דמי ביטוח לאומי 2016

Comments

Transcription

דמי ביטוח לאומי 2016
‫דמי ביטוח לאומי לשנת ‪1026‬‬
‫שיעורי ביטוח לאומי שכירים לשנת ‪1026‬‬
‫דמי ביטוח‬
‫מצטברים‬
‫הכנסה חודשית‬
‫שיעורי ביטוח‬
‫לאומי ומס‬
‫בריאות‬
‫‪2,583‬‬
‫‪0 -5,678‬‬
‫‪22%‬‬
‫‪68,136 – 518,800‬‬
‫‪56,464‬‬
‫‪5,678 – 43,240‬‬
‫‪0%‬‬
‫מעל ‪328,800‬‬
‫‪36,565‬‬
‫מעל ‪55,250‬‬
‫‪3.5%‬‬
‫הכנסה שנתית‬
‫‪0 – 68,136‬‬
‫שיעורי ביטוח לאומי עצמאיים לשנת ‪1026‬‬
‫שיעורי ביטוח‬
‫לאומי ומס‬
‫בריאות‬
‫הכנסה שנתית‬
‫דמי ביטוח‬
‫מצטברים‬
‫הכנסה חודשית‬
‫‪2882%‬‬
‫‪0 - 68,136‬‬
‫‪6,622‬‬
‫‪0 - 5,678‬‬
‫‪26825%‬‬
‫‪68,256 - 328,800‬‬
‫‪92,855‬‬
‫‪3,698 - 55,250‬‬
‫‪0%‬‬
‫מעל ‪328,800‬‬
‫‪92,855‬‬
‫מעל ‪55,250‬‬