Väster Forssa klack

Comments

Transcription

Väster Forssa klack
Upprustning av lekplats
väster om Forssa klack
Nu planeras för en upprustning av lekplatsen intill
Serenadvägen, Balladvägen m fl och vi vill få era
synpunkter.
Lekplatsen är klassad som stadsdelens viktigaste,
så vi passar på att utveckla den lite mer än att bara
byta dålig utrustning. Bl a utökas lekytorna något
vid den mindre lekplatsen och en smal gångväg
(”händelsebana”) mellan lekplatserna tillförs.
Eventuellt kan den asfalterade basketplanen förses
med sarg och små mål för landhockey och liknande.
1. Den gamla släntrutschen byts mot en ny,
förslagsvis en rörrutsch
2. Galaxy- en klätterställning för lite äldre barn (+6år) att utmana styrka,
balans och motorik med liten klättervägg, snurra, hängplatser mm
Ni är nu välkomna att tycka till om förslaget!
Senast den 8/3, 2016 behöver vi ha era synpunkter.
Kontakta Sofia Stenberg, Borlänge Energi stadsmiljö på
e-post [email protected]
eller telefon 0243-730 33
10
3. Hover- en typ av gungbräda där man står upp,
som kan locka de lite äldre barnen till rörelse
Lekställning
behålls
5
6
9
8
Befintlig kulle
7
3
2
lseb
nde
6. Bocken Bruse- en liten bro
och tunnel för de allra minsta
”
ana
5. Kuliss med hus, bil och trädgård öppnar upp
för allehanda roll-lekar.
1
”Hä
Cykelkarusell
behålls
4
4. Händelsebanans släckline
SERENADVÄGEN
BALLADVÄGEN
8. Pendelgundjuret Jumbo
7. En liten variant av kina-gunga
Gungor och
”A-gunga”
behålls
4. Händelsebanans balansbro
9. En gungdjur som är lätt
att få fart på för de minsta
10. Sandlåda med sittplatser, bakbord och
möjlighet att komma till med rullstol
Ev kan basketplanen förses med låg sarg för att
också fungera för andra sporter
4. ”Händelsebanan”
Den nya asfaltsvägen tillsammans med
intilliggande grusytor görs intressant
genom att den förses med små gupp,
asfaltsmålning och olika utmaningar i form
av balansövningar, slalom mm
4. Händelsebanans stolphopp 4. Händelsebanans bom

Similar documents