Stadsgården, Masthamnen och Hammarbyhamnen

Comments

Transcription

Stadsgården, Masthamnen och Hammarbyhamnen
2016-02
2
sta
Stadsgården
ds g
år d
1
sled
en
Masthamnen
6
4
ötag
äg
ka
ta
r
tege
atan
atan
gv
3
lviks
gata
n
östg
götg
rin
5
in
a
ba
ng
at
a
värtahamnen
en
frihamnen
norrmalm
g
tu l l
ha
mmar
år d
tan
s ga
g
by s ssvä
lu
gamla stan
södermalm
aj
ham
7
östermalm
city
k
rby
ma
8
Stadsgården, Masthamnen och Hammarbyhamnen
Stadsgården
Masthamnen
1 Stora tullhuset, (1050)
3 Tullhuset (1078)
Stadsgårdshamnen 20–28 Tegelviksslingan 28
2 Stadsgårdsterminalen 4 Patons Malmgård,
(1082)
stor byggnad (1079)
Kajplats 153
Tegelviksslingan 20–24
5 Patons Malmgård,
liten byggnad (1080)
Tegelviksslingan 26
6 Turistinformation (1085)
Tegelviksslingan 25
Hammarbyhamnen
7Kontorsbyggnader,
Hammarbyslussen (1072)
Hammarbyslussväg 3
8 Slusskontorsbyggnad H (1074)
Hammarbyslussväg 5
Nummer inom parentes
visar byggnadsid.
djurgården

Similar documents