Stilindex januari 2016

Transcription

Stilindex januari 2016
Stilindex - januari 2016
2016-02-10
Stark försäljning för modehandeln i januari
Stilindex från Svensk Handel Stil visar att försäljningen av kläder i fackhandeln, mätt på
jämförbara enheter och i löpande priser, ökade med 3,0 procent i januari jämfört med
samma månad förra året. Motsvarande siffra för försäljningen i skobutikerna visar en
ökning om 8,8 procent.
Butiker
Januari
Ackumulerat 2016
Kläder
3,0 %
3,0 %
Skor
8,8 %
8,8 %
Kommentarer från Svensk Handel Stil
– Snön och kylan som slog till under månaden lyfte försäljningen för modehandeln,
konstaterar Mikael Sandström, branschordförande för Svensk Handel Stil. Detta trots en
svag inledning och en försäljningsdag mindre.
– Framför allt skor, som är ännu mer väderberoende än kläder, fick en rejäl skjuts uppåt
där de hittills osålda varmfodrade skorna gick åt.
– Mycket såldes dock till reapris varför marginalerna var dåliga. Bra för konsumenterna
men mindre bra för butikerna, avslutar Mikael Sandström.
För eventuella frågor kontakta:
Mikael Sandström, branschordförande Svensk Handel Stil, 070-564 03 80
Linda Kroon, kanslichef Svensk Handel Stil, 010-47 18 547
Pressjour, Svensk Handel, 010-471 86 50
Svensk Handel Stil är ett branschkansli för medlemsföretag i Svensk Handel vilka arbetar inom sko-, mode- och
sporthandeln. Stilindex presenteras 8-10 dagar efter aktuell försäljningsmånad som en indikation på försäljningsutvecklingen. Uppgiftslämnare är flertalet kedjor i Sverige, frivilliga inköpssamarbeten samt ett antal fristående
aktörer som rapporterar sin försäljning i egna butiker mätt på jämförbara enheter. För insamling och bearbetning
svarar HUI Research. Prenumeration via e-post kostar 595 kr ex moms. Gratis för medlemmar i Svensk Handel.
Svensk Handel Stil Regeringsgatan 60 103 29 Stockholm Tel 010-47 18 639 Fax 010-47 18 663 [email protected]

Similar documents