Kalender for efterårssemester 2015

Comments

Transcription

Kalender for efterårssemester 2015
15-02-2016
KALENDER FOR EKSAMEN - VINTER 2015/16 (Efterårssemesteret 2015)
Foreløbige data markeres med rødt … dvs de er ikke endeligt aftalte/på plads
OKT./NOV. SEMESTER
13.
Løb.eval.
Løb.eval.
Løb.eval.
Løb.eval.
Løb.eval.
JANUAR
6.
5.-6.
7.-8.
7.
11.
11.
13.
14.
15.
18. & 19.
18. & 19.
19.
20.
20.
20.
Mat3
Mat3/MatØk3/MatTek3
Mat5
Mat5/MatØk5/MatTek5
Mat5/MatØk5/MatTek5
Mat5/MatØk5/MatTek5
SEMESTER
MatØk5 & Mat7 & MatØk7
Mat3/MatØk3/MatTek3
Mat3/MatØk3/MatTek3
MatTek5
MatTek5
Crash course - FSA
Diskret matematik
Sædvanlige differentiallign.
Computer Algebra
Statistisk inferens og analyse
FSA R
FSA Praktiske aspekter …
AKTIVITET
Skriftlig eksamen, intern c.
Partielle Differentialligninger
Mundtlig eksamen, ekstern c.
Analyse 1
Mundtlig eksamen, ekstern c.
Analyse 1
Olav Geil
Diego Ruano
Morten Nielsen
Stefano Martin
Jesper Møller
Søren Højsgaard
Jesper Møller
LÆRER/CENSOR
Skriflig eksamen
Stokastiske processer
Mundtlig eksamen, ekstern c.
Optimeringsmetoder
Projekteksamen, ekstern c.
Skriftlig eksamen, intern c.
Mat3/MatØk3/MatTek3 Lineær Algebra m. andvend.
Mundtlig eksamen, ekstern c.
MatØk5 & Mat5sf & Mat7 Optimering
Mundtlig eksamen, intern c.
MatØk7
Økonometri
Mundtlig eksamen, intern c.
Mat5
Differentialgeometri
Mundtlig eksamen, intern c.
MatØk3
Mikroøkonomi
Midtvejsevaluering, intern c.
Mat9.-10.
Statistik
Mat3
MatØk7 & Mat7
Mat9
MatØk9, FIN
21.
LÆRER/CENSOR
Mat5
20.-21.
21.
AKTIVITET
MatTek3
Mat3
Projekteksamen, intern c.
Mundtlig eksamen, intern c.
Målteori
Projekteksamen, intern c.
Diskret Matematik
Horia Cornean
Morten Grud Rasmussen
Jacob Schach Møller
Morten Grud Rasmussen
Søren Fournais
I8
I8
Jakob G. Rasmussen
Malene Højbjerre
Leif K. Jørgensen & Arne Jensen
Matt Dziubinski
Peter Jensen
BJ Christensen
Esben Høg
Martin Raussen
Lisbeth Fajstrup
Business
P. Svante Eriksen
Mikkel Brynildsen
Bo Rosbjerg
Bjarne Højgaard
Rasmus Waagepetersen
Diego Ruano
Olav Geil
Take-home exam
Videregående obligationsanalyse Business
I8 (Christoffer Eg Sloth, Morten
Projekteksamen, intern c.
Nielsen, Anders la Cour-Harbo)
Martin Raussen
Projekteksamen, intern c.
Bo Rosbjerg
15-02-2016
21.
MatØk5
22.
22.
22.
25.+26
25.
25.
25.
26.
27.
27.
27.
28.
28.
28.
Mat7
Projekteksamen, ekstern c.
Projekteksamen, intern c.
Diskret matematik
Mat3
Projekteksamen, intern c.
Mat5
Projekteksamen, ekstern c.
MatØk3
Projekteksamen, intern c.
MatTek3
Projekteksamen, intern c.
MatTek5
Projekteksamen, intern c.
Mat5
Projekteksamen, ekstern c.
Mat4,5
Mat10
Mat7
MatTek3
Bachelorprojekt, ekstern c.
Specialeeksaminer, ekstern c.
Statistik
Projekteksamen, intern c.
Statistik
Mat3
Projekteksamen, intern c.
Skriftlig eksamen, intern c.
Algebra
MatØk7, FIN
Projekteksamen, intern c.
Projekteksamen, intern c.
AKTIVITET
Specialeeksamen, eksterne c.
12.
Mat10
Diskret matematik
AKTIVITET
FEB/MARTS SEMESTER
Mundtlig eksamen, intern c.
MatØk5
Partielle Differentialligninger
5/2
Mundtlig eksamen, intern c.
MatØk3
Mikroøkonomi
12/2
Mundtlig eksamen, ekstern c.
Mat3/MatØk3/MatTek3 Analyse 1
26/2
Mundtlig eksamen, intern c.
Mat5
Differentialgeometri
29/2
Mundtlig eksamen, intern c.
MatØk7
Målteori
29/2
Skriftlig eksamen, intern c.
Mat3/MatØk3/MatTek3 Lineær Algebra m. andvend.
3/3
FEB
4/3
MatØk9 FIN
SEMESTER
Mat og MatØk3
Projekteksamen, intern c.
Rasmus Waagepetersen
Malene Højbjerre og Claus Dethlefsen
Stefano Martin
Olav Geil
Athanasios Georgiadis
Bo Rosbjerg
Rasmus Waagepetersen
Claus Dethlefsen
Ege Rubak
Bo Rosbjerg
I8 (John-Josef Leth, Morten Nielsen,
Jan Østergaard)
Jesper Møller/Jesper Kjær Nielsen
Søren Højsgaard
Jakob G. Rasmussen
Claus Dethlefsen
Jesper Møller
Kim Emil Andersen
P. Svante Eriksen
Preben Blæsild
Rasmus Waagepetersen
Søren Højsgaard
I8 (Morten Lomholt Jakobsen, Morten
Nielsen, Jon Johnsen)
Leif K. Jørgensen
Matt Dziubinski
Esben Høg
Matt Dziubinski
Johannes Tang Kristensen
LÆRER/CENSOR
Diego Ruano
Peter Beelen
LÆRER/CENSOR
Horia Cornean
Morten Grud Rasmussen
Business
Morten Grud Rasmussen
Jacob Schach Møller
Martin Raussen
Lisbeth Fajstrup
Bjarne Højgaard
Rasmus Waagepetersen
Leif K. Jørgensen & Arne Jensen
Ege Rubak og Mikkel Brynildsen
Bo Rosbjerg
15-02-2016
18/3
Mat3
Skriftlige eksamen, intern c.
Algebra 1: Grupper
Ege Rubak og Mikkel Brynildsen
Leif Kjær Jørgensen

Similar documents