Esite osallistujille_oma urapolkuni_15 2

Comments

Transcription

Esite osallistujille_oma urapolkuni_15 2
OMA URAPOLKUNI
KAJAANI 15.2.2016 alkaen
 Haluatko tukea työ- tai opiskelupolkusi rakentamiseen?
 Haluatko konkreettisen suunnitelman työuralla etenemiseen?
 Haluatko selkeyttää omaa ammatillista soveltuvuuttasi eri työtehtäviin?
Valmennuksen tavoitteena on ammatillisen suuntautumisen tai uratavoitteiden
selkiytyminen.
Aloitusjakso 15.2. – 19.2.2016 (5 pv)
 omat vahvuudet ja kehittämiskohteet suhteessa työelämän vaatimuksiin
henkilökohtainen suunnitelma
tai
Työuralla eteneminen ja kehittymiKoulutuksen kautta työuralle
nen 22.2. – 4.3.2016 (10 pv)
22.2. – 11.3.2016 (15 pv)
 minä työntekijänä
 minä opiskelijana
suunnitelma työuralla eteneoma opiskelusuunnitelma
misestä
mahdollisuus
Terveys ja työelämä 14.3. – 15.3.2016 (2 pv)
 oma työkyky ja hyvinvointi
suunnitelma
työkyvyn
ylläpitämiseksi
ja parantamiseksi
Lisätietoja
palvelun
sisällöstä:
Mahdollisuus psykologin uravalmennukseen
max 5 h /osallistuja
Vastuukouluttaja: Kati Säkkinen
Paikka: Koulutusavain Oy, Pohjolankatu 28 B
Esimerkki osallistujien palautteista:
Valmennus avaa monia ovia, selkeyttää ajatuksia, saa loistavia eväitä omaan, valoisampaan
tulevaisuuteen ja paljon uutta hyödyllistä tietoa liittyen opiskelu- tai työpaikan hankkimiseen.
Lisätietoja:
Silja Kauppinen, puh. 040 527 2125, [email protected]
Riitta Romppainen, puh. 0400 709 578, [email protected]
www.koulutusavain.fi ja www.facebook.com/Koulutusavain
Haku valmennukseen Kainuun TE-toimistosta oman vastuuvirkailijan kautta.

Similar documents