OAS konferensprogram 2016

Comments

Transcription

OAS konferensprogram 2016
När de såg upp, såg de
ingen utom Jesus!
Matt 17:8
Oas Sommarmöte
Jönköping 26-30 juli 2016
Välkommen!
Oasrörelsens
ordförande välkomnar
Så roligt att få åka till Jönköping på
Oasmöte i år igen! För min del blir det 22:a
sommarmötet i rad. När jag ser tillbaka
och funderar på vad som skiljer mötena
nu och de för 20 år sedan slår det mig att
det mest grundläggande inte har ändrats
så mycket. Det är undervisning, bön och
lovsång och många intressanta seminarier
och samma budskap som förkunnas! Men
det är också en del nytt varje år. I år har vi
t.ex. ett antal seminarier och ett kvällsmöte
med undervisning om arbete och kristen
tro.
Jag hoppas att alla ni som kommer till
Jönköping och Oasmötet i sommar skall få
erfara att ”Herren möter med sin kraft” på
seminarier, helandegudstjänster, möten i
idrottshallen och i möten med bröder och
systrar från hela landet. Och det är samma
kraft som för 22 år sedan!
2
Jan Hallquist, ordförande i Oasrörelsen
Birgitta & Holger Petersson, Ledningsgruppen:
Förväntan!
Det är med stor glädje vi på nytt
får ha Oasmötet i Jönköping och
vi är så tacksamma för det. Vi vet
att människor kommer med stor
förväntan. Förväntan på vad Gud
vill ge och göra i våra liv. Oasmötena präglas av glädje, gemenskap,
Gudsnärvaro, Gudsmöten, god
undervisning, hänförande lovsång,
bikt och förbön.
De många besökarna på Helandegudstjänsterna förra året visar på
en stor längtan efter läkedom till
ande, själ och kropp.
Vad är Oasrörelsen?
Oasmötena passar alla åldrar.
Glädjen över att se barnen vara
med är stor, likaså ungdomskonferensen där vi ser engagerade
ungdomar, vilket bådar gott för
framtiden.
Det finns många seminarier att välja på och vi tror att något ska passa
dig. Många goda talare kommer,
som du inte får missa. Det är verkligen värt att avsätta tid för att vara
med på Oasmötet!Välkommen att
uppleva en atmosfär av förväntan
och av Gudsnärvaro.
Oasrörelsen är en fristående karismatisk rörelse, som vill främja en sund
andlig förnyelse som är förankrad i Ordet, balanserad och känslig för
den helige Ande. Oas vill tjäna Svenska kyrkan med en stor öppenhet
mot andra samfund. Ett Oasmöte innehåller bibelundervisning, daglig
mässa, lovsång, många tillfällen till själavård, bikt och personlig förbön.
Mer om Oasrörelsen på www.oasrorelsen.se
Himmelriket tränger fram - UngdomsOas sommarläger 2016
Vi ser fram emot ett läger där vi får upptäcka och uppleva mer av Guds kärlek. Den kärlek som förvandlar våra liv,
som ger klarhet över vår sanna identitet och som bryter fruktan. Vi kommer ha kvällsmöten där vi vill fokusera på
Jesus och vad de kan innebära för våra liv att vi tillhör Guds rike. Vi längtar efter att Jesus ska få komma med sin
närvaro och beröra oss på djupet. Välkommen! För dig som är född år 2001 eller tidigare.
Barnens Oas
Det är väl inte bara de vuxna som ska få ha det bra på
Oasmötet? Nej, självklart ska också barnen få ha det bra.
Därför har vi YOUNGSTERS.
På Youngsters gör vi ungefär samma saker som de vuxna
gör på sina möten, men här sker det på barnens villkor.
Vi lovsjunger Jesus. Vi lyssnar till Bibelberättelser, vi ber,
sjunger, hoppar och dansar. Så långt är det ungefär samma som de vuxna. Men… vi har hoppborgar också. Och
minigolf och popcornmaskin och…!!
Förmiddagarna varvas med mycket lek och skoj på funplace, och en teaterföreställning. På kvällarna blir det
rock´n roll-barnmöte med Jesus! För det är ju om Honom
allting kretsar. Om Jesus alltså. Han kommer vara där –
kommer du?
//Hanna Simonsson och Lennart Henricsson, Youngsters
Upplägget på förmiddagarna onsdag-fredag
0-4 år Här blir det lek och såklart en samling.
Alla barn har med sig en vuxen.
4-12 år Barnen delas in i grupper. Varje grupp har en egen
ledare som är med barnen hela förmiddagen. Här
blir det sång, lek, teater, funplace, undervisning
och mycket annat.
13-14 år Har samlingar på förmiddagarna. På kvällarna är
de ibland med på barnmötet en stund och
sedan har de en egen samling.
Upplägget på kvällarna tisdag-lördag
19.00 är det barnmöte. Alla barn är välkomna, men är man
5 år eller yngre måste man ha en vuxen med sig. Dessa barnmöten börjar i stora möteshallen. På lördagen är barnen
med och inleder festhögmässan. Sedan går de iväg och har
egen gudstjänst.
OBS! Det är viktigt att checka in i Youngsters mötesbyrå så
fort som möjligt, för att säkert komma med i en grupp.
3
Program
Tisdag 26.7
11.00
19.00
Mötesbyrån öppnar i Idrottshuset. Anmäl dig så
fort som möjligt. Kaffe – ingår i avgiften
En berg- och dalbanetur med Jesus. Matt 17
Hans Jansson
Onsdag 27.7
8.15
Morgonmässa i Slottskapellet. Fredrik Hollertz m.fl.
9.00
Kaffe i Idrottshuset – ingår i avgiften
10.00 Gud Ser dig! Berit Simonsson, Hans Weichbrodt
15.00-16.30 Seminarier (se s.6)
15.00-16.30 Möte med Celebrate Recovery (se s.7)
15.00 Helandegudstjänst (se s.7)
19.00 Med Jesus i vardagen – Om Herrens ledning,
hjälp och ingripanden! Syster Karin
Ingen avgift vid onsdagens
kvällsmöte då Syster Karin talar.
En bra kväll att ta med
en vän till Oasmötet!
4
Torsdag 28.7
8.15
9.00
10.00
Morgonmässa i Slottskapellet. Martin Ahlqvist m.fl.
Kaffe i Idrottshuset – ingår i avgiften
Walking with the Covenant-making God: Att gå
tillsammans med den Gud som håller förbund!
Albert Veksler. Föredraget tolkas
15.00-16.30 Seminarier (se s.6)
15.00-16.30 Möte med Celebrate Recovery (se s.7)
15.00 Helandegudstjänst (se s.7)
19.00 Arbetslivets teologi – Guds rike på jobbet
Jan Sturesson och Går det att vara kristen i
maktens korridorer? Tuve Skånberg
Fredag 29.7
8.15
9.00
10.00
Morgonmässa i Slottskapellet. Fredrik Hollertz m.fl.
Kaffe i Idrottshuset – ingår i avgiften
Jesus Kristus: känd, trodd, älskad och efterföljd!
Stefan Holmström
12.00-14.00 Lunchsamtal för företagare och andra
intresserade (se s.8)
14.30-17.00 Eftermiddag för präster och pastorer med
Andrew Watson och Fredrik Modéus (se s.9)
15.00-16.30 Seminarier (se s.6)
15.00 Helandegudstjänst (se s.7)
19.00 Sir, we want to see Jesus –Herre, vi vill se Jesus!
Joh 12:20-26 Andrew Watson. Föredraget tolkas
Presentationer av talare:
Lördag 30.7
Kaffe i Idrottshuset – ingår i avgiften
Festhögmässa i Idrottshuset. Biskop Andrew
Watson, Lars Nilsson, Leif Nordlander m.fl.
14.30-16.00 Seminarier Obs tiden! (se s.6)
14.30 Helandegudstjänst Obs tiden! (se s.7)
18.00 Har jag inte befallt dig att vara stark och frimodig?
ar inte förskräckt, ej heller förfärad, ty Herren,
din Gud är med dig vart du är går. Josua 1:9
Hans Weichbrodt, Berit Simonsson
9.00
10.00
Ansvariga för:
Lovsång: Lisa Lerman med team
Dans: Lena Lagerqvist med team
Andrew Watson: biskop i Anglikanska kyrkan, i Guildford stift. Han har arbetat med Transforming Church, en
missionsstrategi i Anglikanska kyrkan. Biskop Andrew
har skrivit många böcker om ledarskap och lärjungaskap.
Han har besökt Sverige och Oasrörelsen flera gånger och
är en mycket uppskattad bibellärare
Hans Jansson: pastor i Kungsportskyrkan i Huskvarna
Stefan Holmström: missionsföreståndare inom EFS
Syster Karin, Alsike kloster: Sommarpratare i P1 2015,
vinnare av Svenska hjältar 2014
Albert Veksler: deputy director för Global Aliyah. Äldste
i den messianska (Jesustroende) församlingen Christ
Church i Jerusalem
Jan Sturesson: ordförande i Kristna Handelskammaren
(ICCC). Han har tidigare varit globalt ansvarig ledare i ett
av de större konsultbolagen och arbetat med klienter som
EU, FN och Världsbanken. Jan är nu verksam som inter
nationell strategisk rådgivare Han är mycket engagerad
i frågan om vad kristen tro kan betyda inom arbete- och
näringsliv i dagens samhälle
Tuve Skånberg: riksdagsledamot sedan 1991 och
ordförande i riksdagens kristna grupp
Torbjörn och Ann-Cathrine Freij: Sverigeledare för
Celebrate Recovery
Lars Nilsson: kyrkoherde i Söderhamn, Oasörelsen
Leif Nordlander: kyrkoherde i Vara
Hans Weichbrodt: präst, inspiratör i Oasrörelsen
Berit Simonsson: teolog, inspiratör i Oasrörelsen
5
Seminarier
Onsdag och Torsdag
Fredag och Lördag
Tro och Ljus är en gemenskap för människor med intellektuella
funktionshinder, deras familjer och vänner. På seminariet får vi
bl.a. se hur ett Tro och Ljusmöte kan gå till. Endast onsdag
3. Bengt Pleijel: Synden–Dess uppkomst, inkomst, triumf och
tragedi. Bengt Pleijel 89+ ger saklig information. Endast torsdag
4. Jennifer Chonghaile-Åbacka: Dansseminarium. Onsdagen passar
för alla oavsett danserfarenhet. Torsdagens pass är mer avancerat
16. Marie Nyhlén: Kärlek och hållbara relationer
17. Olof Edsinger: Den andliga kampen – i samhället,
1. Björn Gusmark: Nya sätt att vara kyrka
2. Anne-Mette Pleijel & Annelie Lendrup med gruppen Tro och ljus:
5. Micael & Maria Nilsson: Om sorg och omsorg – om erfarenheterna
6
efter sonens tragiska död
6. Anders Gerdmar: Bibel+ och Bibel– ; de två attackerna på Bibeln
7. Mattias Lenti: Jesus är Lejonet, Domaren och Lammet – kristologi
för en osäker tid!
8. Albert Veksler: Covenant as a Marriage – Förbundet med Gud är
som ett äktenskap. Seminariet är på engelska
9. Gjohn-Marko Berisha: Jesus eller Muhammed – är det någon skillnad?
10. Elisabeth & Roland Långström: Läsa och förstå Guds ord utan
att vara teolog
11. Johan Semby: RFSUs världsbild behöver utmanas!
12. Josef Shaba: Vittnesbörd om hjälpen till utsatta kristna i Irak
13. Kiki Pettersson: I tro på samme Gud och Frälsare – lär känna några
av Bibelns kvinnor
14. Christer Wallström: När törst möter längtan – Om vägar till
fördjupning och överlåtelse – själavårdserfarenheter från Helhet
genom Kristus
15. Per Ewert: Sherlock – Så förkunnar vi Uppståndelsen
för en hyperskeptiker
i kyrkan och i mitt hjärta
18. Anne-Berit Ekström & Anders Månsson: Kristens
resa 2.0 – utmaningar för den kristne i dagens samhälle
19. Inger Gustavsson: Utbrändhet och vägen tillbaka
20. Mikael Fälthammar: Den helige Ande i en kristens
personliga liv – ur Ortodoxt perspektiv
21. Bengt Malmgren: Om lidandet och hemligheten
med att offra sitt lidande åt Herren
22. Sanna Alfredsson: Flaggseminarium – Tillbedjan
med flaggor och dans både i teori och praktik.
23. Sara Degerman-Carlsson: Jag teg när jag skulle ha
talat – att göra det rätta – om etik i praktik
24. Siewert Öholm: Svarslösa kristna och frimodiga
ateister. Hur kan vi lära oss att svara när frågorna om tro
kommer?
25. Gustaf Henriksson: Mitt jobb och Guds plan med världen
26. Jan Sturesson: Att tjäna Gud och finna Hans JA i mitt
yrkesliv – vision eller verklighet?
27. Thorbjörn Erling: Bön och förbön för arbetsplatsen,
staden och landet
28. Patrik Sandberg: Hälsofrämjande ledarskap och med-
arbetarskap. Ny insikt om hur du leder dig själv och andra
Celebrate Recovery:
När upprättelsen blir en fest!
En snabbt växande rörelse i olika
kyrkor över hela världen. 12-stegsprogrammet används tillsammans
med Bibeln och erbjuder människor
en frihet från livets sår, ovanor och
beroenden. I årets SommarOas blir
det inget vanligt seminarium om
Celebrate Recovery.
I stället blir det
öppna Recoverymöten med lovsång,
undervisning, livsberättelser
och sinnesrobönen. Man kan delta
utan att behöva dela med sig av något
personligt. Kom och se är helt ok.
Välkommen till Helandegudstjänster!
Jesus kallade efterföljare att vara tillsammans med honom. I sitt umgänge med dem gav han en mönsterbild
som gäller alla. Be för de sjuka, visa
omsorg om de lidande, öppna för
Guds verksamma kraft genom tecken
och under, och ta emot helanden
genom bön och handpåläggning.
Kyrkan har genom hela historien
förvaltat denna tjänst.
Onsdag-torsdag 15.00 - 16.30
på Frälsningsarmén, Västra Storgatan 21.
Ledare: Torbjörn och Ann-Cathrine Freij,
Sverigeledare för Celebrate Recovery.
Inför sommarmötet i Värnamo för
många år sedan fick några visionen
om Helandegudstjänst som en del av
Oasrörelsens verksamhet vid konferenser och möten. Oasrörelsen delar
Kristi Kyrkas kallelse att be för sjuka.
Vi har i våra Helandegudstjänster vad
vi kallar omsorgsgrupper.
Herrens ombud i våra grupper är
läkare, präster och förebedjare.
Onsdag-fredag 15.00
Lördag14.30 i Sofiakyrkan.
Ansvariga: läkare Anna Aronsson
präst Åke Danielsson
Dessa omsorgsgrupper är den plats
i gudstjänsten där vi får visa omsorg,
be om helande, smörja med olja för
den som vill, lägga händer på de
sjuka enligt Bibelns anvisningar och
tro att Gud helar. Varje eftermiddag
öppnar Gud sin himmel över dessa
gudstjänster!
7
Till våra katolska vänner
Bönens rum
Idrottshusets B-hall.
Öppet hela dagen.
Ett rum för bön i alla dess former.
Såväl för stilla bön som med möjlighet att utforska de kreativa uttryckssätten. Du kan sitta i tystnad,
dansa din bön med flaggor och
tyger, måla, rita eller skriva, ensam
eller tillsammans med andra.
Ansvarig är Anette Jonsson.
Jesaja 56:7
Stillhetens Oas
8
Idrottshusets B-hall. I Stillhetens Oas
råder det tystnad hela dagen. Här finns
det möjlighet till samtal med präst och/
eller bikt efter överenskommelse (Bosse
Zetterlund 070-330 79 87). Ansvariga är
Bosse och Gunvor Zetterlund, präst och
lärare i Hedemora.
Nya sätt att vara kyrka
Så kallas det svenska nätverk som
vill ta vara på och sprida goda
erfarenheter av det som i Anglikanska
kyrkan kallas Fresh Expressions of
Church. Det handlar om att vara
trogen evangeliet och relevant i
samtiden för att kunna bygga kyrka
tillsammans med och för dem som
ännu inte har upptäckt kristen tro.
Björn Gusmark, präst och inspiratör
för Nya sätt att vara kyrka talar om
detta på seminarium nr1.
Läs mer: www.nyasattattvarakyrka.se
Bönetider i Stillhetens Oas
7.45
Laudes/morgonbön
14.30 Non/middagsbön
18.00 Vesper/eftermiddagsbön
Kväll Completorium/aftonbön
15 min efter att mötet i
Idrottshuset avslutats.
OBS! lördag 14.00 och 17.00
Katolska kyrkan välkomnar Oasmötets
katolska deltagare och andra intresserade.
Mer info: www.franciskus-jonkoping.net
Anta Utmaningen!
Är du bland dem som redan antagit
utmaningen att bli en regelbunden
bibelläsare, eller funderar du på att
börja? Under veckan kan du anmäla
dig, och få pins och klistermärken
som visar att du antagit utmaningen.
Hans Weichbrodt träffas vid Anta
Utmaningens bord torsdag 18.3019.00. Berit Simonsson träffas vid
bordet fredag 18.30-19.00
Riksdagens kristna grupp
är den äldsta föreningen i riksdagen,
med en början 1894. Kristna gruppen
samlar riksdagsledamöter från alla
riksdagens partier och tjänstemän
från flera olika kanslier till andakter
varje onsdagsmorgon. Ordförande är
Tuve Skånberg.
Lunchmöte för företagare & intresserade
Seminarierna nr 25-28
anknyter särskilt till
arbetsliv och kristen tro!
Fredag 12.15 – 14.15 på restaurang Fjällstugan, Valhallavägen 40.
Ola Ekman talar om Alla vill till himlen men få vill ju dö, om nycklar och
vägar till att hamna rätt i sin tro och sitt entreprenörskap. Han är serieentreprenör och är engagerad i många olika branscher där han byggt både små
bolag och börsbolag. Han är engagerad både på Handelshögskolan och
Chalmers i Göteborg där han jobbat med Entreprenörskap, Innovationer
och Management. Ola är även engagerad i flera sociala entreprenörsprojekt, bl.a. med att starta Entreprenörsskolor med Focus Business School
i Afrika. Mötet ordnas av ICCC, Världen Idags företagarnätverk och De
brustnas camping.
Pris 100 kr. Lunch ingår. Anmälan till [email protected] senast 27/7.
ICCC
ICCC (International Christian Chamber
of Commerce) Internationella kristna
handelskammaren, startades av den svenske affärsmannen J. Gunnar Olson från
Örebro 1985. ICCC finns i ett 75-tal länder.
ICCC arbetar bl.a. med seminarier och
konferenser, på temat: Förvandlat Arbetsliv
och Arbetslivets teologi, där huvudfrågan
är hur Guds JA ser ut till arbete,
ekonomi, ledarskap och förvaltarskap.
Relations
Relations är ett företagarnätverk med syfte att
uppmuntra företagande
och goda relationer mellan
kristna företagare.
Via Relations finns också
möjlighet att på ett konkret
sätt stödja Världens Idags
uppdrag som kristen
medieröst i Sverige
Eftermiddag för
präster & pastorer
Slottskapellet fredag 14.30-17.00
Andrew Watson är biskop i Anglikanska
kyrkan, nu i Guildford stift.
Han har arbetat mycket med Transforming
Church, en missionsstrategi i Anglikanska
kyrkan. Biskop Andrew har skrivit mycket
om ledarskap och lärjungaskap, ocn
kommer att tala om vår kallelse i Matteus
evangelium, både att vara lärjungar och
att göra andra till lärjungar.
Biskop Fredrik Modéus inleder och
Andrew Watson talar därefter över ämnet: Making disciple-making disciples! How
do we make disciples who themselves are
able to make disciples? Hur gör vi lärjungar som själva förmår att göra andra till
lärjungar?
Föredraget tolkas. Kaffe serveras.
Biskop Andrew talar också på fredagens
kvällmöte 19.00. Välkomna!
9
Praktisk info
Logi
I första hand hänvisar vi till vår hemsida www.oasrorelsen.se
med aktuell info om boende. För övriga frågor om logi kontakta:
[email protected] eller 0722 -59 52 36.
Frågor om enkelt boende på golv: kontakta Mattias Claudenius,
[email protected], 0738-18 17 04.
Mötesbyrån
Den 26 juli kl. 11.00 öppnar mötesbyrån i Idrottshuset i Jönköping.
Anmäl dig här så snart du kommer fram!
Från och med den 25 juli kan Mötesbyrån nås på tel. 0761-39 86 37.
E-post: [email protected]
Anmälan
10
Vi ser gärna att ni anmäler er och betalar deltagaravgiften före mötet,
senast 8/7. Gå in på www.oasrorelsen.se. Har du inte tillgång till internet, betala in din avgift till PlusGiro 427 71 58-4 och skriv tydligt
”Jönköpings-Oas” samt ditt/din familjs namn, adress och ålder på ev.
barn. UngdomsOas anmäles separat på www.ungdomsoas.se
Deltagaravgift
För hela mötet:
Vuxna från 20 år 600 kr.
Ungdomar 15-19 år (som ej deltar i
UngdomsOas) 250 kr.
Barn från 4 år 100 kr.
Mötet är tänkt som en helhet, men
dagbesökare är lika välkomna.
Vuxna: 200 kr/heldag, 140 kr/halvdag.
Ungdomar: 15-19 år 100 kr/heldag,
70 kr/halvdag.
Barn: 40 kr/heldag, 20 kr för ett möte.
Halvdag = förmiddags- eller kvällsmöte
+ seminarium.
Endast förmiddagsmöte, seminarium
eller kvällsmöte 80 kr.
Betala gärna med kort.
Ingen avgift vid onsdagens
kvällsmöte då Syster Karin
talar. En bra kväll att ta
med en vän till Oasmötet!
Avgift & kollekt
-varför?
Deltagaravgifterna hjälper till att täcka
kostnaderna för Oasmötet i Jönköping 2016.
Nåden är gratis – men hyra av lokaler för
VuxenOas, Youngsters och UngdomsOas,
stolar, städning, resor, dekorationer, ljud,
ljus, annonsering, foldrar och annat kostar
mycket pengar, även om alla medverkande
som arbetar med Oasmötet, gör det helt
gratis.
Kollekterna går till Oasrörelsens arbete
som bedrivs under hela året. Allt arbete
inom Oasrörelsen bygger på kollekter och
frivilliga gåvor, Oasrörelsen har inga andra
inkomster. Vi ber därför om rikliga offer.
Under Oasmötet kan man ge kollekt i
kontanter, med kort i kortterminaler,
iZettle eller Swish. Swishnummer: 1234 123
840 Det går även bra att ge en gåva genom
Oasrörelsens pg 79 08 90-8.
De Brustnas Camping på Visingsö
Platsen där förståelse och gemenskap har stort värde.
Vi bor i en ljuvlig miljö, där vi erbjuder själavård, undervisning och gemenskap. Vi åker dagligen till Oasmötet.
Drogfritt gäller under hela vistelsen. Helpension och boende
i tältbyn kostar 500 kr för vuxna, barn under 15 år gratis.
Konferensavgift ingår. Schema och kontaktuppgifter återfinns på www.heligavagen.se
Stort behov finns av frivilliga gåvor för ett genomförande av
campingen. Var med och stötta campingen ekonomiskt på
bg 173-8699 Swedbank eller Swish 123 545 0739.
De boende på ön ser fram emot De Brustnas Camping.
Varmt välkommen till en oförglömlig vecka!
Mats Kollind och Ingo Söderlund
Frågor?
Kontakta Ingemar Henricsson på
[email protected]
0708-51 42 20.
11
onsdagens
Ingen avgift vid
.
ster Karin talar
kvällsmöte då Sy
t ta med
En bra kväll at
ötet!
en vän till Oasm
Hitta!
Oasmötet är i Idrottshuset i Jönköping.
Helandegudstjänsterna är i Sofiakyrkan
och Morgonmässorna firas i Slottskapellet.
Idrottshuset: Lagermansgatan 4, Jönköping
Koordinater: 57.781597N, 14.154197E
Parkering nära Idrottshuset:
P-hus: Lagermansgatan 7
P-plats: Kapellgatan vid Västra torget,
Halle Persgatan vid Idrottshuset
Layout: Catharina Hansson, www.levenim.se
#oasjkpg16
@Oasrorelsen
www.oasrorelsen.se