TOBB Status boligprosjekter

Comments

Transcription

TOBB Status boligprosjekter
TOBB Status boligprosjekter
Byggebørsen 2016
Hanskemakerbakken
47 leiligheter:
Salgsstart:
Byggestart:
09.02.2016
fra ca. 40 m2 til 120 m2 - (Utsolgt !)
09.02.2015
2.kvt 2015
Trolla Seniorboliger
26 leiligheter:
Salgsstart:
Byggestart:
09.02.2016
fra ca. 40 m2 til 100 m2 - (12 forhåndssolgte)
01.03.2016
3.kvt 2016
Tillerparken
43 leiligheter i 2 leilighetsbygg, øverst på bildet
Salgsstart
Juni 2015 – solgt 20
Byggestart
uavklart (Q1 2016)
Partner:
Varmbo AS (50/50)
09.02.2016
Sveberg Panorama - 26 boliger
26 leiligheter i rekkehus
Salgsstart
3Q 2015 (relanseres 2Q 2016)
Salg:
4 leiligheter
Byggestart
Q2 2016
09.02.2016
Sameiet Almås Park , Melhus
19 + 14 leiligheter i 2 leilighetsbygg
Salgsstart
8. Juni 2015
Salg:
6 leiligheter
Byggestart
uavklart (Q4 2015)
09.02.2016
Remegården (Orkanger sentrum)
23 leiligheter
Salgsstart
Byggestart
Partner:
09.02.2016
- utsolgt
- Oktober 2014
- 2014
Salvesen & Thams
Fosslia Hageby - Stjørdal
70 leiligheter
39 rekkehus
Salgsstart: 28.4.14 (leilighetsbygg
gjenstår)
09.02.2016
Lensmannsgården (Levanger sentrum)
20 leiligheter:
Salgsstart :
Byggestart:
Partnere:
09.02.2016
60 – 100
9/4 2015
Q4 2015. Solgt : 12 leiligheter
Berg Eiendom AS og
Selvig Invest AS (1/3 på hver)
HITRA – Fillan Leiligheter
6 Rekkehus
Salgsstart: 8.12.2015
Byggestart: Februar 2016
50 Leiligheter
Salgsstart: april/mai 2016
Byggestart: Høst 2016
Vi har reservert «beste tomta i b
09.02.2016
LADALEN – ca. 350 boliger
09.02.2016
Hallstein Gård – ca 950 boliger
Overvik
Nøkkeltall
Prosjekter
# boliger
Usolgte
Ferdig bygde boliger i 2015
Nedre Sjetnhaugan – ferdigstilt mars 2015
Linusbakken – ferdigstilt april 2015
Fosslia Felt C
Munkvoll Gård – ferdigstilt per 31.12.15
Fosslia Hageby Felt D
SUM ferdigstilt 2015
6
34
8
181
11
240
0
1
0
0
0
1
Boliger under bygging:
Remegården – Orkanger
Hanskemakerbakken
Fosslia Hageby Felt B1+ B2
Fosslia Hageby Felt A
Lensmannsgården - Levanger
SUM under bygging pr januar 2016
23
47
16
6
20
112
0
0
14
5
9
28
Prosjekter under planlegging/salg i 2016:
Sveberg Panorama
Fosslia Hageby – Blokk L2
Almås Park, Melhus (Trinn I: 19 leil, Trinn 2: 14 leil)
Hitra (Fillan)
Tillerparken
Trolla Seniorboliger (Totalt 9+18 leil)
Lilleby. Salgsstart: 26.10.15
SUM
26
41
19
30
42
27
67
252
20
Prosjekter under utvikling:
Ladalen: 350 – (50 + 67)
Sanna Østre - boliger (og næring)
Være Østre
Hallstein Gård
Skjetleinskogen
Overvik (første byggetrinn, ca 350, totalt ca 3000)
Fosen
Steinkjer
Namsos
SUM
09.02.2016
230
30
100
950
30
350
120
10
40
1890
11
13
15
37
199
Byggebørsen 2016
Rehabilitering
Vestlia BRL
• Rehabilitering/vedlikehold av 324 blokkleiligheter (av 361
totalt)
• Bygget på 70-tallet
• Rekkehusene ble rehabilitert i 2012
• I dette prosjektet
– Utskifting av kledning.
– Nye vinduer/dører.
– Rørfornying
– Brannsikringstiltak (brannalarmsystem)
– Utbedring av ventilasjon.
Fire entrepriser (bygg, ventilasjon,
rørfornying og elektro)
Nardo Søndre BRL
• Rehabilitering av 224 blokkleiligheter
• Bygget på slutten av 60-tallet
• Behov for tiltak på fasadene, vurderer også øvrige tiltak
• Mulige tiltak i prosjektet
– Etterisolering og nye fasader
– Nye vinduer/dører
– Utvidelse balkonger
– Nye garasjer
– Ventilasjon
– Utomhus
• Prosjekt er under prosjektering.
• Anbudsrunde i vår.
18
Status prosjekter eksisterende byggningsmasse
• Ca 550 leiligheter under gjennomføring (Ranheimshøgda, Tunvegen og
Vestlia)
• Ca 1500 leiligheter under prosjektering (større prosjekter)
• Ca 350 leiligheter under prosjektering (mindre prosjekter)
25.01.16

Similar documents