getek solnettpakke

Transcription

getek solnettpakke
Februar 2016
GETEK SOLNETTPAKKE
Nettilknyttet solcelleanlegg for bolig og næringsbygg
Invester i ditt eget solcellekraftverk!
Et enøk tiltak som produserer miljøvennlig strøm og
reduserer strømregningen.
Et nettilknyttet solcelleanlegg er et strøm-produserende
anlegg koblet til strømnettet i bygget som reduserer behovet
for kjøp av strøm fra e-verket.
GETEK solnettpakke består av kvalitetskomponenter tilpasset
det tøffe norske klimaet.
GETEK solnettpakke 1,56 kWp
Årsproduksjon i Oslo:.... 1280 kWh
Areal:................................... 10m2
Pris standard utstyrspakke:.......27.740,-*
ENOVA-tilskudd: 11.750,Taksten: 39.418,- / Flatt tak: 44.909,- / Fasade: 43.356,-
inkl.mva
GETEK solnettpakke 2,08 kWp
Årsproduksjon i Oslo:.... 1814 kWh
Areal:................................... 13,4m2
Pris standard utstyrspakke:.......34.139,-*
ENOVA-tilskudd: 13.500,Taksten: 46.739,- / Flatt tak: 54.297,-,- / Fasade: 55.521,-
inkl.mva
GETEK solnettpakke 3,12 kWp
Årsproduksjon i Oslo:.... 2689 kWh
Areal:................................... 20,3m2
Pris standard utstyrspakke:.......54.405,-*
ENOVA-tilskudd: 15.875,Taksten: 68.305,-/ Flatt tak: 79.642,- / Fasade: 79.240,-
inkl.mva
GETEK solnettpakke 5,20 kWp
Årsproduksjon i Oslo:.... 4482 kWh
Areal:................................... 33,9m2
Årsproduksjon i Oslo:.... 10920 kWh
Areal:................................... 81,51m2
Pris standard utstyrspakke:.......82.958,-*
ENOVA-tilskudd: 15.875,Taksten: 99.458,- / Flatt tak: 118.354,- / Fasade: 109.070,-
inkl.mva
GETEK solnettpakke 12,48 kWp
Pris standard utstyrspakke:... 190.049,-*
ENOVA-tilskudd: 24.125,Taksten: 215.649,- / Flatt tak: 260.998,- / Fasade: 229.630,-
inkl.mva
GETEK solnettpakke 15,60 kWp
Årsproduksjon i Oslo:.... 13446 kWh
Areal:................................... 102m2
Pris standard utstyrspakke:... 238.914,-*
ENOVA-tilskudd: 24.125,Taksten: 268.414,- / Flatt tak: 325.100,- / Fasade: 291.220,-
inkl.mva
Innhold i solnettpakken: Kraftige solcellepaneler fra SOLARTEK, modell PVP26030. SOLARTEKAV festesystem for taksten 3,5 kN/m2 . FRONIUS vekselretter for tilkobling til strømnettet, med wifi/
webserver for mobil-app. 20 m solcellekabel. Norsk monteringsanvisning.
* pris med festesystem for taksten - etter ENOVA-tilskudd
Nøkkeltall
Festesystemer
GETEK-solnettpakke kan leveres med tre alternative festesystemer.
Taksten: SOLARTEK-AV 3,5/6,5kN/m2
Et kraftig festesystem i aluminium som
tåler mye snø- og vindlast.
Flatt tak: SOLARTEK-AV Ø/V
Et kraftig festesystem i aluminim for flatt
tak med øst/vest modulretning.
Fasade: SOLARTEK WR-1 (BIPV)
Solid og flott festeskinnesystem
i aluminium, som integrerer
solcelleanlegget i fasaden.
Drift og vedlikehold av solcelleanlegg:
Et solcelleanlegg trenger svært lite service og vedlikehold.
Anlegget har ingen bevegelige deler og det eneste som trengs
av vedlikehold er å holde solcellemodulene rene samt kontrollere
inverteren for feilmeldinger fra tid til annen.
Ting å ta hensyn til:
Strømproduksjon pr installert kW:
- ca 900kWh pr år i sørnorge
- ca 800kWh pr år i midtnorge
- ca 700kWh pr år i nordnorge
- ca 570kWh pr år på Svalbard
Arealbehov: ca. 160W pr. kvm
1Kw = 6,25m2
Virkningsgrad:
- Celle 18 %
- Modul 16 %
- *Høyeffektiv modul 20% (*opsjon)
- System 12-13 %
Pris utstyr: ca 20 kr pr. Wp inkl.mva.
Solcelleanlegg bør monteres mest mulig mot sør. Unngå skygge
fra vegetasjon, takutspring eller andre bygninger. Det trengs
ikke konsesjon for anlegg under 100kW. Sjekk med kommunen
om behov for byggesøknad (fasadeendring / estetisk). For å få
ENOVA-tilskudd må du søke E-verket om å bli "+kunde". Ved kjøp
av GETEK-anlegg kan vi hjelpe med denne søknaden. Husk å
sjekke ENOVAS krav for tildeling av tilskudd: http://www.enova.
no/finansiering/privat/enovatilskuddet-/el-produksjon/tilskuddfor-el-produksjon/914/1981/
Installasjon:
Anlegget kobles til i sikringsskapet. Du som kunde kan gjøre det
meste av montasjen selv. Alle elektriske tilkoblinger må gjøres av
elektriker. GETEK kan også tilby installasjon av hele anlegget.
Solceller er pent
Legg ned litt tid og energi i planleggingen av plasseringen - og
solcelleanlegget vil gi en estetisk gevinst på bygget ditt. Over ser
du Oseana Kunst og kultursenter, et prisbelønnet bygg. GETEK
har levert solcelleanlegget. Her er samme festestruktur brukt
som fasade-festesystemet i Solnettpakkene våre.
Nettilknyttet solcelleanlegg
Et nettilknyttet solcelleanlegg er et strøm-produserende anlegg
koblet til strømnettet gjennom en vekselretter. Solcelleanlegget
kobles inn på abonnentens side av strømmåleren.
Produsert strøm går først til forbruk og eventuell overskuddsstrøm
leveres ut på nettet. Produserer anlegget mindre strøm enn
forbruket, suppleres det med strøm fra nettet.
Ønsker du større solcelleanlegg lager vi en spesial pris på dette. Vi
kan også tilby gunstig forprosjektering av større og mer kompliserte
solcelleanlegg.
Alle priser inkl.mva, med forbehold om trykkfeil, prisendring og endring i offentlige tilskudds
ordinger og avgifter - montasje og frakt kommer i tillegg.
GETEK AS | Sveberg Teknosenter | Stavsjøveien 23 | 7550 Hommelvik
www.getek.no | [email protected] | tlf.: 73 98 02 00
GETEK