DRAŽBENI RAZGLAS

Comments

Transcription

DRAŽBENI RAZGLAS
Datum: 26.02.2016
Naš znak: IZV 2015/00570
Opr. št.: VL 50653/2015
Okrajno sodišče v Murski Soboti
Upnikova št.: 151265
V izvršilni zadevi upnika ZAVAROVALNICA MARIBOR D.D., zoper dolžnika MAHER
DOROTEJA, zaradi izterjave 150,38 s pp, objavlja izvršitelj Rozman Boris
DRAŽBENI RAZGLAS
Dne 09.03.2016 OB 13:00 URI
bodo v/na DOKLEŽOVJE, OSREDEK 8, 9231 Beltinci
na PRVI javni dražbi naslednji predmeti z ocenjeno vrednostjo:
Zap.št. Opis predmeta
OCENJENA VREDNOST V
EUR
1 OS. VOZILO SEAT IBIZA 1.0, LETNIK 1999, RŠ: MS NS-643, VIN: 350,00
VSSZZZ6KZXR039190
- Stvari se bodo na dražbi dražile po vrstnem redu, kot je določen v tem dražbenem razglasu.
- Dražiteljem pred dražbo ni potrebno polagati varščine.
- Kupci morajo plačati kupnino takoj po končani dražbi in prevzeti na dražbi kupljeno stvar.
- Vsi morebitni stroški in davščine v zvezi s kupljenimi stvarmi, bremenijo kupca.
- Kupci glede kupljenih stvari na dražbi nimajo pravic iz jamčevanja za napake stvari.
- Ogled stvari, ki se prodajajo na dražbi, je možen po predhodnem dogovoru z izvršiteljem.
- Izvršitelj pred začetkom dražbe objavi izklicno ceno, ki na prvi dražbi ne sme biti nižja od ocenjene vrednosti, na drugi pa
ne sme biti nižja od 1/3 (ene tretjine) ocenjene vrednosti.
- Če premične stvari na prvi javni dražbi ne bodo prodane, lahko stranke v 30 dneh od dneva prve dražbe predlagajo drugo
dražbo.
V kolikor bi dolžnik onemogočil prodajo zarubljenih premičnin, bo odrejen prisilni vstop v prostore, kjer
se zarubljene premičnine nahajajo.
IZVRŠITELJ
Rozman Boris
OBVEŠČENI:
- ZAVAROVALNICA MARIBOR D.D.
- MAHER DOROTEJA
- OGLASNA DESKA in SPLETNA STRAN SODIŠČA
- SPIS