Uke 6 - Minskole.no

Comments

Transcription

Uke 6 - Minskole.no
UKEPLAN 7. TRINN
UKE 6: 08/02 - 12/02 - 2016
Sosialt mål for trinnet:
Jeg er bevisst på å bruke tiden godt når
jeg er på skolen.
Mål
Norsk
Jeg kan lese og gjengi nyheter.
Matte
Jeg kan addere og subtrahere med negative tall. Jeg kan også regne litt med bokstaver.
English
I can learn a limerick by heart.
I can use some determinatives correctly.
Samfunnsfag
Rennessanse og opplysningstid uke 6 og 7
Du skal kunne:
Forklare hva som kjennetegner renessansen i Europa
Gi eksempler på viktige tanker og oppdragelser på denne tida, og hvorfor disse skapte uro i
Europa
Beskrive hvem Elisabeth 1. og Ludvig 14. var, og hva de er kjent for
Gi eksempler på hva filosofene diskuterte i opplysningstida
Lekse
Avis med avis
Norsk
Hele uka
Les minst en lokal-, innenriks- og en utenriksnyhet hver dag. Skriv i lekseboka en eller flere setninger
som opppsummerer nyhetene for hver dag.
Lesebingo
Norsk
Til fredag
Bruk lesebingoarket når du skal lese og få fem på rad. Resultatet registreres i et skjema på skolen.
Matte til fredag
Til fredag 12.februar
Lekse ligger klar på mattemesteren.no
English
For Friday
Musikk
Hele uka
English 1
1. Read and translate orally
p. 119 in TB.
2. Choose one of the limericks
and learn it by heart. You are to
perform it in small groups on
Friday.
English 2
1. Read and translate orally
p. 119 in TB.
2. Choose one of the limericks
and learn it by heart. You are to
perform it in small groups on
Friday.
English 3
1. Read and translate orally
p. 119 in TB.
2. Choose one of the limericks
and learn it by heart. You are to
perform it in small groups on
Friday.
3. Write a limerick like the ones
you read on p.119.
Øv på teksten til potpurriet “Kor i været”. Vi skal opptre sammen med 1., 3. og 5. trinn på samling den
19.februar.
This week’s words – practise the words in Quizlet (search for vardasen).


There once were some pupils who learned maths and art.
Who knew they for once had to make a good start.
Their teacher said: “Now,
you must learn how,
to say this cute limerick by heart”.
No new words this week. Learn a limerick by heart instead!
Foreldreinformasjon
Studentene Maren, Miriam, Torbjørg og Nathalie er sammen med 7.1 i tre uker.
Nå er det 7.2 som har ansvar for melkebua og 7.1 har overtatt trivselsvenn- og kulturvertansvaret. Denne
uka får vi avis fra Fedrelandsvennen. Vi skal lese oss opp på ukas nyheter både hjemme og på skolen. I
begynnelsen av neste uke skal vi delta i en konkurranse og se hvor mange nyheter vi husker fra uke 6.
Hjelp barna deres med å lese nyheter og spør hva de husker. Det hadde vært gøy om vi gikk videre i
konkurransen.
Kontaktinformasjon
Vardåsen skolekontor: 38 17 97 20
Arbeidsrom 7.trinn: 38 17 97 37
Navn
Mobil
Susanne Stav Graasvoll
99 26 65
Anne Helene Løland
95 99 37
Siv Westgaard
97 17 01
Rolf Stian Imenes
90 87 06
28
93
54
88
e-post
Susanne.Stav.Graas [email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]