WH Bouyant Rika S

Comments

Transcription

WH Bouyant Rika S
WH Bouyant Rika S
NPK 7-1-5 gödselmedelslösning med Mg, S och
mikroämnen. Cu, Fe, Mn och Zn är kelaterade med
EDTA. Klorfattigt.
Rengör alltid stamlösningsbehållaren före påfyllning.
Risken för algtillväxt minskar om stamlösningen
förvaras mörkt och föroreningar undviks om
behållaren är täckt. WH Bouyant Rika S kan användas
som färdig stamlösning.
Observera! WH Bouyant Rika S ska inte blandas i
samma stamlösningsbehållare som Kalksalpeter,
eftersom det då bildas gips.
Produkten passar bra till kulturer med relativt stort
behov av kväve t ex vissa prydnadsväxter och
skogplantskolor. WH Bouyant Rika S kan också
användas till bladgödsling.
Innehåll av växtnäring
Produkten ska inte förvaras i lägre
temperaturer än + 10°C.
Exempel till växthus:
Normalt 3-5 liter per 1000 liter bevattningsvatten (3-5
promille).
Exempel: Vid 4 promille (0,4 procent) använd outspädd
WH Bouyant Rika S och ställ in t ex dosatron
gödningsinjektor på 0,4 procent, ledningstalet blir då ca
1,9mS/cm.
Exempel till bladgödsling:
Gräs – 2,5 liter/100 m².
Fruktträd, bärbuskar, prydnadsträd, prydnadsbuskar,
kålväxter – 1-2 liter/hektar.
Sallat, salladskål, selleri, jordgubbar – 0,5-1 liter/hektar.
Art.nr.
600 410
600 411
Benämning
WH Bouyant Rika S
WH Bouyant Rika S
Weibulls Horto AB
Herrestadsvägen 24
276 50 Hammenhög
Växtnäringsämne
Totalkväve (N)
varav nitratkväve(NO3⁻)
ammoniumkväve(NH4⁺)
vikt%
7,0
4,3
2,7
Fosfor(P)
Kalium(K)
Magnesium(Mg)
Svavel(S)
Bor(B)
Koppar(Cu)
Järn(Fe)
Mangan(Mn)
Molybden(Mo)
Zink(Zn)
1,0
4,7
0,6
0,8
0,01
0,002
0,07
0,04
0,002
0,01
Densitet 1,2 kg/liter
Fpn
25 liter
10 liter
Telefon: 0414 - 44 37 00 (växel)
Telefax: 0414 - 44 37 20
www.weibullshorto.se
Fpn/ pall
12 st
60 st
VAT.nr: SE556751192701
Reg.nr: 556751-1927
Styrelsens säte: Simrishamn, Sverige