGEN SOGNS KIRKESIDER
er en meget langsom måde at tage livet af forbrydere på, men underligt nok er Jesus død ved tretiden om eftermiddag. Inden solnedgang beder et
af Rådsmedlemmerne om at man tager Jesu døde
legeme ned. Det er jo sabbat og jøderne bryder
sig ikke om at disse døde kroppe skal hænge der
på deres hviledag. Man lægger Jesu legeme ind
i en gravhule og ruller en stor sten for indgangen. Sabbat er fredag ved solnedgang til lørdag
ved solnedgang. Derfor er der ingen, som går ud
til begravelsesstedet før tidligt søndag morgen/
Påskemorgen.
Påskedag, da kvinderne kommer ud til graven er
stenen rullet til side og graven er tom. En de ikke
kender, måske en engel fortæller dem, at Jesus
er gået forud for dem til Galilæa. De bliver ude af
dem selv og løber væk fra stedet. Og ud at dette
intet, den tomme grav, kvindernes fortvivlelse
udspringer Kristendommen, hvilket vi kristne fejrer Påsken for, nemlig Jesu Kristi opstandelse fra
de døde.
Glædelig Påske ønskes I af Kitty
KONFIRMANDLISTE
Søndag den 3.april kl. 10.00 konfirmation i
Egen Kirke:
Jesper Andersen, Guderup
Patrick Holmgaard Quorp Andresen, Augustenborg
Adrian Ditlev Anthony, Sjellerupskov
Marius Ditlev Anthony, Sjellerupskov
Thomas Volf Christensen, Stolbro
Alexander Dantoft, Guderup
Johannes Bay Jensen, Stevning
Christian Kilde Krath, Egen
Jeff Brian Samsø Mason, Guderup
Philip Storbank Mathiesen, Guderup
Lucas Lorenzen Petersen, Guderup
Nicky Thomsen, Guderup
Maria Bladt, Havnbjerg
Lea Rabøl Good, Egen
Anne Bojer Jensen, Guderup
Jasmin Frydendal Petersen, Guderup
Line Espensen Poulsen, Augustenborg
Mathilde Collin Rosted, Guderup
Sofie Fægteborg Thybo, Guderup
Susanne Velgaard, Egen
Mellani Krogh Zimmer, Guderup
Der er kun ét hold konfirmander i år og
derfor kun én konfirmationssøndag
– husk at gudstjenesten begynder kl. 10.00.
Kirketjener: Claus Erik Hansen
Træffes på kirkegården
tirsdag - fredag kl. 8.00 - 15.00.
Kontortid 10.30 - 11.30.
Tlf. 74 45 94 13.
ADRESSER:
Sognepræst: Kitty Hovgaard Jensen
Gl. Guderup 24, tlf. 74 45 84 90.
Træffes bedst tirsdag - fredag
kl. 10.00 - 12.00 og igen efter
kl. 17.00. Mandag fri.
Kirkesanger: Peter Sandholt
Nordborgvej 110, tlf. 24 83 53 91
Organist: Sebastian Clasen
tlf. 24 78 3397
Menighedsrådsformand: Odin Møller
Egen Kirkevej 8, tlf. 74 45 96 09
Kirkeværge: Ingrid Tang
Dyndved Søndergade 7,
tlf. 30 34 35 28
Regnskabsfører: Anette Jepsen
Sebbelundvej 19, tlf. 74 45 95 17
Kasserer: Gitte Mortensen
Kirkevej 14, tlf. 74 45 87 32
Kirkesiderne udgives af Egen Sogns Menighedsråd. Ansvarshavende redaktør: Sognepræsten.
24
EGEN SOGNS KIRKESIDER

Similar documents