Energisituationen i Västernorrland m.m.

Comments

Transcription

Energisituationen i Västernorrland m.m.
Energiläget i Västernorrland
och omvärlden
Energitillförsel i Västernorrland 2003
28 TWh
30000
25000
10 TWh
20000
15000
12 TWh
10000
5000
5 TWh
0
2003
Fossila bränslen
Bioenergi
Vattenkraft
Spillvärme
Energianvändning i Västernorrland 2003
25 000 GWh
30000
2 630
25000
20000
2 630
11 %
4 286
17 %
15000
10000
18 016
5000
72 %
0
2003
Industri
Bostäder och service
Transporter
Energianvändningen i Västernorrland 2003, GWh
20000
17,4 TWh
18000
16000
6 TWh
14000
12000
10000
8000
10TWh
4,3 TWh
6000
2,6 TWh
4000
2,3 TWh
2000
0
2,4 TWh
1,4
Industri
Bostäder och service
Fossila bränslen
Bioenergi
El
Transporter
Fjärrvärme
Energitillförsel 2004
649 TWh
700
600
TWh
500
400
300
200
28 TWh
100
0
Sverige
Fossila bränslen
Källa: SCB
Västernorrland
Kärnbränsle
Vattenkraft
Biobränsle
Energianvändningen i Sverige 2004
405 TWh
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
157 – 39 %
149 TWh – 37 %
36 %
99 TWh – 24 %
46 %
Industri
Bostäder, service
Fossila bränslen
Bioenergi
El
Transporter
Fjärrvärme
19 600 TWh = Total tillförd energi i Europa 2002
900
15 400
37 %
7 200 till värme
21%
Förnybara energislag
Fossila bränslen:
Kol, olja, naturgas
2 800
Kärnbränsle
500
Vattenkraft
4 200 till transporter
Total producerad elenergi
42%
8 200 för elproduktion
2 600 TWh
Faktorer som påverkar pris och användning av energi
Växthuseffekten
Indien
h
c
o
a
r i Kin
a
k
ö
rågan
f
r
e
t
f
E
Extrema väder ökar i hela världen
Politiska beslut
för att motverka Klimatförändringen
och minska beroendet av fossila bränslen
1992 – Rio de Janeiro
1997 - Kyoto
1997 – White Paper
2000 – Green Paper
2005 – Handlingprogram
Skatter, Utsläpprätter
Elcertifikat, FOU-program
Världens olje- och gasreserver
med nuvarande årliga produktion
Energipriserna ?
Vad kan vi göra ?
Ekofiber
Ekodrev

Similar documents